0:00:15tak jo tak jezdi večer ahoj začneme pomalu pustíte se do toho
0:00:20a my sme na přišli popovídat něco sociální štětec sečtené sociální stíhat ne
0:00:27a
0:00:29abyste viděli jste to nám vytáhli
0:00:32aby jste jestli máte tu čest a příště přišel a popovídat začal který hraje karty
0:00:38řidiče na nás na starosti release by zájem a něco vám řeknu já jakožto produkt
0:00:44já státu to zadání kdo má na starosti ty mají části a tak jako takovýho
0:00:52zeptám se na východ obrázku a jak je to máte za ten slyšíte voni teďka
0:00:57poprvé nebo je to někdo kdo ten projekt zná
0:01:01otázka zní ruku nahoru kdo projekt zná
0:01:05takže
0:01:06jak někdo zná nezná skvělý
0:01:09díky
0:01:10a začnu s tím proč vlastně _e vzniknou jako takovej a jak je to projekt
0:01:17který ti z nich hlavě je někdy v roce asi dva tisíce osum a vychází
0:01:23to vychází to z toho že v ní máme nějaký a aktuálně nemůžeme jsme tu
0:01:27dobu nějakou aktuální si celou situaci na ve společnosti
0:01:30to že jsou lidi hodně orientovaný na růst na sbírání hmotných statků na hromadění různých
0:01:38věcí a nám příde že pane to není cesta která vede k tomu bejt životě
0:01:43šťastnej a
0:01:45to tomu aby se nám dobře dařilo
0:01:47a ty máme že se postupně otvírají nůžky mezi lidma který sou bohatý ty jsou
0:01:53chudý který mají moc a který naopak nemaj mají nemoc
0:01:57a
0:01:59a vlasně jakoby strategii kterou máme no to co si myslím že je cesta je
0:02:03k nějakým způsobem jako by to mohli ten svět je praze spustí
0:02:06aby se nám dařilo tak je to v to že každý dáme za sebe to
0:02:09nejlepší a ten si bude vypadat jinak ten se bude zdravější a
0:02:13bude fungovat na trošku jiných principech
0:02:16já bych tomu daleko není to jenom taková ta věc
0:02:19a líbí se mi to dělá děláme to dobře a je tam i věc jako
0:02:24ve stolu
0:02:26tý vzdělanosti znamená výzkum a třeba i s vezmete ludwig a vy se znáte z
0:02:31berou džobu tak ten poslední dobou jako mívá jako témata právě laskavost štědrost a je
0:02:36to zajímavý právě jak jako touhletou
0:02:39tou technickou stránkou věci se dá nakonec i koukat _e právě zajímavý že třeba zahraničí
0:02:44na nějakých vysokých školách je to mit nebo a rvát právě uši existoval předměty jako
0:02:49ještě gross a laskavost takže neni to jenom takový to
0:02:53lískový lidi který si vymejšlej jako nějaký sociální sítě ale už zatím jsou i nějaký
0:02:57jako tvrdá nějaká tvrdá data
0:03:02tak
0:03:03toto jak sme se vlastně jakoby rozhodli na naplnit to poďme na ze sebe to
0:03:08nejlepší
0:03:09co vlastně pro nás znamená tak je to co vidíte tak také naše mise a
0:03:15kdy když je trošičku vysvětlit tak
0:03:18vytváříme prostor do kterýho každý může právě mezi to nejlepší a na podzim naplněného celkem
0:03:24beta třech ve třech rozměrech a prvním rozdělen je osvěta
0:03:29a toto je to je to inspirovat a rozvíjet se
0:03:33a
0:03:35dá se to popsat jako prostor kde se navzájem můžeme inspirovat vlastně na přívěsama to
0:03:41tam můžeme shromažďovat články který se týkají a způsobu užití žití v že v životě
0:03:47to kam můžeme dávat inspirativní vydá psát prasat svoje vlastní příběhy zkušenosti
0:03:53druhým krokem rozměrem jsou vztahy
0:03:55to je to je to sdílet a potkávat se po tím si představujeme to že
