0:00:15tak dobré odpoledne
0:00:19já jsem a tím čadili a
0:00:22dneska bych vám tady chtěl
0:00:23jo taky malý úvod do výpočetní fotografie cože předně
0:00:29mého zájmu _m práce výzkumů víme zábavy
0:00:32je to velice vizuální
0:00:35oblast výzkumu
0:00:37ale učíme tady ten předmět i tady na tom vysoké učení technické mu konkrétně tady
0:00:43na fitu
0:00:44máme předně výpočetní fotografie
0:00:48a zvedneme sem lidi
0:00:50i další na přednášky o výpočetní fotografi jmenuje se to vejde svět
0:00:54a vy ste na tyhle přednášky také zváni ty přednášky
0:00:58jsou tam stopy volný na ty přednášky
0:01:01a pojďme rychle
0:01:03jak tomu samotnému tématu
0:01:06náš svět je velice vizuální fotky obrázky nějaké grafika je všude kolem nás a
0:01:13to je
0:01:14velice přirozené
0:01:15pro mě aspoň protože jedna fotka jeden vobrázek je plný emocí vypráví příběhy
0:01:22může vznášet dotazy
0:01:24fotografie umí zachytit historii dokumentovat
0:01:31co se stalo fotografie dobrodružství umění
0:01:36poezie fotografie je aleš pokud chcete někdy
0:01:41fotografie ty zájem
0:01:44a taky velká móda
0:01:46a poslední době fotografie velký byznys
0:01:49teďka
0:01:51kdo by z vás tady měl ruku nahoru foťák nějaký sebou možná mobilním von telefonu
0:01:57co nám do toho
0:01:58a prakticky všichni jsme neska fotografi
0:02:02pokud bychom chtěli no ale naše fotky než dycky vypráví příběhy ne vždycky jsou plné
0:02:07emocí
0:02:08někdy jsou dokonce technicky špatné jako tahle ta fotka nám výpočetní fotografie nám to umožní
0:02:13vylepšit fotku potom získat něco takového
0:02:17někdy je sama příroda proti tom abysme zachytili pěknou fotku tady je nějaký kopec ale
0:02:22my bychom s který byl podporu takhle to opravdu vypadala bychom samozřejmě chtěli nebo pes
0:02:27vědět takže zase
0:02:28výpočetní fotografie nám dává řešení
0:02:31představte si že letíte přes manhattan a tady naopak tu fotku chcete nějak vylepšit do
0:02:36daty atmosféru naopak i zamlžit
0:02:40toho je poměrně těžký udělat představte si že byste dokonce chtěli změnit pozici slunce té
0:02:45fotce na to výpočetní fotky umím dělat tady to
0:02:49je moje fotografie velice špatná zle se mi tý národního parku
0:02:54kterou
0:02:55co vyfotil stole místa pravé protože sedmdesát let přede mnou tam ten co jede s
0:02:59velice
0:03:00skvělý americký fotograf vyfotil tohle tak výpočetní fotka město vytvořila sto mého díla něco takovýho
0:03:07co členěn svoje den celé to lepší než ten
0:03:09čadit chyb dva tisíce devět původní
0:03:12no a
0:03:13někdy potřebujeme ty fotky editovat opravdu a podle mě smysluplná editace vypadá takto to znamená
0:03:20na úrovni objektu které vidíme v té fotce ne na úrovni pixlů
0:03:25já si vždycky v rámci svých přednášek snaží no to je tři základní otázky a
0:03:30to
0:03:31proč chceme výpočetní fotografie to doufám že už teďka vidíme
0:03:35co to ta výpočetní fotografie a potom jaký děláme
0:03:39takže výpočetní fotografie jakož název napovídá nějaká digitální fotografie obohacená ahoj výpočty a ty výpočty
0:03:46nám umožní udělat s těchhle fotek lepší fotky
0:03:49případně nám umožní zachytit něco co sme zachytit dříve nemohli využíváme k tomu neznalosti počítačové
0:03:57vidění počítačové grafiky
0:03:59ale i třeba vizuální percepce hardvéru a zpracování obrazu
0:04:03teďka
0:04:05jako vypadal můj první foťák kdo by měl říct co sem tady musel nastavit abych
0:04:10viděl dobrou fotku
0:04:12všechno co to je všechno
0:04:18přesně tak
0:04:19přesně tak je tam spousta věcí které musíme nastavit to znamená co vona nám ovlivňuje
0:04:25to jako máme potom hloubku ostrosti na té výsledné fotce
