0:00:15tak jo dobrý den tak jedem
0:00:17tak _e
0:00:19tak _m jménem cesty máte megalitu na ty mačkám jsme tady dneska
0:00:23kvůli tomu abychom vám pověděl něco akademickém publikování dostat k obrovskému právu
0:00:29chtěli bychom to pojmout nějak takže bychom tam představili jaké vlastně kteří situaci si můžeme
0:00:35dostat
0:00:36ram sto publikování jaké se tam omezení a co nám to autorské právo vlastně podporuje
0:00:41nebo naopak umožňuje
0:00:43takže podíváme za ten proces a hlavně s toho důvodu kdy
0:00:49kdy vlastně se nedostaneme právě třeba dobrý no ten access ale přesto bychom chtěli nějakým
0:00:53způsobem
0:00:55alespoň umožnit třeba
0:00:57evidenci a nacházení těch děl
0:01:04ta přednáška bude probíhat nějakým tady tím stavem máme tam čtyři části první části se
0:01:09to děláme o dílo vzniká jak se publikuje a jakým způsobem
0:01:16se dáte tím autorské právo
0:01:18dále nějakým způsobem teda můžeme to docela rád repozitáře nebo
0:01:24si další
0:01:26potom co nám to hezké práva umožňuje jakési znamínky omezení které se dají aplikovat a
0:01:31konec
0:01:33drivery je
0:01:34které ta strana
0:01:37teda můžeme nemůžeme dělat
0:01:39a
0:01:41tak té první části já bych se nedovolá tak výstupní jak skot autorského práva proč
0:01:47ve stalo se nepohneme strašné ztratit abychom se tím a se zdržel
0:01:54no
0:01:58základní dvanáct drsným je samozřejmě autor
0:02:01co eště vždycky nějaká fyzická osoba která tvrdilo vytváří našem případě to bude pravděpodobně vítr
0:02:07nějaký akademik nebo nějaký student nicméně nemusí tomu tak vždycky
0:02:15ten autor je osoba jejíž je letecky uvedeno to dělal koberec to pak že automaticky
0:02:23pokud je tam někdo tak si filtrem dokud to není práce
0:02:29pak máme ti rozpoutal spolu torské kde máme dva a více autorů
0:02:34tak funguje to podobně a to autorské právo si či všem těm autům společně a
0:02:39nerozdílně
0:02:42podle toho
0:02:45zase
0:02:47ne ten autor má díru osobnostní a majetková práva troska
0:02:51a osobnostní práva
0:02:54jsou zejména právo právě na to být uváděn jako autor vpravo na svěřím toho díla
0:03:00a jsou to právě převoditelná zanikají smrtí
0:03:04krom toho že i přesto že třeba ten autor je mrtvý tak stále do toho
0:03:08díla nemůže být nějakým byl mestice se zase že nás stále musí být uváděn jako
0:03:13to
0:03:15o těch majetkových práv je to tam trošku jinak to je to souprava zejména na
0:03:20to dílo užít si je to nějak rozmnožování rozšiřování tomu přerozdělování díla veřejnosti ječela to
0:03:26bude třeba nějakým rozhlas vím že já jsem televizním prostě musím internetu
0:03:31podobně a ta majetková práva to mají sedumdesát let po smrti autora
0:03:36znamená když vám ten autor zemře tak jako prvního
0:03:41nikdo nemusel
0:03:44prvního ledna ten příští horko jako frontě tak do televize pět sedumdesát let
0:03:51a po těch sedumdesát letech se stávají plným a do té doby vlastně
0:03:59s těma jakým právem jak američané řídící
0:04:05ještě s těma se _m snímek vím krámu oba je ta pravá jsou ne převoditelná
0:04:10nicméně rámci těch majetkových práv je možné někomu řídit možnost využívat a takovým nejtradičnějšímu co
0:04:19ten tohlecto je licence že licenční smlouva
