CHIRURGICKÁ LÉČBA MALIGNÍCH NÁDORŮ KŮŽE HLAVY A KRKU

R. Čáp, L. Školoudík (Hradec Králové)