OpenAlt - 5. až 7. listopadu 2016

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Tvoříme hry pro všechny platformy

Václav Müller (OpenFun)
Naučíme se tvořit hry pro všechny platformy (Linux,Android,IOS, OSX,Windows). Rychlím a efektivním způsobem. Pomocníkem nám přitom bude za programovací jazyk Lua (lehce C) a knihovna Löve2D.