PANELOVÁ DISKUSE

L. Mrzena (Praha), L. Školoudík (Hradec Králové)