E-POSTEROVÁ SEKCE 1: ONKOLOGIE

VÝZNAM VYŠETŘENÍ HPV U KARCINOMU OROFARYNGU

H. Binková, Z. Horáková, R. Kostřica, K. Veselý, J. Klozar, E. Košlabová, E. Šálková, R. Tachezy, E. Hamšíková (Brno, Praha)

EXPRESE GALEKTINU-3 U GLOTICKÉHO KARCINOMU HRTANU

D. Kalfeřt, P. Kordač, P. Čelakovský, J. Laco, M. Ludvíková (Hradec Králové, Praha, Plzeň)

ONKOCYTÁRNÍ PAPILÁRNÍ CYSTADENOM HRTANU: SOUBOR 5 PACIENTŮ

K. Smatanová, J. Laco, J. Růžička, J. Dršata, D. Kalfeřt (Hradec Králové, Praha)

LOW-GRADE MYOFIBROBLASTICKÝ SARKOM HRTANU

P. Kordač, D. Kalfeřt, H. N. Dimitar (Hradec Králové, Praha)

TRANSORAL REMOVAL OF PROXIMAL SUBMANDIBULAR STONES

P. Strympl, L. Stanikova, P. Matousek, T. Pniak, P. Kominek, K. Zelenik (Ostrava)

X-RAY SIALOGRAPHY, ULTRASONOGRAPHY AND SIALENDOSCOPY IN BENIGN SALIVARY GLAND OBSTRUCTION DIAGNOSTICS

P. Strympl, L. Stanikova, P. Matousek, T. Pniak, P. Kominek, K. Zelenik (Ostrava)