OpenAlt - 4. až 5. listopadu 2017

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Ako postaviť družicu - príbeh skCUBE

Jakub Kapuš (Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity)
Kozmonautika a kozmický výskum sa za posledné dve desaťročia zmenili na nepoznanie. Donedávna to boli len veľké, štátne agentúry, ktoré mali “monopol” na výskum vesmíru, vysielanie sond a výskumných zariadení na orbitu Zeme, či ďalej do Slnečnej sústavy. Stále dostupnejšie technológie začali však využívať komerčné spoločnosti a univerzity, a spôsobili tým malú revolúciu v dobíjaní kozmu. Vytvorenie štandardu cubesat v roku 1999 bolo ďalším bodom zlomu v histórii kozmického výskumu. Cubesaty doslova sprístupnili vesmír pre všetkých. Z edukatívnych projektov a študentských “hračiek” sa v poslednej dobe stávajú seriózne nástroje pre technologický a vedecký výskum. Vďaka cubesatom sa v dnešnej dobe môže do vesmírnych dobrodružstiev pustiť aj partia nadšencov z malej krajiny, ako sme to dokázali na Slovensku projektom 1. slovenskej družice skCUBE. Zaujíma Vás ako môže partia nadšencov, bez financií, zázemia a bez predošlých skúseností takpovediac na kolene postaviť a vyslať do vesmíru družicu? Prednáška “Ako postaviť družicu” Vám ukáže že možné je všetko :-)