OpenAlt - 4. až 5. listopadu 2017

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Příběhy o otevřeném vzdělávání (především ty s dobrým koncem)

Tamara Kováčová (EDUin)
Ukážeme si, jaké konkrétní podoby může mít otevírání vzdělávání v praxi.