0:04:28závěrku která nám říká jestli je ten pohyb vyfocený zmrazený nebo jestli bude rozmazaný
0:04:35potom sem vyměňoval senzor to vypadalo jako výměna filmu dneska se to nastavuje elektronicky
0:04:41a musel jsem je ostřit
0:04:43no ale dnešní fotoaparáty dělají prakticky totéž
0:04:47a to že by měří světlo podobně jako ta moje stará praktika jenom třeba umí
0:04:52je něco udělat automaticky ale ty řekl _e s ty staré problémy pořád zůstávají jediný
0:04:58rozdíl je že tam je ten senzor který nám umožní právě dělat lépe ty výpočty
0:05:03no a teďka
0:05:05je potřeba říct
0:05:06takže nějaké výpočty dělají prakticky všechny foťáky dnes v dnešní době jo máme
0:05:13na senzoru takzvanou beru mřížku chceme potom ty
0:05:17barvičky interpolovat aby jsme neztratili rozlišení
0:05:21je nějaké foťáky typů pod ten šrot kamery takový ty automaticky foťáky střela s plastovým
0:05:26objektivem tak ty mají takovou tak ošklivý obrázek že dělají geometrické korekce a ten původní
0:05:32co obrázek co ní vyfotit
0:05:34vy ste ani nechtěli vidět ale zeptat na to takto ní nízké úrovně janska nechci
0:05:38mluvit já chci ukázat jedna jeden
0:05:41příklad jak výpočetní fotografie
0:05:45jako výpočetní fotografi přistoupit a to pomocí
0:05:48několika expozic to znamená pokud já nejsem schopen zachytit něco
0:05:52v jednom obrázku tak si musim pomoc nic obrázky no todle věděli
0:05:56panorama tišší fotografovou sto padesát let před námi
0:05:59když chtěli zachytit
0:06:01velký úhel záběru a nestačili na to objektiv případně rozlišení
0:06:05má to děláme samozřejmě neska pak i počítáme panorama ta řekl bych že řada z
0:06:11vás to umí
0:06:12je to poměrně zajímavé algoritmicky
0:06:15a pro tebe takový průzkum třeba mořského dna je to naprosto nezbytné protože tam
0:06:22je prostě robot který si svítila jede na co se tím mořským dnem a zachycuje
0:06:27dělá potom takou mozaiky jaké obrovské panorama
0:06:30to mořského dna
0:06:32mi velice rádi používám co software hodin na tohle který je
0:06:38postavený na knihovnu která taky opensource panorama tour s
0:06:42doporučuji velice pěkný kousek software
0:06:45další způsob další problém který velice často řeší na hlavně v makru fotografi je velice
0:06:52malá hloubka ostrosti tady třeba máme na obrázku mravence je ta jeho hlava je zaostřeno
0:07:00na kritika délka
0:07:01a když já chci vyfotit tu hlavu fostr o zase vzádu taky dostane něco takového
0:07:07zase nebo mít optika
0:07:09protože ta hloubka ostrosti tady velice malá takže v tomhle případě a zase může už
0:07:14a sekvenci obrázků
0:07:15tomhle případě neměním teda orientaci kamery ale měním ostřící rovinu měním ostření
0:07:22no a potom
0:07:23pomocí automatické metody výpočetní fotografie tomhle případě to založené na optimalizaci a řezu grafu
0:07:30potom zkombinujeme všechny tyhle obrázky do jednoho výsledného kde máme
0:07:34celou hlavu mravence ostrou
0:07:38možná znáte z vlastní zkušenosti problém tento zvolen moje stará pracovna starých toola ta lampička
0:07:46jsem řek přepálený nevidíme tam detail
0:07:49když tohle vyskočím takzvaně na stíny
0:07:53tak bude nebo na světla pardon tak budu mít ty detaily vám plíce ale zase
0:07:57tam nevidím nic jinýho že jo na tom obrázku je to ňáký celý černý takže
0:08:01mám zase dvě možnosti
0:08:03a ten problém který tady řešíme problém vysokého dynamického rozsahu jasu v té scéně
0:08:09tady vidíte na ose
0:08:11která je logaritmická
0:08:13jak je tam sou hodnoty těch jasu a tady přátel lavičce
0:08:17je něco jako
0:08:20deset na štvrtou kandel na metr čtvereční té já s
0:08:24a tady někde dole něco jako deset na mínus druhou čili ten rozsah jasu je
