OpenAlt - 4. až 5. listopadu 2017

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

3D budovy v OpenStreetMap

Mirek Suchý (OpenStreetMap)
Proč 3D mapování budov? Jak mapovat pomocí klasických editorů. Minimalistický OSM building editor edit.osmbuildings.org.