0:04:00společenství který fungujou nejrychlejc yprech tak dáváme dohromady to že pořádáme setkání kde se lidi
0:04:06můžou potkávat od levice z bitmapy jsou na podobný vlně
0:04:09a nemusí se vysvětlovat proč ten jiný způsob života je pro mě zajímavý protože usuš
0:04:14na tom jsou ženy a můžu na tom stavět další rozhovory a na další přemýšlení
0:04:20a po posledním rozměrem je praktikování to znamená
0:04:26po prostor jak fyzicky nebo virtuální kde se dá nabídnout to co já to musíte
0:04:31může přispět k těm nejlepším a kde naopak můžu o něco o něco požádat
0:04:39si potom je ztracen
0:04:40já bych to doplnil vlastně o tom podle to jak to dnes to vlastně blízký
0:04:43komu procesu ja jako takový do vedlejší projekt mám stará o metr framework komunitu český
0:04:49republice
0:04:50a tam přesně viď _e tydlencty věci reálně já se vlastně snažím se týmem tvořit
0:04:56nějaký aktivity kde se můžem potkávat navzájem se vzdělávat a sem s nějakým způsobem předávat
0:05:00informace a ono obecně hlavně jako vývoje to frame horko i když za ním jako
0:05:04stojí primárně devět budou který píše
0:05:06devadesáti procentech kódu tak furt je tam nějakých pět procent kódu který vznikají právě to
0:05:10takovou tou jsou na jsou spolu tvorbou a té tak nějak jako převedl na to
0:05:15dneska myšlenka blízko tom open source u takže z mýho pohledu jako open source je
0:05:19vlastně praktikování a hotový myšlenky jako
0:05:23toho k jako že tam to je daný už od začátku a proto sem se
0:05:26vlastně toho projektu jako tak nějak jako přiblížil dostal a participuje na něm dáno
0:05:35tak trošku před změnil aktivity který hat a provozuje pak jsou to že to řád
0:05:43a ne a podpora nervózní setkání kde se lidi můžou potkat a sdílet právě sami
0:05:47sebe nebo svoje dovednosti
0:05:51snažíme se snažíme se podporovat a publikovat články který se těch tématu dotýká jako čipy
0:05:56na vytvářet rozhovory je to s toto součinnosti který spíš teďka sem se na něco
0:06:04víc soustředit
0:06:05a to co bysme chtěli změnit tady tak jsou převážně ty o mají aktivity a
0:06:11to je že vytváříme na internetu a momentálně rozbíhavé tvorbu mobilní aplikace
0:06:17a to metry mluvit sem bysme vlastně se teďka nejvíc věnovali
0:06:24když projdu historie tak až vznikat datartu a co celej ten celej ten portál co
0:06:30nebo máme tak
0:06:32pak prakticky se začal vyvíjet nikdy průběhu roku dva tisíce jedenáct a začátků asi první
0:06:39rok dva a toto byl klasickým postaveny na hlavičku mysql a běželo to někde ta
0:06:46na vpskám českýho poskytovatele
0:06:49a
0:06:50kluci vlastně který to by viděli nebo roku roce dva tisíce třináct myslím že si
0:06:54trošku práv a naučit nějaký nový věci tak se rozhodli že celej ten přepíšou do
0:06:59nudu a postaví nebo znaménkem
0:07:02a prom ten že tomu doplní online že s a provozovat že se to bude
0:07:08na hru protože to je můj moderní a dávat smysl
0:07:13načež sme v roce dva tisíce čtrnáct hledali někoho kdo by nám s tebou technici
0:07:18pomoct a víc se postarat o vývoj ty aplikace protože ten stávající vývojový tým tak
0:07:24na to pane stačil a my nejsme nikoho kdo by úplně chtěl psát _e back
0:07:30and že je stack tak došlo k přepisu do ruby on rails
0:07:33a du vtom je to vtom je to do té
0:07:37a vedla patnáct sme se _m inzerovali krom vývoje toho webu jako takovýho a že