0:04:23místo klasická
0:04:25nebo potom nějaké formě třeba veřejná licence jak třeba už tady byl ní na ty
0:04:30com
0:04:35pak
0:04:37ten tvůj co ten autor vytvoří je teda nějaké autorské dílo
0:04:42a to je ten základní předmět autorského práva může to být nějaké díla literární o
0:04:48čem se tady budeme hlavně v aby nicméně samozřejmě to může být i nějaké jiné
0:04:53dílo
0:04:54a to tělo musí být vyjádřeno nějaké objektivní vona dané podobě
0:04:59to znamená že není chráněna myšlenka nestačí když třeba já si myslím nějakou básničku a
0:05:05řekne si jako teho je tak super to bude asi chráněný autorským dílem to je
0:05:10asi dílo tak to nestačí musí to být nějakým způsobem objektivně vyjádřit je to naprosté
0:05:15minimum neznamená že to musí být vydané už to musí být někde na papíře
0:05:19stačí když to prostě
0:05:21bude možná někde někdo další je schopen objektivně
0:05:35to co není dílem tak potom to nejsou zejména žádná data myšlenky ty zprávy
0:05:42matematické modely podobného
0:05:45ale jinak obecně patrné že všechno to co tím čím výsledkem
0:05:50duševní činnosti autora pak formě dílem bude
0:06:00tak teďkon trošku k nějakým těm specifičtější dílům podíváme se na tady na dvě na
0:06:07ty lidi měli taky tvrdil zaměstnanecké najdete dílo školení potom
0:06:12a to zaměstnancké hodilo je to tak že takové měl znít a zaměstnaneckém poměru
0:06:18a
0:06:20jde tam o to že
0:06:22potom ta majetková práva jsme si říkali na začátku ta která sou třeba rozmnožování rozšiřování
0:06:28vzdělání dělat činnosti tak tahle ta práva
0:06:32normální výkonná ten zaměstnavatel si to teda nevim na nějakým jiným způsobem
0:06:38to znamená že potom
0:06:40právě ten zaměstnáte rozhoduje o tom co se s tím dílem dá stane
0:06:44ta osobnostní práva na tom ostrově zůstávají nicméně zase bere se tam za to že
0:06:50ten autor souhlasí s tím že to dílo bude vole vina na veřejnost pod tím
0:06:54názvem memento zaměstnavatel
0:07:01tak může tam dojít k tomu že ta majetková práva budou ponechána tomu autorovi a
0:07:06tím pádem zase s tím dílem nakládá ten autor sám přestože zaměstnance
0:07:15_m se pak ještě dostaneme
0:07:17a druhá taková kategorie speciální je dílo školení
0:07:22kde je to trošku jinak s tím _e osobnostní gnome nad právy je to takže
0:07:27tam pořád ta osobnostní ta majetková práva vykonává ten student
0:07:32nicméně ta škola na případně práva na uzavření smlouvy použít toho díla
0:07:39ale _e obecně ten student s ním udělá může dělat cokoli vlastně chce no a
0:07:45pak že prostě to není nějakým rozporu s tou s tím
0:07:49co by si přál
0:07:53bude k tomu auto spravit
0:07:55část před sem tady chuvash místního a vyčerpávající u bral trestního práva
0:08:01jestli tě při zadefinovali do sedmi a půl tisíce
0:08:07a tady je ještě jednou dobrý den a já bych chtěl dvě části naší vašeho
0:08:13příspěvku přijít jak bych ty aktivity stránce to o toho tom svým téma toho té
0:08:19pravé jakoby republika se na citech ark stavařů
0:08:22s tím že
0:08:24ten cíl je jednoznačně vy prostě bychom chtěli třeba spolu ty vizitek
0:08:29aby tak na která týkají abychom mohli prostě si dávat další repozitářů tváří zmlátit jirky
0:08:35a ty samozřejmě ideály finální případě přispívat lidem aby také chodit do toho potom oranicemi
