OpenAlt - 4. až 5. listopadu 2017

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

AppArmor

Zdenek Kubala (SUSE Linux s.r.o.)
Popis technologie AppArmor, vysvětlení funkčnosti, obecné použití, příklady profilů apd. Přednáška je doplněná názornými příklady.