POHLED ANESTEZIOLOGA NA BRONCHOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ V CELKOVÉ ANESTÉZII

Z. Řeháčková (Hradec Králové)