POLEPTÁNÍ, PORANĚNÍ POLYKACÍCH CEST U DĚTÍ

M. Jurovčík (Praha)