0:08:29obrovský a zase já nejsem schopen ho zachytit jedno expozicí takže vyrobím deset třea expozic
0:08:36a zkombinuje dohromady
0:08:38získám něco čemu říkáme hader obraz
0:08:43tomu že
0:08:51technický potíže
0:08:55soft
0:08:57získám něco
0:09:00cože jakýsi digitální negativ který já teďka můžu sám ručně měnit expozici tady to haderu
0:09:08obrazu tak vidíte přestože to vypadalo že to před ale ne ten obrázek taky detaily
0:09:14jsou měl zachycené no nejsou vidět protože jsou
0:09:17hodně malej
0:09:18že tohle ten hader obrázek který mám zachycený opravdu reálný hodnoty které byly v té
0:09:24scéně ale ten já nemůže zobrazit protože tady to zobrazovací zařízení není hader nemá tak
0:09:30velký dynamický rozsah jako ta realita
0:09:32a tak s touhle negativu musím něco vyvolat
0:09:35vždycky s toho může dostat
0:09:37jednu expozici něco co bych dostal jako normální fotograf ale to asi bych potom těch
0:09:43expozic nedělal tolik že jo takže my máme metody
0:09:46kterým říkáme metody mapování tónu
0:09:48které nám sto hader digitálního negativu jsou schopny vypočítat něco co třeba zobrazuje tu scénu
0:09:56celou
0:09:56případně máme jiné metody které nám zase simulují jak by tu scénu viděl člověk pokud
0:10:02třeba barvičky
0:10:04ale můžeme mít jiný cíle můžeme chtít třeba zobrazit všechny detaily které stezce mě sou
0:10:09můžeme chtít zjistit co je tam napsáno na těch kazetách
0:10:13a můžeme jít až do extrému prostě zobrazit všechny detaily které tam svou
0:10:18toto to po sou metody které prací gradientního vlastě po to si většina lidí představuje
0:10:24pod pojmem other bych chtěl zdůraznit to hader není touhletou nepěkné to jenom jedna z
0:10:29možností hader vždycky je tam ta tak je tady ta možnost
0:10:33a
0:10:37no já k výuce používám software který jsme vy vyvinuli je který můžete viď do
0:10:43kterého si můžete sami zapojíte to teďka od nedávna
0:10:46na githubu a postupně tam
0:10:48dodám všechny pluginy které sme vyvinuli
0:10:51funguje to tak _e že
0:10:53naši studenti respektive naši výzkumnice naši doktorandi
0:10:57programují jednotlivé metody mapování tónu jak se vám teďka za třeba
0:11:03ve formě plug in u a mají k dispozici hotové rozhraní příkazové řádky posunete moc
0:11:09model a pak tě mají moji grafické rozhraní které napsanej qtčko
0:11:15a které je
0:11:16jim umožňuje nastavit si tady vizuálně parametry těch jednotlivých metod které se načítat jako pluginy
0:11:24také si umožní to umožňuje potom vizualizovat výsledky toho mapování tónu
0:11:31má to samotná programovací práce potom vypadá takže
0:11:34ten dotyčný jenom změní vlastně metodu transform nejednodušším případě která transformuje vstupní data na výstupního
0:11:41se nestará načítání ukládání hader svobodu a tak podobně
0:11:47jak jsem říkal těch metod existuje celá řada
0:11:50a je to velice zajímavá oblast velice vyzval mě vděčná ještě bych chtěl zmínit pokud
0:11:56de o zpracování hader obrazu další software který sem lepil f stůl s kterými by
0:12:01minule formanty k mattonky si to tom německu kde a snad i pro co předtím
0:12:06a to je balík který si můžete najisto do vaší linuxové distribuce po balíčky do
0:12:11většiny z nich
0:12:13pokud používáte nějaký jiný systém tak třeba pro majitele foto zpívat grada voda
0:12:18ale zpátky k výpočetní fotografi
0:12:22možná znáte z vlastní zkušenosti když chodíte lidi
0:12:26tak zvláště větší skupinu
0:12:28tak to má tendenci dopadlo špatně pro ty vždycky se někdo tváří době spuštění
0:12:34takže jestli najdete někoho kdo by to se vám nedívá do kamery nebo se normách
