PANELOVÁ DISKUSE

J. Astl (Praha), J. Vodička (Hradec Králové)