0:08:42jones technickou a teďka primárně bychom trasy je podíl na to c repozitáře a věří
0:08:46tomu že to nebyl ty nejnovější informace
0:08:49pro značnou část vás ale přece mi to potvrdí na jedná se bude boj informační
0:08:53systém který ty jsi byl obsahuje
0:08:57a tak dělat autorská díla podobě těch výsledků toho výzkumu a ta s tím že
0:09:04nejposlednější co je potřeba říct na ten blok je tohoto s tou právě pohled
0:09:09jedná se jedna chodci jsou tvrdila znaj potřeba na to i kdyby třeba jaká tam
0:09:14je část těch ani nebyli tak je potřeba nicky potenciální se na to dívat takže
0:09:18bych radši chránit budou že tam nízká browseru poslat ne že to uchovávání tak děl
0:09:24je dlouhodobé ještě není to
0:09:26na chodbu jedna velká pravděpodobnost že opravdu trvat ten zásah případně kdyby tam byl nějaký
0:09:32dopravní užití což ten zásah byl poměrně zásadní hra opravdu vyplatí se to vyplatí držet
0:09:37a přidělí potřebovat podceňovat podplacení hotel auto správně statek
0:09:42a další je tam byla tam jsou celá na můžeme se spolehnout na konci takže
0:09:47se teda baráku věc takže užití o malé části díla je opravdu prostě sbíráme všechny
0:09:53ty všechny ty texty
0:09:56toho repozitáře ukládáme a ideální se může dělat třeba prostřednictvím internetu té veřejnosti
0:10:02s tím že to
0:10:05samotné uložených sou repozitáři a to trhák toho s přístupný bude naplňovat
0:10:12minimálně dvě
0:10:14hezký skutkové podstaty a bude se jednat o dva způsoby už i do díla a
0:10:19to primárně buď prodlužování za bych vidět dílo které nestalo zdroje
0:10:25a byla musí udělat si kopii prosím to pro tři možný to naše repozitáři tak
0:10:30se signálu mění podle pardon třináctou pustil akorát
0:10:34a případě že nastane ta nejlepší varianta znamená že ten výsledek toho výzkumu budeme schopný
0:10:40předávat tak tu chvíli se bude s nejvyšší pravděpodobností jedna to moc něvadi na veřejnosti
0:10:46polopropustná
0:10:48s tím že
0:10:49a abych se no a veřejnost tak nesmí to být také věřím štěpánské sobě tak
0:10:55dál stýho pro se musí se jednat o situaci kdy můžu lepší
0:11:00a k tomu dílů se dostane a ti jsou uvidím a
0:11:05co se týče obsahu to je dokumentů tak bych se nikoho může to být oporou
0:11:08to je všechno patrné potřeba opřít se o to což byl stav vlád autorské dílo
0:11:12uživí na dokument jedna obrázek jedna co zvukový záznam za jsou zavřené hypoteční programy a
0:11:19ta na všechno víceméně co se týká nás toho dycky výzkumů bude dílo
0:11:25a to znáš ty prokleté kosmetička časopis dostat uvedeny ty příklady tak
0:11:31že je potřeba ke všem tohoto jednotlivé jakoby vice ošetřit
0:11:36důvod proč mu to možné používat i vzniklé použití bude rozmnožování
0:11:40vzdělávání veřejnosti
0:11:42když už viděla
0:11:44tak to situace je
0:11:46poměrně jednoduchá musím zajít dá korigovat vrátí litru vodky a to prostě pravor a abychom
0:11:52to užití mohli provést s tím že tech varianty obecně je může být autorem tak
0:11:59je to práva tu bitmapu prach já vím že bejvá vám zaměstnavatel nebo sem že
0:12:04jako jednat o dovolené se
0:12:07vtom případě byla jsem jako autor zavřela okno sedmdesát let a co je potom volala