0:07:44vy věci který fungoval na pozadí také sme se snažili automatizovat
0:07:49myslím tím hlavně nějaký processingu je tak aby jsme vlastně co nejvíc vývojáři usadili ten
0:07:55koloběh je jako píšou a jak se nasazuje do produkce
0:08:00a
0:08:02v roce dva cesty šestnáct sme si hráli s těmi _e kdo do oběhu partu
0:08:08do provozu a zapojit docker a na sebe sme na několik vývojových nástrojů do docker
0:08:15samotnej samotná ruce nám ještě běží nahoru
0:08:20když zkusím zmínit nějaký jako otázky který že jsme řešili přitom vývoj
0:08:26tak to co vlastně jako se nám odehrál minulosti původně ten debil ceny řádků no
0:08:34to bylo to jako se rosa jen aplikace došlo tam k rozhodnutí to přepsat na
0:08:39víčko prom ten a to něco k čemu se vlastně jako pořád vrací nevnímáme zároveň
0:08:44výhody
0:08:45toho když ta aplikace psaná jako se klesá je to znamená napíše se ta věc
0:08:50na jednom místě a relativně rychle hotový vnímáme důvody když se aplikace rozdělí na autíčko
0:08:56von ten že zároveň námi něco co na ten ukážeme napojit mobilní aplikaci a
0:09:02a zároveň nám to jako občas komplikuje že ty změny je pořádat na několika místech
0:09:07je to sou si je to je to náročnější
0:09:11jestli chceš tomuto tématu něco
0:09:13no to já bych tomu dodal jako že to rozdělení na ten server se versus
0:09:16etapě a von ten zvlášť nám umožnilo vono budoucnu vlastně jako mít server sign up
0:09:21i se kterým komunita jako ten franta mluvit a von bendová část angola ale zároveň
0:09:26nám to daleko možnost vlastně vytvořit nějaký prototypy
0:09:29ať mobilní aplikace připravované o které bude jako za chvilku zmíněný a právě sme byli
0:09:34vázaný na nějakou tu
0:09:36mohli disku aplikaci která _m komitne ten frontend backend _e dohromady takže tohlencto byl jako
0:09:40uplně určitě super krok co jsem o tom dalším kroku třeba
0:09:46na další krok je narážka na změnu systém který do kterýho ukládané data a jak
0:09:53jsem zmínil začátku používali jsme dřív mysqlku
0:09:57pak přišlo rozhodnutí poďme vyzkoušet moderní mobily jiný a to je vlastně asi věc je
0:10:02to hrozný tím jsme my bysme nebyli takže bohužel sme nebyli schopni ohledně a je
0:10:07to vlastně věc jako nejdiskutovanější věc poďme se vrátit zpátky kreslil protože ty operace kterým
0:10:12jestli brna pro vás provozujeme
0:10:14tak vlastně sou jsou typicky relační potřeba do sestavovat souvislosti a tram tom open možné
0:10:20takže no problem popřál spousta krát
0:10:23takže možná dalšího řekli s
0:10:26pravděpodobně nastříkat
0:10:30za dat další téma na kterým na kterém přemejšlíme možná sme pak oni schopný se
0:10:35nákup se podělit tak původně byla aplikace provozovaná na dneska jsem sme si ji spravovali
0:10:41prostě se rozhodne přesnost ona roku co šije možná super možná ne nabízí to nestarat
0:10:48se o spoustu věcí ani oni tomu sami
0:10:50dán ve chvíli pak dojde k nějakým výpadku tak vlastně nebude víte co se děje
0:10:54že jediný co nám zbývá čas když některá si komponenty pane tak sedět překladač ten
0:11:00open možná zapomenu a nejsme absolutně schopní to mě
0:11:04a tomudle no dva že to super dyž jako david spadne tak vy víte v
0:11:07tu chvíli že se to nejchytřejších lidí na celém světě se starej o to aby
0:11:11to vopravili takže jako já jsem potom vklidu že
