OpenAlt - 4. až 5. listopadu 2017

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Turistické trasy v OSM

Tomáš Kašpárek (OpenStreetMap)
Jaký je vlastně aktuální stav zmapování turistických tras v České Republice v projektu OpenStreetMap. Jaké projekty pro doplnění a aktualizaci turistických tras běží, co může udělat mapper nebo třeba jen turista s foťákem. Budou prezentovány stávající a nové nástroje pro kontrolu stavu turistických tras (stejně jako navazující projekty pro trasy cyklistické, koňské a další).