TROMBÓZA ESOVITÉHO SPLAVU A VNITŘNÍ JUGULÁRNÍ ŽÍLY V SOUVISLOSTI SE STŘEDOUŠNÍM ZÁNĚTEM: KAZUISTIKA A PŘEHLED.

J. Mártonová, A.Čoček, I. Šejna (Benešov, Praha)