MOŽNOSTI ZÁCHRANNÉ LÉČBY U NÁHLÉ ZTRÁTY SLUCHU NA ORL KLINICE FN HRADEC KRÁLOVÉ

J. Dršata, M. Bláha, V. Chrobok, E. Rencová, M. Lánská (Praha, Hradec Králové)