OpenAlt - 4. až 5. listopadu 2017

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Intuitivní ovládání a použitelnost

Lukáš Jelínek (AIKEN s.r.o.)
U aplikačních programů, ale i u jiných věcí, které člověk vytváří, je velmi důležité, aby je uživatelé mohli používat bez zbytečného úsilí. Aby bez přemýšlení nebo bádání v návodu věděli, k čemu slouží který ovládací nebo indikační prvek a jak udělat to či ono. A zároveň aby pro ně byly nejběžnější činnosti co nejjednodušší, bez nadbytečných akcí a otravné rutiny. Přednáška má za cíl ukázat dobré a špatné příklady toho, jak postupovat, resp. nepostupovat - a to v oblasti softwaru i jiných lidských výtvorů.