0:11:14tak
0:11:15protikladu ten vlastní provoz navíc nějakou jako větší na věčnost možná lepší pochopení toho jak
0:11:21vevnitř funguje a na druhou stranu ta nutnost za zasáhnout ve chvíli kdy tam byly
0:11:28nějakou výpadku takže máma toho nějaký své výhody nevýhody
0:11:32a poslední rozhodnutí vás nebo poslední jako nějaký téma který řešíme a souvisí s tím
0:11:37že máme apíčka ho také jestli provozovat sou tu aplikaci jako nějaký monolit je to
0:11:41psaný všechno v jednom systému postavený na jednom místě nebo jestli na jednotlivý části systému
0:11:47používaná tím i pro sebe si který spolu komunikujou a zas nám umožňuje nějakou jako
0:11:52vy větší svobodu různorodost psaní a využití těch správných takový námět
0:11:58jako klasický příklad na to může bejt třeba auto sad že se v nějakém laser
0:12:02formuláři který chcete mít nějakým
0:12:04ano u do v klubu a vlastně no nechcete tu vystartovat jako klasickou věc takže
0:12:09to celky ty kroky dál
0:12:14tak to jsem se zmínil před slečnou a to na čem vlastně pracujem tak já
0:12:17super nejvíce poslední měsíce tak je prototyp mobilní aplikace
0:12:22a kdy prochází letos nějakou velkou proměnou kdyby přehodnocován je jak věci vytváříme trošku se
0:12:30nám ním ta myšlenka která zatim je trošku se nám jako kdyby přibude a co
0:12:34jsme si oukej poďme trošku jako být zohlednit nějak jako jiný koncept minimálně celá těch
0:12:41třech rozměrů
0:12:43to znamená vy více zaměřit na ty inspirační složky na webu mobilu podle víc tam
0:12:47doplnit stavy a
0:12:52řekli jsme si že ten že ten koncept mobilní aplikace bude utvářet trošku jinak než
0:12:56na bázi tak je postavíme
0:12:59a
0:13:01nejsme nebyl jsem neschopní vlastně jakoby nikomu ráká zadání jak to mobilní aplikace _e vytvořit
0:13:07takže to zadání vzniká hodně jako tím že vlastně jakoby tu aplikaci tvoříme a ne
0:13:14za dres není to moje sejmula interní prototypu jen to znamená příčinou přímo háku a
0:13:19na vedení vlastně sedíme na přemýšlíme jako hledání jak to co aplikaci upravit tady aby
0:13:24bylo víc souborů
0:13:26já bych tohle multigrafy příběh protože vlastně některý věci nám dodával nabízela snad stihnu firma
0:13:31a někdy byl v šoku zádrhel jako komunikace vlastně voni chtěli ty programátoři jasný zadání
0:13:36co _m vlastně naprogramovat a my sme vůbec netušili co chceme dělat jsme viděl třeba
0:13:41oukej my bysme si chtěl teďka udělat todlencto homepage vyzkoušet tam na tom jako tydlecty
0:13:45tlačítka
0:13:45ale za dvě hodiny sme řekli mi to co mu úplně na todleto jako programátor
0:13:49když dostáváte zadání ty set co tři hodiny mění tak to uplně ne jako to
0:13:53ideální zadání který byste chtěli proto se nám deka moc jako osvědčilo to že vlastně
0:13:57všechen ten vývoj děláme interně týmu a je možný že v pondělí něco navrhneme eště
0:14:02s kolegou petrem
0:14:03na papírku vyzkoušíme si to pro projdeme si nějaký jako flow jako jak by to
0:14:07mělo fungovat pošleme rukou klukům do zadání nějaký vobrázky bysme s to jako představovali kluci
0:14:12nám na té levé stát jako reakce to hele todleto jako moc nejde v rámci
0:14:16ale nebo sme nějakým způsobem omezený ale může to udělat takhle pitomec nějakým způsobem je
0:14:20to za defakto do jedné opravíme a
