Posluchárna J1 - VOLNÁ SDĚLENÍ, BLOK 5: SLUCH, DĚTSKÁ ORL

0:08:14

VS 34: STŘEDOUŠNÍ REKONSTRUKCE U DĚTÍ

M. Urík, J. Machač (Brno)

0:11:38

VS 35: SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ PŘÍNOSU REHABILITACE JEDNOSTRANNÉ HLUCHOTY POMOCÍ IMPLANTÁTU BAHA

M. Chovanec, J. Bouček, J. Skřivan, E. Zvěřina, L. Černý, J. Vokřál, J. Betka (Praha)

0:10:10

VS 36: CHIRURGICKÉ A AUDIOLOGICKÉ VÝSLEDKY BAHA IMPLANTACÍ U PACIENTŮ S JEDNOSTRANNOU HLUCHOTOU

J. Bouček, J. Vokřál, L. Černý, M. Chovanec, E. Zvěřina, J. Betka, J. Skřivan (Praha)

0:08:37

VS 37: SKRÍNING SLUCHU A VČASNÁ DIAGNOSTIKA PORÚCH SLUCHU NA SLOVENSKU

G. Pavlovčinová, J. Jakubíková, Z. Kabátová, M. Profant (Bratislava)

0:11:07

VS 38: SYNDRÓMY S PERCEPČNOU PORUCHOU SLUCHU

S. Kunzo, G. Pavlovčinová, J. Jakubíková, R. Staník (Bratislava)

0:10:03

VS 41: PŘÍTOMNOST HELICOBACTER PYLORI V HYPERTROFICKÉ LYMFATICKÉ TKÁŇI NOSOHLTANU U DĚTÍ VE VZTAHU K 24HODINOVÉ PH-IMPEDANC-METRII

R. Katra, J. Kraus, E. Pavlík, E. Nártová, P. Lukeš, J. Astl, Z. Kabelka (Praha, Benešov)

0:03:59