SPOLUPRÁCA OTORINOLARYNGOLÓGA A NEUROCHIRURGA PRI ENDOSKOPICKEJ CHIRURGII LEBKOVEJ BÁZY VO FN NOVÉ ZÁMKY

F. Kurinec, B. Rudinský, Z.Polgárová (Nové Zámky)