0:14:23je úterý třeba jo a přidá aplikace třikrát se změnila takže to from se tohohlenctoho
0:14:28musím že mě to hodně baví že ten fakt jako velmi agilní vývoj a je
0:14:32to taky jako že jedno podělíte aplikace bráně dobrý pondělí vypadá úplně jinak jako je
0:14:37to fakt úžasný
0:14:40a před námi velká otázka jakou technologie zvolit pro produkci
0:14:45změna chceme hodně na ty věci co vytváří spolupracovat s lidma zvenčí
0:14:51a vlastně jako netvoři tu aplikaci jenom pro nás nebo lepší no my pro někoho
0:14:56terorista hodně spolupracovat s uživatelem a s odborníka na
0:15:02aktuálně to vnímáme že několik cestu že bysme se mohli vydat prostorovou tý první knír
0:15:07nemobilní přece a pokud by někdo byl kdo má zkušenosti a je s náma schopný
0:15:12se podělit o prodiskutovat si vynutí možnosti budem určitě ochránit
0:15:17taky to doma jsi zůstat to já a jo nikoho nebo na ty nativní aplikace
0:15:21pro všechno nebo rock nejty nebo teďka flat rada nebo možná přicházející kotlina jejich jako
0:15:27kompilace do a jo les a androidu je to spousta jako otázek na který zatím
0:15:31nemáme odpovědi a
0:15:33eště máme hotovej a kope ta testovací jako prototyp takže si říkáme to budem řešit
0:15:37váš až za celá za čtrnáct
0:15:47ušlo je jo v rámci to prototypování tam vole to zajímavý to že vlastně my
0:15:51sme vymejšlet trošku jiný koncepcí mobilní aplikace trošku se nechávali inspirovat jako konkurencí je to
0:15:56potřeba foursquare nebo shora nebo nějakým způsobem jiný aplikace ne všechno takový ty bazaru ví
0:16:02protože jsme říkali nechceme mít
0:16:04skladiště věcí který jako nikdo moc nechce chceme spíš jako mezi sebou lidi propojovat nechce
0:16:09někde potkávají a k nějakým způsobem komunikují tak jsme začli pracovat vlastně na tom kapičku
0:16:14a proto mobilní proto mobilní aplikaci
0:16:17život u nás pak může snít rozhraní vlastně ty fronty nový části apíčka a ty
0:16:21mobilní části že vlastně apíčka sme zač neros rozšiřovat nějaký možnosti a je to jsou
0:16:26komentáře to jsou nějaký jako jiný způsoby komunikaci ní zadávání inzerátů rozjetá webová a tak
0:16:31a tak to kosmetička přál tři měsíce nešáhli tak furt se komuniké
0:16:35po té po těch starých drahách a my vedle toho vlastně stavíme nový dráhy a
0:16:39malinko teďka nám to trošku ušli hned po použití
0:16:43trošku dál to mobilní a pak a už jako začíná mít jakou zajímavější jako pohledy
0:16:47a chtěl by sme v tudle chvíli to opičko
0:16:50zaintegrovat vlastně i do tý von ten ví části takže teďka se ten tým který
0:16:53malinkej ještě rozdělí na dva kdy jedna část bude vlastně pracovat na tom a začlení
0:16:58těch novinek vlastně do toho webu a druhá část vlastně bude pracovat na tý na
0:17:02tý otevřený platformě pro ty mobilní aplikace
0:17:05a s tím sme se rozhodli jako že bysme chtěli i nějakým způsobem požádat komunitu
0:17:10a
0:17:12o nějakou pomoc no ono vlastně jako dneska jako můžete začít přispívat by kamkoliv a
0:17:17těch opensource projektu je hromada todlencto bude jeden další z mnoha pokud se podaří připojit
0:17:23tak možná i
0:17:24i teď nebo ne
0:17:26klasika nefunguje přesto měl takovéto pátrání show je to že teda neznáš ten tlačítko a
0:17:31sme opensource a tak to asi vyjde až tak třea za deset minut
0:17:35path tady zůstává _m krát devi z novin tento nechtěl bejt
