RADIODIAGNOSTIKA

J. Dědková, P. Eliáš (Hradec Králové)