0:12:14eště na počkání syntéza někde slyšeli dříve tak potom už není potřeba řešit takové ty
0:12:20co teda aby se primárně zaměřili ty příkazy taky všecko rád viděl už by zaměstnavatel
0:12:26ticho na ta práva nebo z jedna rovina nebo vám licenci co vše druhý daný
0:12:32případ že tady cenzura psáno s návratem licence můžeš pochopitelně uživatel není jo takže specifikováno
0:12:39tímto způsobem ji dali teda tím rozšiřování ten magor rozmnožování na křižování
0:12:45no je veřejnosti
0:12:46a jestli to byl úplatná licence nebo doby poznali co tebe si podpaží tam bylo
0:12:51to že ten účel vesměs oni to nádhera to repozitáře to možné přístupy veřejnosti no
0:12:57nicméně ty ideální situace nejsou až tak frekventované čase se stane to že ten dělo
0:13:05sebou nenese tu licenci která by svědčila televizi tě a tu chvíli potřeba kým losses
0:13:10tom režimu zákonných jako omezení se vše specifický
0:13:15se najít tu doprava
0:13:17která a ho hosty ve fabrice gardisticky řeší určité případy kdy je veřejný zájem na
0:13:24tom aby je to dělá mohl vytušit se užívá
0:13:28a vtom a případně nejdůležitější
0:13:31čeho padlo sem že
0:13:33není to není možno porovnat nicky oblíbený pencí přístup jo víte co vše co že
0:13:39jí ty firmy _e taková pojistka aby nedocházelo k cizím využívání těch týmech tak pochopitelně
0:13:46potřeboval oplatit pouze jste případech sami zákonem pokud to není v rozporu s běžným žitím
0:13:50dělá po tím autorovi
0:13:52využití to nějaký nepřidělí dáte do tech ho pravý zájmů
0:13:57jsou pochopitelné
0:13:59_m abysme my si za to vidět všude ten test jako zablokuje tu vyjímku vaši
0:14:03oblíbenou knihovník trvá které budeme mluvit ale
0:14:08spíš se na té potřebuju četl to přijde podívat takže ano
0:14:12určitých případech není možno žvanit umí mohu použít přátelit sem se ale nedivte na tom
0:14:19případu diskuzi
0:14:21a mohu už ti náležitosti
0:14:32tak nevím tam vlastně takové nejznámější co nemůžete znát tak je linka značně jak hrozný
0:14:38potřebuju zásoby a potom slyším různé tady to tatínek se tady nedostane takže kam se
0:14:45tedy musíme podívat tak je pěkná knihovně licence pro dvacet sedum
0:14:50a to nám říká že je to troska právě dosahuje toho na případně teda vysoká
0:14:54škola tu tady je prvním jasný
0:14:57případně že zastaví rozložení bílek teda ne slouží k těmhle fsutil k filmu nějakýmu trestnímu
0:15:03prospěchu
0:15:05a slouží pro a tím nějak konzervační potřeby to je univerzity případně knihovny nebo za
0:15:13co je tady důležité tak potom ta druhá část ještě respektive potom písmeno cokoli to
0:15:20paragrafu že je možné tady tvrdilo tady to rozloží jsme ale pro ty archivy a
0:15:27konzervační potřeby i zpřístupněn veřejnosti respektive že snědl veřejnosti
0:15:34prostor a ste univerzity resty které za chvilinku
0:15:39nebo u jiných tady těch zařízení
0:15:43na
0:15:46počítačích nebo prostě prostředí zničila
0:15:49chtěj budova takže jako na tom daném místě i možné umožnit přístup i k tady
0:15:54těm rozhodně nám
0:15:57které se pořízené pro a všimněte si
0:16:02potřeby
0:16:04nicméně
0:16:06tady ta zpřístupnění nelze činit prostřednictvím internetu na to chtěl nějakým takovým přístupem periodický to