0:12:38zase tváří nějak špatně no a i takovýdle problém který s autem teďka není fotografického
0:12:43_e je pro je to problém té scéně můžeme řešit zase pomocí více expozic
0:12:48zkombinujeme ty tváře které vypadají dobře do finální obrázku kdy všichni padají krást
0:12:54jo tohle se samozřejmě nikdy nestalo v realitě ale to krásná rodinná fotka
0:12:59no pokud je
0:13:01si myslíte že to nějaký sen switch _e taky tady takovýhle věci se lidi snaží
0:13:05prodala tohle firma
0:13:07jednoho mého kolegy který utekl se ten videa založil firmu light
0:13:12a je to foťák který má sobě šestnáct senzoru a dělá právě
0:13:15takového nepřítele
0:13:17aby vlastně fuk ve formátu menšími zrcadlo fotka sme byli schopni získat nějaký výsledek
0:13:24odpovídající kvalitě zrcadlo fotky třeba
0:13:31další možností která se velice často využíval výpočetní fotografi je modifikace hardvér modifikace přímo té
0:13:39kamery
0:13:40a
0:13:42vyzkoušeli sme prakticky všechno to co sem říkal změnit slonů měnit
0:13:48senzory měnit uzávěrky měnit
0:13:51třeba blesky
0:13:52poďme se podívat na to co se stane když změníme závěrku
0:13:56tak závěrka samozřejmě má vliv na to jak jsem říkal jestli je ta
0:14:00jestli je ten pohyb zmrazený nebo jestli rozmazány
0:14:03někdy to může chtít rozmazává tak tom případě sem chtěl aby ta fotka byl rozmazaná
0:14:08ale někdy to nechci že ho třeba tady zase to auto rozmazaný mít nechci pokud
0:14:13se vás chci zeptat co tom co myslíte že je to za auto tipnul bych
0:14:17si někdo tipněte to bude asi za a audi
0:14:21nějakej další nápad
0:14:25no my máme metody které takzvaný ty bleeding metody které se snaží takovýhle fotky zaostřit
0:14:32ale normální fotka vyfocená toho vše speciální fotka s upraveným
0:14:38s upraveno uzávěrkou takže ten by bylo jak dopadne velice dobře to folcvágen ve skutečnosti
0:14:44a dopadlo to dobře protože tady ta závěrka se jenom neotevře a po delší po
0:14:50delší době se neuzavře to znamená nezničí nám vysoké frekvence vtom obrázku ale ona se
0:14:55otevírá a zavírá a otevírá a zavírá tak jako
0:14:58jak je ukázáno tady
0:15:00čímž nám tom obraze zachová nějaké vysoké frekvence a my potom můžeme lépe ten obraz
0:15:04do ostřit tady ještě jeden příklad
0:15:06normální líbila jen by nám tak to hezky nezafungoval
0:15:11tak
0:15:11další věc která možná je známá protože se prodává je změna to senzoru a říká
0:15:17se jí white filtr volnými graf
0:15:20to mi s známe s počítačové grafiky z roku devadesát šest kdy téhle metody byly
0:15:24publikovány na si grafu
0:15:26a ta idea je taková že pokud zachytíme celou plen optickou funkci která nám dopadá
0:15:32na senzor
0:15:33to znamená nemáme graf pixlu jenom jeho intenzitu ale máme i
0:15:37ve znalost o příchozím paprsků to znamená odkud nám ten paprsek přišel
0:15:42to znamená zakoupíme jakýsi čtyřrozměrný obrázku tak potom s tím můžeme dělat pěkné fí dle
0:15:48tohleto prodává firma ladičovou ale dá se to udělat tak třeba že si uděláte vše
0:15:53si vezmete mnoho senzoru a dáte vedle sebe takle a nebo vezmete jeden cenzor
0:15:58a přední dáte pole čoček
0:16:00který vám zachytí takový čtyřrozměrný obraze kterého potom výpočtem můžu vypočítat něco co vypadá
0:16:10poměrně
0:16:13slušně ovšem za cenu rozlišení
0:16:18vždycky
0:16:20já mám tu filozofie že vtom světě nic není zadarmo nikdy a ve světě výpočetní
0:16:26fotografie to platí dvojnásob to znamená pokud já si můžu třeba pomocí takového ještě že
0:16:33rozměrného obrázku měnit do jisté míry pozici kamery vidíte že mi tady dochází správně těm
0:16:38paralaxa
0:16:40je to není
0:16:40opravdu jen tak jednu i normální obrázek dvourozměrných protože
