OpenAlt - 4. až 5. listopadu 2017

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Hackatony OSM

Tomáš Kašpárek (OpenStreetMap)
Marián Kyral (OpenStreetMap)
Hackatony po skupinách v rámci vylepšení portálu osmap.cz a úpravy kontrol a mapování turistických tras. Předpokládá se paralelní práce několika skupin ve stejné místnosti.