ORL 2013

Zveřejněny jsou pouze prezentace, ke kterým byl dán souhlas autorem.

Web konference: www.orl2013.cz


AULA - ZAHÁJENÍ KONGRESU


AULA - RT 1: OTOGENNÍ ZÁNĚTLIVÉ KOMPLIKACE

0:03:48

ÚVOD DO PROBLEMATIKY

M. Profant

0:07:37

ETIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE

S. Plíšek, P. Prášil


0:06:50

RADIODIAGNOSTIKA

J. Dědková, P. Eliáš


0:21:09

NITROLEBNÍ KOMPLIKACE Z POHLEDU NEUROCHIRURGA

V. Málek, S. Řehák

0:06:49

NITROLEBNÍ KOMPLIKACE Z POHLEDU INFEKCIONISTY

P. Prášil, S. Plíšek

0:12:13

PANELOVÁ DISKUSE

M. ProfantAULA - RT 3: MALIGNÍ NÁDORY KŮŽE


AULA - RT 6: HLUBOKÉ KRČNÍ INFEKCE


AULA - RT 8: ASPIRACE CIZÍCH TĚLES, PORANĚNÍ A POLEPTÁNÍ POLYKACÍCH CEST


AULA - VOLNÁ SDĚLENÍ, BLOK 1: ZAHRANIČNÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ

0:10:04

VS 5: SMELLING WITH SMOKERS

H. Gudziol, J. Graul, T. Bitter


0:11:48

VS 6: USE OF CANCER SUPPORT GROUPS BY LARYNGECTOMIZED PATIENTS IN CENTRAL GERMANY

A. Meyer, S. Schreiber, C. Ehrensperger, S. Koscielny, A. Boehm, W. Kubitza, E. F. Meister, F. Pabst, H. - J. Vogel, J. Oeken, A. Dietz, S. Singer

0:12:57

VS 7: RESPONSE EVALUATION IN HEAD AND NECK CANCER

A. Dietz, A. Boehm, M. Fischer, G. Wichmann


0:16:40

VS 10: DE IMITATIONE VOCIS

J. Sopko


AULA - VOLNÁ SDĚLENÍ, BLOK 2: BAZE LEBNÍ

0:13:03

VS 13: INFRATEMPORÁLNÍ PŘÍSTUPY V CHIRURGII PROCESŮ POSTEROLATERÁLNÍ BAZE LEBNÍ

M. Chovanec, J. Skřivan, E. Zvěřina, A. Vlasák, R. Pádr, J. Lisý, J. Betka


0:10:19

VS 14: MENINGIOM SPÁNKOVÉ KOSTI - MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE

K. Podhola, R. Langer, V. Beneš, M. Koutný

0:11:36

VS 16: ENDOSKOPICKÁ TRANSKARUNKULÁRNÍ KOAGULACE A. ETHMOIDALIS ANTERIOR

L. Čábalová, P. Matoušek, K. Zeleník, P. KomínekAULA - VOLNÁ SDĚLENÍ, BLOK 4: ČICH

0:13:18

VS 23: BUNĚČNÁ ADHEZE A VÝVOJ ČICHOVÉHO SYSTÉMU

M. Zápotocký D. Šmít, C. Fouquet, A. Trembleau

0:10:40

VS 25: VPLYV VÔŇAMI OBOHATENÉHO PROSTREDIA NA NEUROGÉNNU OBLASŤ V MOZGU

M. Martončíková, K. Fabianová, J. Blaško, E. Račeková


0:05:20

VS 28: SOUVISLOST ČICHOVÉHO VNÍMÁNÍ A ÚZKOSTNOSTI U ADOLESCENTŮ A MLADÝCH DOSPĚLÝCH

L. Nováková, J. Havlíček, M. Vondrová, A. A. Kuběna, J. Valentová, S. C. Roberts


0:07:12

VS 29: VÝSLEDKY VYŠETŘENÍ TESTEM LIBOSTI PACHŮ

J. Vodička, P. Brothánková, T. Fuksová, H. Shejbalová, K. Suchá, M. Slanináková, M. Jaňurová, Y. Furukawa, J. Boleslavská