0:16:45normálním obrázku kdyby mi za tady týmy kapičkami vznikly díry samozřejmě
0:16:50tak já za to něco platím vždycky tomhle případě za to platím tím rozlišením protože
0:16:54tam mám to pole čoček a kolik je tam čiček tak tolikrát se mi sníží
0:16:58vlastní rozlišení toho obrazu
0:17:02jinak já dneska chci jako hodně do šířky takže pokud máte nějaký dotaz třeba konkrétně
0:17:08k tomu se říká klidně mě zastavte a můžeme se tam zastavit více
0:17:14další věc která se velmi často se často používá je blesk
0:17:20blesk fotografové používají nejraději ovšem má tu výhodu že je scénu dobře osvětlí jsou tam
0:17:28pěkné detaily a typicky tam není moc šumu naopak fotka bez blesku je to rozmazané
0:17:33zašuměná a také spousta metod výpočetní fotografie kombinuje tak výhody tady těch dvou
0:17:40fotografií s bleskem a bez blesku k tomu
0:17:43abychom dostali něco co je pes šumů co má detaily ale má krásné je ta
0:17:49fotka bez bass
0:17:52no a
0:17:53ultimátum řešení je samozřejmě z něj dobré všechno v té kameře
0:17:57to je tou správný řešení výpočetní fotografie a to první ta první vlaštovka sune frankem
0:18:03kamrá vypadá takhle krásně
0:18:06na stanfordu tohleto vyrobil mark to je moja spolupracoval eště znaky
0:18:12tam byl carry půl if té době
0:18:14a to poselství je vlastně že
0:18:18pokud bychom měli plně programovatelný foťáky a měli pro ně i a ty které nám
0:18:25umožňuje programovat veškeré součásti tomu foťáku to znamená třeba i technologii ostření a každý detaily
0:18:34no tak by mohla vzniknout tom pro open source ve computer computation fotografi komunita
0:18:40která by vylepšoval a ty foťáky sama
0:18:43jo to sem současné době moc není protože
0:18:46třeba nikoho nebo canon oni nabízejí a by k těm svým foťáku taky mé používáme
0:18:51ale to je takový jako black box tam můžete říci já chci todle vyfotit a
0:18:55defaultně to takto
0:18:56když to tady to a ty které
0:19:00bohužel potom co zůstalo z nokii trošku usnul ona doufám že se to zase probudí
0:19:05tady ten projekt tak to umožňuje daleko víc
0:19:09a je to
0:19:12a ty které se mu nediv kam
0:19:14ještě tady k tomu
0:19:16tady té franklin tam _e že možná ste si všimli že má dva blesky a
0:19:19pomocí toho se potom dá dělat třeba takovádle fotografie
0:19:23takže ten jeden blesk dělá i stroboskopické efekt a ten druhý tam potom hodí hodně
0:19:28světla opakovat nás no a dostane takovýdle
0:19:31fotky třeba
0:19:32nevím kolikrát vtom stanfordu házeli těmi
0:19:36kartami aby to dopadlo takovéhle
0:19:38fotit se teda
0:19:40no a další možností
0:19:42co by se snažíme dělat pokud tedy zachytíme fotku která nám
0:19:48ne nevyhovuje nějakým způsobem je tu fotku editovat
0:19:52dřív se to dělalo temné komoře takhle vypadala moje koupelna kdysi byl vstal nějakýma zvětšovat
0:19:59_e pomocí různých fí bylo jako jedna zdržování a
0:20:03přidávání světla se ta fotka je litovala
0:20:06bylo to velice romantické ale s poměrně zdlouhavé
0:20:09dneska teda to děláme kancelářích nicméně pořád je spousta věcí které můžeme zlepšovat ty
0:20:21rastrové editory
0:20:22nejsou všemohoucí a třeba je taková jednoduchá věc jako zmenšení obrázku
0:20:28může být udělána dobře a špatně
0:20:30pokud chci třeba změnit poměr stran tohle obrázků před by se mimochodem hodil pro tu
0:20:36prezentaci dneska
0:20:38tak to dopadne pak to typicky jo to dostanu a smrštění na vertikální ose
0:20:45ale pokud já mám nějakou metrikou která mě říká jaké oblasti tom obrázku jsou důležité
0:20:51a jaké můžou vypustit ta ukázána tady potom
0:20:55a tak jsem schopný dostat něco