0:16:12musí bejt jenom pro strach to zařízení
0:16:15a je tady eště jednou založené mezi že je to dílo které zpřístupněné nezlobí
0:16:22předmětem žádných licenčních podmínek
0:16:26což nás tady mi to je asi tak nejvíc protože přes to je teda mi
0:16:29to můžeme realitou repozitáře a o to tam teda po té vodě potřeby případně když
0:16:36třeba
0:16:37úplně ta doba pro kterou byla stejná chceš slova tak potom případně by se to
0:16:41mohlo celý zveřejnit ale tady na se my tree path licenční podmínky to znamená že
0:16:46když tvrdilo
0:16:48push nějakým způsobem jejich předmětem to znamená třeba s vydavatelem zavřená nějaká licenční smlouva
0:16:54pak push nám tady na to spadáte toho že nemůžeme to zpřístupnil na veřejnosti
0:17:01nejhorší na tom je že to neznamená že se jedná jenom o ty podmínky typy
0:17:06dat ale tady se tady na i třeba jako podmínky veřejných recenzi kritiku
0:17:12takže jakmile prostě užší na tom usilovně je tady převodníky nemůžeme použít edit druhou část
0:17:17jedinec může vést udělen dělat takže o život toho repozitáře
0:17:23a to dílo tam bude a to bude vlastně všechno co se bude dít bude
0:17:27tam pro ty potřeby bude tam pro nějaké potřeby katalogizační nějakou evidenci ale dyž žádným
0:17:37způsobem nemůže být nikomu dá říct
0:17:44dva
0:17:47tomu se říká tomu se říká li to musela dva za a _e
0:17:58prostě pořádek vám známo
0:18:01takže si musíme my na provádět a
0:18:05a případně příspěvku řekl doslova partner nahoře jako internetu
0:18:10a ten základní problém co licenční podmínky
0:18:13já bych zase nerad opakoval emise na světlo době si a celkem tyvar tady ta
0:18:18rizika nastala
0:18:21a raz dva a varianta je absence pojmem stane že nultej zákonných nezákonných a licencí
0:18:28ostatně on to měl jsem se podle toho paragrafu třicet sedm pokud bychom měli licence
0:18:31jo pokud bychom byli autory nebo ták tak jsem tři to situace nastává ale práce
0:18:36daně licence tak možná to při tři varianty a to ta
0:18:42jestli to je čtyři ta ten ta varianta je jich tam kanály ten zelení
0:18:46já dyž a to dělení přijde ty věci g podmínek a tím pádem kdo úplně
0:18:49využít tu knihovní licenci proto pardon třicet sedum a teď u jednacího chová ta jedna
0:18:56zpřístupnit jako sleep strach
0:18:58no ale může změna stav taky to že je ten autor bude platný
0:19:03a zavřel nějakou strašně diabolismus komerční vydavatele
0:19:08a
0:19:10tahat za příčí ne protože tvrdil se stane předmětem ty chceš podmínek a tím pádem
0:19:14nebudeme jako hvězda moct hyperstudio zařídíte nás to stát že by modrá zikova nicméně nepotkali
0:19:22my si čistého vína si ta hodnota toho repozitáře to mi balady všechno to tam
0:19:26někde uchovávat ale nikomu to jasně ukázal tak
0:19:29spousta vím že vy co je to smutná sto
0:19:33no
0:19:35to je ta druhá varianta je ten servis taky říkal dneska
0:19:40takže tady zvýší první byzancie považovat mají těžší podmínky třeba ty deformaci stavařina licence paradoxně
0:19:48trochu paradoxně na první pohled ani s tomhle případě není možný využít tu o tom
0:19:53žádnou licenci to znát pocity zákon áčka
0:19:56a můžete si to rád repozitáře ale co nesmíte vystavit protože to mi divné veřejná
