E-POSTEROVÁ SEKCE 4: OSTATNÍ

TERAPIE PERFORAČNÍHO PORANĚNÍ HYPOFARYNGU

Z. Dufek, V. Chrobok, J. Šatanková, J. Dědková (Hradec Králové, Praha)

OKULOBULBÁRNÍ FORMA MYASTENIE GRAVIS ? NEOBVYKLÁ DIAGNÓZA V ORL AMBULANCI (KAZUISTIKA)

J. Heřman, R. Salzman, T. Dorňák, E. Maňásková, I. Stárek (Olomouc)

HELICOBACTER PYLORI JAKO MOŽNÝ ETIOLOGICKÝ FAKTOR PŘI VZNIKU CHRONICKÉ TONSILITIDY A SYNDROMU OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÉ APNOE

E. Nártová, E. Pavlík, J. Kraus, P. Lukeš, R. Katra, I. Šterzl, J. Betka, J. Astl (Praha, Benešov)

WALLENBERGOV SYNDRÓM - KAZUISTIKA

J. Šatanková, M. Černý, D. Stránská, L. Strmisková (Hradec Králové)