ÚLOHA PEDIATRA PŘI ASPIRACI, POLEPTÁNÍ A PORANĚNÍ POLYKACÍCH CEST JIP PÉČE

P. Rozsíval (Hradec Králové)