0:20:57lepšího že jo možná že to byly vidět na tady tom
0:21:02natavíte animaci já zde fotky vlastně vyřezávaný ty části které nejsou tak důležité a tím
0:21:08i smršť v lepším způsobem náš
0:21:11kdybych to
0:21:12přímo jako všechny ten poměr stran
0:21:15změnil u všech
0:21:17pixelů stejně
0:21:19no pro hader
0:21:20to nefunguje tak dobře ale my jsme to vylepšili takže to funkční a ukazuje se
0:21:26takže je to výhodné právě diesel pro stopování hader panoramat kde my
0:21:29třeba tady to horní panorama i spodní
0:21:32jsou slepený ze třech fotografi
0:21:34a vy obvykle hledáte takové š vy
0:21:37kde člověk nepozná že to tam je napojené a ty šli jsou právě potřeba udělat
0:21:41tam kde není něco moc že je známého fu praze vizuální a vás
0:21:51další možnosti kterou jsme zkoumali je editace obrazu pomocí
0:21:57gradientu nebo pomocí kontrastu
0:21:59tady si maluju nějakým brush _e ale není to jako _m editace ve smyslu toho
0:22:04foto šupů nebo to gimpu ale měním kontrasty a ty kontrast já můžu měnit na
0:22:10různých úrovních rozlišení čímž může měnit
0:22:13maličké detaily z prostě ten třeba
0:22:17zvýšit viditelnost nějakých malých detailů vtom lese až po velký kontrast mezi to oblohou a
0:22:24tím hlasem samotný třeba to je všechno jeden kontrast ale na různých úrovních rozlišení pokud
0:22:30to dělá navíc ještě mother
0:22:32kde mám všechny ty detaily uložené pomocí typicky floatů nebo damoklův tom obrázku
0:22:37tak neztrácí ani žádné detail tady to editaci
0:22:42a teď si představte že jak sem ukazoval na začátku že chci dá ještě něco
0:22:46složitějšího mám takovýhle obrázek ale chtěl bych aby vypadal takto
0:22:50fotografové mají rádi takzvaný gól ten ahoj zlato hodinu když slunce vychází nebo zapadá no
0:22:57a já sem byl jiný stát a vyfotit tady haldou
0:23:01ale toto by se litoval velice špatně dvourozměrné editoru daleko lepší by bylo kdybych pro
0:23:08tu fotku já měli trojrozměrný model
0:23:11protože pak bych mohl říct
0:23:13a to počítačová grafika to umí zobrazovat stíny ta mě umí zobrazovat realisticky modely ta
0:23:19by mohla pomoct
0:23:20no a k tomudle my používáme
0:23:23k vizuálních jo lokalizaci kterou se velice zabýváme
0:23:27a úkol teď jo lokalizace je že pro daný obrázek
0:23:31my hledáme pozici a orientaci kamery v rámci nějakého přide modelu tyhle přímo přide model
0:23:37existuje i
0:23:38pro celou planetu
0:23:40a děláme to následovně
0:23:44představme si pro teďka pro jednoduchost že máme
0:23:47g p souřadnici kamery tomhle případě to vopravdu videokamera která natočila nějaké video
0:23:53a víme že to bylo stole vrcholu takže my si teďka můžeme vyrenderovalo pomocí ty
0:23:59počítačový grafiky je takovédle syntetické panorama
0:24:02a s tou panorama to mi použijeme
0:24:05ty černé hrany které za chvíli se přepnu na bílé co jsou siluety těch vo
0:24:09a ta které takovédle si mohli ty mi potom budeme hledat
0:24:12if tom videu
0:24:14a pokud najdeme spárování těch reálných silové s těma virtuálním a tak sme našli orientaci
0:24:19kamery
0:24:20tady to bude vědět teďka na videu kde detekujeme hrany vektor zujeme je a potom
0:24:25pomocí metriky naší my se snažíme zarovnat to video s tím reálným modelem
0:24:31když to uděláme
0:24:33tak můžeme využít meta data toho modelu a rozšířit to video například o
0:24:38v tomhle případě
0:24:40ne na vrcholu na tom videu
0:24:43samozřejmě toho jehož můžeme dělat i pro pohyblivou kameru a tak dále
0:24:47takže teďka my máme velice výbornou pozici protože my máme obraz
0:24:53ale máme i jeho model
0:24:55to znamená my můžeme vypočítat jak daleko každý pixl v naší kamery
