PARAFARYNGEÁLNÍ ABSCESY V DĚTSKÉM VĚKU

R. Katra, M. Jurovčík, D. Groh, M. Kynčl, Z. Kabelka (Praha)