VS 2: ZMĚNY V CENTRÁLNÍM SLUCHOVÉM SYSTÉMU V PRŮBĚHU STÁRNUTÍ V MR OBRAZE

J. Syka (Praha)