0:25:00toto je alokován mapa vypočítaná z našeho modelové kalibrovanou metrech to sou vzdálenosti v metrech
0:25:06my víme i normály vtom obrázku my víme teda že tady ta ste ten svah
0:25:11je natočený na sever na jejich respektive že tady ten svah je natočený k naší
0:25:15kameře respektive od naší kamery
0:25:17ale my i víme jak svítí sluníčko vtom obrázků si to můžeme nasimulovat protože máme
0:25:22trojrozměrný model
0:25:23no a
0:25:24samozřejmě máme spoustu metadat my používáme velice rádi open street mapu
0:25:29která nám dává takovýho informace
0:25:32který potom můžeme promítnout do toho obrazu a víme teda jak daleko a jaký vrcholu
0:25:38od nás to právě je
0:25:40ale můžeme použít i další informace se ze street mapy třeba
0:25:44informace o plochách víme kde sou lesy kde je kde sou jezera
0:25:48a tohle si zase můžeme promítnou do obrázku a my teďka vidíme že na tom
0:25:52obrázku to zelené jsou lesy to modré jezero a dokonce víme co to jezero menuje
0:25:58no a
0:25:59zadarmo prakticky když máme tady tu bylo lokalizaci správně
0:26:03tak máme srovnání horizontu té kamery
0:26:08díky tomu že máme hloubku můžeme velice jednoduše odstranit atmosférický opar protože ten závisí právě
0:26:16na vzdálenosti od kamery jak se vám ukazoval tak tu vzdálenost my víme
0:26:20takže my můžeme krásně
0:26:22odložit obrázek
0:26:23tady se nám stalo že nám ta naše metoda automaticky dokreslovat je vrchol který na
0:26:28té fotce původně nebyl protože byl tady zatím mrakem no ale my víme že ten
0:26:33vrchol tam je takže prostě je to správně že
0:26:36no a teďka
0:26:38my můžeme simulovat narozdíl o to
0:26:43té malé holky ostrosti které problémem makro fotografi
0:26:47taky roste toff exteriér ve fotografie naopak zase těžké získat jako malou hloubkou ostrosti protože
0:26:53obvykle ostřím na velké vzdálenosti a všechno je o strach no ale protože my zase
0:26:57máme modelovat my si můžeme simulovat ostření na různé vzdálenosti
0:27:02tak to vypadá ta hloubka kterou my máme a ty zní potom vypočítáme jádra který
0:27:07mi to rozmaže _m
0:27:08a máme výsledek který nemůžete vyfotit reálně jo ale to bylo ono to i vypadá
0:27:14jako takový malý model to už nevypadá jako hory protože nejsme zvyklí něco takovýho vidět
0:27:19tady je ukázka
0:27:21to našel softwaru kde teďka měníme tam jediná těch číslička na co se ovských zrovna
0:27:27můžeme takové vlastně interaktivně přeostřovat tu fotku
0:27:32core
0:27:32no a když to vememe
0:27:35do extrémů
0:27:37tak samozřejmě můžeme pro tu fotku vyrobit jakési video průběhu celého dne včetně všech stínu
0:27:42a kdybyste měli rádi scifi tak byste se tam mohli dát přes dvě slunce nebo
0:27:47tři slunce vy ste chtěli
0:27:53no
0:27:55tak my sme hlavně z našich citací potom zjišťujeme že to má celou řadu aplikací
0:28:00tady ty věci a jedna která mě zaujala kterou tady chci změníte forenzní analýza tady
0:28:05ten pán
0:28:07tvrdil netratí rakouský horolezec že vystoupil nahoru k dvacet dva nejvyšší hora světa poměrně těžký
0:28:14vrchol
0:28:15no a on to se pozná žejo dokázat tak to fotografi která byla údajně z
0:28:19vrcholu ovšem když se to jeden druhé vtom
0:28:23systému ste digitální mapy terén tak s tou naznačil že to bylo spíš
0:28:28o více než tisíc metrů níže v apod tíhou tady těchhle důkazů se ten
0:28:34rakouskýho roads nakonec přiznal že to skutečně asi na tom vrcholu nebyl
0:28:40no a teďka
0:28:43na závěr jedna vlastně úplný extrém ale je to opět z naší dílny práce
0:28:49pokud my máme k danému obrázku
0:28:53je nějaká další data která nám umožňují říct a tak tady ten pixel tomhletom obrázku
