ONKOCYTÁRNÍ PAPILÁRNÍ CYSTADENOM HRTANU: SOUBOR 5 PACIENTŮ

K. Smatanová, J. Laco, J. Růžička, J. Dršata, D. Kalfeřt (Hradec Králové, Praha)