AULA - VOLNÁ SDĚLENÍ, BLOK 4: ČICH

0:13:18

VS 23: BUNĚČNÁ ADHEZE A VÝVOJ ČICHOVÉHO SYSTÉMU

M. Zápotocký D. Šmít, C. Fouquet, A. Trembleau (Praha, Paříž)

0:09:04

VS 24: TESTOVANIE FUNKČNÝCH NÁSLEDKOV OVPLYVNENIA POSTNATÁLNEJ NEUROGENÉZY V ČUCHOVOM SYSTÉME POTKANA

E. Račeková, J. Blaško, K. Fabianová, M. Martončíková (Košice)

0:10:40

VS 25: VPLYV VÔŇAMI OBOHATENÉHO PROSTREDIA NA NEUROGÉNNU OBLASŤ V MOZGU

M. Martončíková, K. Fabianová, J. Blaško, E. Račeková (Košice)

0:05:20

VS 28: SOUVISLOST ČICHOVÉHO VNÍMÁNÍ A ÚZKOSTNOSTI U ADOLESCENTŮ A MLADÝCH DOSPĚLÝCH

L. Nováková, J. Havlíček, M. Vondrová, A. A. Kuběna, J. Valentová, S. C. Roberts (Praha, Stirling)

0:07:12

VS 29: VÝSLEDKY VYŠETŘENÍ TESTEM LIBOSTI PACHŮ

J. Vodička, P. Brothánková, T. Fuksová, H. Shejbalová, K. Suchá, M. Slanináková, M. Jaňurová, Y. Furukawa, J. Boleslavská (Pardubice, Ostrava)

0:05:39

VS 30: PROGNÓZA PORUCH ČICHU U OSOB S ANOSMIÍ

P. Brothánková, T. Fuksová, J. Vodička (Pardubice)

0:04:56

0:06:42

VS 32: VYŠETŘENÍ CHEMOSENZORICKÉ PERCEPCE U PACIENTŮ PO TOTÁLNÍ LARYNGEKTOMII

K. Svatoňová, H. Faitlová, J. Škvrňáková, J. Vodička (Pardubice)