VS 13: INFRATEMPORÁLNÍ PŘÍSTUPY V CHIRURGII PROCESŮ POSTEROLATERÁLNÍ BAZE LEBNÍ

M. Chovanec, J. Skřivan, E. Zvěřina, A. Vlasák, R. Pádr, J. Lisý, J. Betka (Praha)