0:05:39

VS 30: PROGNÓZA PORUCH ČICHU U OSOB S ANOSMIÍ

P. Brothánková, T. Fuksová, J. Vodička


0:06:42

VS 32: VYŠETŘENÍ CHEMOSENZORICKÉ PERCEPCE U PACIENTŮ PO TOTÁLNÍ LARYNGEKTOMII

K. Svatoňová, H. Faitlová, J. Škvrňáková, J. Vodička


AULA - ZAKONČENÍ KONGRESU


Posluchárna J1 - RT 2: CHRAPOT


Posluchárna J1 - RT 4: EPISTAXE


Posluchárna J1 - RT 7: ZOBRAZENÍ V ORL

0:09:59

ÚVOD DO PROBLEMATIKY

J. Astl

0:19:43

ZOBRAZENÍ V RINOLOGII + ČICH

O. Vincent


0:09:27

ZOBRAZENÍ STŘEDOUŠÍ

J. Dědková

0:11:22

UZ KRKU

J. Kastner

0:20:00

PANELOVÁ DISKUSE

J. Astl, J. VodičkaPosluchárna J1 - RT 9: CHOROBY OČNICE

0:04:58

ÚVOD DO PROBLEMATIKY

P. Komínek


0:06:26

ZOBRAZENÍ ORBITY

J. Dědková

0:06:59

HISTOPATOLOGIE CHOROB OČNICE

A. Kohout

0:07:48

ENDOKRINNÍ ORBITOPATIE

J. Čáp


0:09:17

ZÁNĚTY - CHIRURGICKÁ LÉČBA

P. Čelakovský


0:20:12

PANELOVÁ DISKUSE

P. Komínek


Posluchárna J1 - VOLNÁ SDĚLENÍ, BLOK 3: ONKOLOGIE


Posluchárna J1 - VOLNÁ SDĚLENÍ, BLOK 5: SLUCH, DĚTSKÁ ORL

0:08:14

VS 34: STŘEDOUŠNÍ REKONSTRUKCE U DĚTÍ

M. Urík, J. Machač

0:11:38

VS 35: SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ PŘÍNOSU REHABILITACE JEDNOSTRANNÉ HLUCHOTY POMOCÍ IMPLANTÁTU BAHA

M. Chovanec, J. Bouček, J. Skřivan, E. Zvěřina, L. Černý, J. Vokřál, J. Betka


0:10:10

VS 36: CHIRURGICKÉ A AUDIOLOGICKÉ VÝSLEDKY BAHA IMPLANTACÍ U PACIENTŮ S JEDNOSTRANNOU HLUCHOTOU

J. Bouček, J. Vokřál, L. Černý, M. Chovanec, E. Zvěřina, J. Betka, J. Skřivan

0:08:37

VS 37: SKRÍNING SLUCHU A VČASNÁ DIAGNOSTIKA PORÚCH SLUCHU NA SLOVENSKU

G. Pavlovčinová, J. Jakubíková, Z. Kabátová, M. Profant

0:11:07

VS 38: SYNDRÓMY S PERCEPČNOU PORUCHOU SLUCHU

S. Kunzo, G. Pavlovčinová, J. Jakubíková, R. Staník


0:03:59

DISKUSEE-POSTEROVÁ SEKCE 1: ONKOLOGIE

VÝZNAM VYŠETŘENÍ HPV U KARCINOMU OROFARYNGU

H. Binková, Z. Horáková, R. Kostřica, K. Veselý, J. Klozar, E. Košlabová, E. Šálková, R. Tachezy, E. Hamšíková

EXPRESE GALEKTINU-3 U GLOTICKÉHO KARCINOMU HRTANU

D. Kalfeřt, P. Kordač, P. Čelakovský, J. Laco, M. Ludvíková

ONKOCYTÁRNÍ PAPILÁRNÍ CYSTADENOM HRTANU: SOUBOR 5 PACIENTŮ

K. Smatanová, J. Laco, J. Růžička, J. Dršata, D. Kalfeřt


LOW-GRADE MYOFIBROBLASTICKÝ SARKOM HRTANU

P. Kordač, D. Kalfeřt, H. N. Dimitar

TRANSORAL REMOVAL OF PROXIMAL SUBMANDIBULAR STONES

P. Strympl, L. Stanikova, P. Matousek, T. Pniak, P. Kominek, K. Zelenik

X-RAY SIALOGRAPHY, ULTRASONOGRAPHY AND SIALENDOSCOPY IN BENIGN SALIVARY GLAND OBSTRUCTION DIAGNOSTICS

P. Strympl, L. Stanikova, P. Matousek, T. Pniak, P. Kominek, K. ZelenikE-POSTEROVÁ SEKCE 2: OTOLOGIE


E-POSTEROVÁ SEKCE 3: RINOLOGIE


E-POSTEROVÁ SEKCE 4: OSTATNÍ