E-POSTEROVÁ SEKCE 3: RINOLOGIE

ZMENY SURFAKTANTOVÝCH PROTEÍNOV SP-A A SP-D U PACIENTOV S CHRONICKOU RINOSINUSITÍDOU

B. Uhliarová, J. Kopincová, M. Švec, A. Čalkovská (Banská Bystrica)

VYUŽITÍ CT NAVIGACE U RETROMARGINÁLNÍCH (BLOW-OUT) ZLOMENIN SPODINY OČNICE

D. Kovář, Z. Voldřich, P. Voska, P. Fundová, M. Navara (Praha, Hradec Králové)

PROXIMÁLNÍ STENÓZA TRACHEY

M. Formánek, K. Zeleník, P. Komínek (Ostrava)

DIAGNOSTICKÉ ZNAKY MYKOTICKÉ SINUSITIDY V CT OBRAZE

J. Boleslavská, M. Formánek, P. Komínek, P. Krupa, J. Horáček, P. Matoušek (Ostrava)

INTERDISCIPLINÁRNÍ LÉČBA TUMORÚ HYPOFÝZY

M. Šteffl, R. Pejčoch, K. Máca, M. Vidlák (Brno)

PARAFARYNGEÁLNÍ ABSCESY V DĚTSKÉM VĚKU

R. Katra, M. Jurovčík, D. Groh, M. Kynčl, Z. Kabelka (Praha)