CHIRURGICKÉ PŘÍSTUPY K ŘEŠENÍ KOSTNÍHO DEFEKTU TYMPANICKÉ BULY MORČETE IMPLANTACÍ MEZENCHYMÁLNÍCH KMENOVÝCH BUNĚK

L. Školoudík, V. Chrobok, S. Filip, P. Lesný (Hradec Králové, Praha)