OpenAlt - 4. až 5. listopadu 2017

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Ako sme postavili anycast

Ľubor Jurena (skHosting.eu s.r.o.)
Michal Kolarik (skHosting.eu s.r.o.)
Čo je to anycast? Kde sa bežne stretávame s anycastom? Prečo je potrebný? Nielen na tieto otázky Vám odpovieme na našej prednáške. Na začiatku stála pred nami výzva postaviť anycastovú sieť - 1 IP rozsah, 6 kontinentov. Potrebovali sme postaviť výkonné routovanie na Linuxe, vysporiadať sa s právnymi špecifikami niektorých regiónov a vybrať kvalitného dodávateľa. Niekde sme si server prenajali, inde sme si umiestnili vlastný server. Nakoniec pred nami zostalo niekoľko úloh - ako otestovať správne a efektívne smerovanie? Ako monitorovať dostupnosť z jednotlivých regiónov? Čo ak niečo prestane fungovať?