AULA - VOLNÁ SDĚLENÍ, BLOK 2: BAZE LEBNÍ

0:10:05

VS 11: ŘEŠENÍ NÁDORŮ VDN A RINOBAZE VE SPOLUPRÁCI ORL A NEUROCHIRURGIE

M. Svoboda, J. Fiedler, V. Přibáň (České Budějovice, Plzeň)

0:11:41

0:13:03

VS 13: INFRATEMPORÁLNÍ PŘÍSTUPY V CHIRURGII PROCESŮ POSTEROLATERÁLNÍ BAZE LEBNÍ

M. Chovanec, J. Skřivan, E. Zvěřina, A. Vlasák, R. Pádr, J. Lisý, J. Betka (Praha)

0:10:19

VS 14: MENINGIOM SPÁNKOVÉ KOSTI - MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE

K. Podhola, R. Langer, V. Beneš, M. Koutný (Mladá Boleslav, Liberec)

0:11:36

VS 16: ENDOSKOPICKÁ TRANSKARUNKULÁRNÍ KOAGULACE A. ETHMOIDALIS ANTERIOR

L. Čábalová, P. Matoušek, K. Zeleník, P. Komínek (Ostrava)