0:17:39typicky byste chtěli něco necháme velmi dobře ví
0:17:43ale v plánu té takže jako je to otázka toho že teďka vezmete na tam
0:17:46to s uděláme
0:17:49potom
0:17:50a tričko zůstane prozatím uzavřený ale co otevřeme tak je vlastně celej front ten které
0:17:54napsaný fajn dolaru a je to vlastně výzva pro studenty nebo volnočasových i který rádi
0:18:00se koukaj do nějakých zdrojáků kterými jsou dokumentovaný komentovaný a hledej tam jako nějaký záludnosti
0:18:05do té schovaný
0:18:07a chtěli by to třeba jakým způsobem zlepšit a ať proč pro sebe jakožto uživatele
0:18:12sociální sítě hard ne a nebo pro ostatní
0:18:16uživatel sociální sítě a ne takže taková výzva jsme open source při teď připojte se
0:18:22k na protest nám a budovat tu to platformu
0:18:26todle
0:18:27odkaz na nepozná repozitář který byl za chviličku bude public teď ještě private a na
0:18:34je nám jasný že když otevřeme nějakou věc veřejně takže to je první krok že
0:18:39na to celkem logicky musí navazovat druhý krok a to že někdo musí s tou
0:18:42komunitou která se postupně začne vytvářet komunikovat
0:18:45a ti tím člověkem který tohle hanku bude mít na starosti nebo má na starosti
0:18:50tak je ten _e který tady sedí takže kdybyste nikdo rovnou chtěl opozdile nějaký věci
0:18:54na to téma je tu je otevřený
0:18:59si o tom popovídat
0:19:01si můžem řekli komu dát na
0:19:06takže případně ste máte nějaký otázky
0:19:08je na ně nejlepší čas
0:19:11jak možná ještě zopakoval ty tři základní věci
0:19:14jo yum seš nepomůžeš právě
0:19:17dopravní ty to bereš tu první dobře
0:19:20pro první že arab je něčí čím se snažíme do světa šířit štědrost a laskavost
0:19:28přitom _e jestli poctěn to že se k sobě lidi začnou chovat nějakým způsobem jako
0:19:33přirozeně
0:19:34a nebude každý myslet úplně jenom na sebe a budou bude myslet na to že
0:19:40vlastně bude myslet na sebe protože když je na světě bude lidí
0:19:46tak vlastně ovšem na světě bude lidí a bude to dál větší smysl
0:19:50já bych chtěl říct tu druhou věc vytváří monopolního franta beckham mobilní aplikaci za posledních
0:19:57pět let se ty technologie změnili tolikrát že je možný že se změnit za na
0:20:01silnicích pět ještě pět let tolikrát a to je
0:20:05no mastiček tomu třetímu otevřený pokud se chcete nějakým způsobem podílet na vývoj jako na
0:20:12netu jsme tady pro
0:20:15pro vás i pro nás abysme to postupně táhly dopředu
0:20:19lépe a lépe a nejlépe
0:20:24za nás asi všechno sou je otázky
0:20:28já bych se zeptal je to je klasické otázkou konce osu jak je vlastně váš
0:20:32obchodní model na čem jako by dělala ten kdo to platí
0:20:36jasně tak možná změníme začátků
0:20:39své instituce nezisková organizace to znamená nemáme žádný obchodní model není naším cílem nějakým způsobem
0:20:47jako to co děláme stejně že sme závislý na externích zdrojích
0:20:51a na všechny finanční zdroj je pane jsi to znamená získáváme vlastně peníze odpovědi kterým
0:20:58to dává smysl
0:21:00a ještě druhá otázka s tím souvisí to dělat nikdo na full time nebo záleží
0:21:05a kolik vás je věci
0:21:07tom týmu celkem je nějaký asi sedum nebo osum lidí s toho menšina je vývoj
0:21:13většina je komunikace
0:21:15a z více méně koordinace těchhle těch akcií fyzicky a další věci
0:21:24nějaký dotaz
0:21:27tak jo tak jako