0:20:01licence tak jsem že řešení je nasnadě s té licenci mi to vlastně vystavit můžeme
0:20:07ale byt do škol trend vidí že musí mít užitek vidí právní důvod proto zveřejnila
0:20:13sto repozitáře
0:20:14ta problém samozřejmě nastoupili jednoduše vtom že není nebo může nastat situace kdy ten díle
0:20:21označené koukejte common celé vlastně objektivně není
0:20:24chvíli se tam vyvezem stavu je trošku riziku že
0:20:29ohledem na s ohledem na objektivní odpovědnost za zásah do tohoto svého práva tak oni
0:20:34by zabit děličky by si to je primitiv pomoci to pořád metoda do staře už
0:20:39dají stavět opatství toho si vystavit občan nemohl no a prostě nej nejhorší varianta
0:20:46nějaká taková licence na půli cesty
0:20:49dej
0:20:51takzvaně na půli cesty že ten autor se rozhodne nějakou licenci tom vidím dá
0:20:56třeba rád sem si kamarádovi by to mohlo sil může nebo tomu nahlas chvíle a
0:21:01tu chvíli univerzita
0:21:03můžete dát repozitáře
0:21:05ale protože ten díl je předmětem licenčních podměty to nemůže vystavit ale otázka je proč
0:21:11by vlastně nemohla když ta licence to vůbec nebo kolik za to netýká velice bez
0:21:15je by neřeší touží tím bylo ani veřejnosti otázka jestli jsi ten zákon to takhle
0:21:20po úpravu myslí
0:21:22nebo jestli nebo jestli je to trošku jako drobek
0:21:25ale je to tam zná ve chvíli kdy a problém s tom že mi neprokáže
0:21:29_m nebo ne nemůžeme systémy že to dílem míří východně pravděpodobně potřebovali skicák autorovi potoce
0:21:36do z nich vůbec jsem si dohledal a proto se rozhodl
0:21:41ale
0:21:42neškodit vono to z ono teď sem to poslal předzdil diskuzi
0:21:49jak tam budete zaměstnala zaměstnanecký dělá a škodila
0:21:53tak my si je to máš jim pak máte kdy ta když se použije ten
0:21:57stý vídajících můžete
0:22:01ale jako by nebude to za vás
0:22:06no
0:22:09_hm kandel takže vlastně ty zaměstnanci těch školení dělat pravděpodobně teď dělat protilátko jako
0:22:16rámci
0:22:18je protijadernýma že je to pořád a dvacet počítám že tam zase je to viděli
0:22:25jsme bychom se bavili o jakém se bez citu strany
0:22:29teď je
0:22:31fit o někom kdo nemá žádný se jako aby
0:22:36ne
0:22:40dám prostor
0:22:43vy tam vidíte
0:22:46podmínka tam není otázka jestli je to bez něj dívat
0:22:51ale té je konec to result jestli
0:22:55ta paní tady sme tak jako navnadili jestli ty samé tomunshle budeme
0:23:01a
0:23:02ano trošku kašlou
0:23:12a tady ten zdroj chodil jejich podíl
0:23:16to se teda zeptej a to z baráku škodí toto nebo ale je tam jako
0:23:22to
0:23:26ale když byly díl rizika telefon
0:23:29_e si tam dal třeba třetí je to do tohoto postavení se uvidí já si
0:23:37myslím
0:23:39vlastnit
0:23:44já tvrdím že tam potom
0:23:46v externí strany tam aspoň vidím
0:23:50_m panuje shoda
0:23:53tak to máš
0:23:57kazím padesát
0:23:58na mínus kladně a netahal jsme sto tisíc
0:24:05nemusíte
0:24:07já jsem ti chci říct
0:24:09že nelze pozor ať ti to jako v práci a naší práci zase si
0:24:23náš vidí a slyší
0:24:27a
0:24:28ani lidí hodiny
0:24:32jak daný podnik to musí vědět víc než mozku
0:24:38no to je to ze světa tomáška jsem nezaznamenal
0:24:47jsi seděl
0:24:52tak mi ten pan jednotlivé za pozornost a nezmátne věcmi dotazy sme tady a
0:24:58a ty