OpenAlt - 4. až 5. listopadu 2017

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Testování webových stránek v OpenQA aneb Selenium knihovna pro OpenQA

Ondrej Holecek (SUSE)
Úspěšný framework OpenQA je díky needles schopný testovat webové stránky již nyní. Proč však vymýšlet nové kolo, když tu je komplexní framework Selenium pro přesně daný úkol? V přednášce ukáži, jak přidat vlastní knihovnu do OpenQA testů a jak rozšířit test API o vlastní funkce. Vše na příkladu Selenium knihovny pro OpenQA testy.