AKUSTICKÁ VYŠETŘENÍ U PORUCH HLASU

M. Vohlídková (Plzeň)