OpenAlt - 4. až 5. listopadu 2017

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Webserver Caddy - v čem je jiný a proč?

Michal Vašíček (Mozilla.cz)
Dnešní nejpoužívanější webservery Apache a Nginx si táhnou složité postupy z minulosti. Nové funkce do nich nejsou pořádně integrovány, jejich konfigurace je často složitá a pro osobní web jde často o overkill. Proto je tu Caddy, webserver, který automaticky obstará certifikát, běží na HTTP/2 a má jednoduchou konfiguraci. Jo, a je napsaný v Go.