OpenAlt - 4. až 5. listopadu 2017

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Úvod do Micropython

Štěpán Bechynský
V 90 minutách si zkusíte zablikat LED a udělat web server, který bude zobrazovat teplotu a vlhkost a samozřejmě ovládat programovatelné RGB LED a to vše pomocí jazyka Python a čipu ESP8266. Hardware vám samozřejmě půjčíme.