LOW-GRADE MYOFIBROBLASTICKÝ SARKOM HRTANU

P. Kordač, D. Kalfeřt, H. N. Dimitar (Hradec Králové, Praha)