0:29:00je takle daleko a takle tam svítí sluníčko nebo něco takového tak my můžeme udělat
0:29:05syntézu textur
0:29:07na základě tady těch pomocný dát to znamená
0:29:11by se to naučíme takovýmhle způsobem řekneme si aha tak to je ta textura
0:29:16pokud je to hodně daleko tak to asi nebyla tam je nějaký barák a pokud
0:29:20je to blízko tak tam něco roste vepředu a tady sou nějaký hory
0:29:23no a po to my můžeme si ten je tu výslednou fotku úplně vymyslet jenom
0:29:29pomocí tady toho
0:29:30to znamená vy vememe
0:29:32půlku mapou je vememe tady ten
0:29:35tady to stínování a úplně automaticky vygeneruje mě to neexistovalo realitě tady ta fotka
0:29:41vznikla čistou syntézou
0:29:43ale může se to
0:29:45k něčemu hodit
0:29:46je to prostě fotka která vypadá poměrně reálně
0:29:51takže
0:29:54víc toho asi nestihnu neska
0:29:58chtěl jsem udělat jenom takový úvod do výpočetní fotky
0:30:02která se snaží vypočítat fotografie které sou lepší nešel ty které bychom zachytil pomocí standardních
0:30:10technik
0:30:11případně zachytit něco co ani nebylo jinak možné
0:30:15myslím si nebo jsem o tom dokonce přesvědčen že výpočetní fotografi má obrovský potenciál nejenom
0:30:20pro nás výzkumníky pro
0:30:22výzkum ale i pro o kreativní lidi kteří už to velice rádi používají a jsou
0:30:30také vtom uschovány jistě velké peníze pokud je někdo šikovní
0:30:35dneska jsem tady ukázal jenom takové tři základní princip je to výpočetní fotografie děláme já
0:30:41to pomocí několika expozic a potom jejich kombinace ukázal sem že můžem ale i modifikovat
0:30:49celé kamery
0:30:51u a velice zajímavá věc _e přidat nějakou další modality může to být fotografie infračerveném
0:30:58spektru ultra fotka ale může to být právě ten trojrozměrný model tak jak sem ukazoval
0:31:06mysim si že cesta u budoucí von výpočetní fotografie vede na úplně absolutní možnosti té
0:31:14temné komoře potom
0:31:17viděli sme dneska na příkladech že pokud já vyfotím hader obrázek tak se nemusím starat
0:31:22no co expozici může si tu expozici měnit až tady nebo doma
0:31:27pokud mám slajd filt kameru může se měnit do jisté míry i pozici té kamery
0:31:32případně můžou přeostřovat no a já si myslím že cílem je aby toho všechno potom
0:31:37bylo dohromady takový ten digitální negativ abych si doma moh měnit rozlišení musí řídit barbarovi
0:31:45to sta všechno
0:31:47krásně b svůj mi na kvalitě
0:31:50co ještě taky není vyřešený je percepční kvalita tady ty displeje rozhodně nejsou hader nejsou
0:31:57schopný zobrazit všechny barvy
0:31:59je to ještě dlouhá cesta k tomu aby reprodukce té fotky byla taková jako firem
0:32:04který jsme měli v realitě
0:32:06no a
0:32:08co vy vůbec zajímavé hlavně s pohledu počítače vidění neporozumění té fotky pokud já vím
0:32:15tedy že tady to co sou na furt pin a typy žluté pixly na fotce
0:32:19že sou autíčka ne že to sou nějaké žluté pixely tak jako to může zase
0:32:24s pomocí počítače grafiky která mě schopna renderovací mi
0:32:28editovat fotku takovýmhle stylem a já dokonce vím je to auto vypadá zespoda že jo
0:32:32přestože není zachycený na tý fotce ale já vím to auto asi vypadá zespoda takže
0:32:38tady to je podle mého názoru budoucnost editace fotky
0:32:42no a
0:32:42na úplný závěr bych chtěl říct že samozřejmě výpočetní fotografie rozšiřuje možnosti a usnadňuje spoustu
0:32:50věcí které můžeme změnit
0:32:53a ale to jestli je zneužil mé nebo využijeme pro dobro věci jenom na nás
0:32:58takže děkuji vám za pozornost a
0:33:00pokud máte jakýkoli dotaz nebo
0:33:04zájem jako spoluprac tak sme ozvěte
0:33:17tam
0:33:18takže já doufám že máte určitě jaký dotazy
0:33:24jak jste měsíců telefonem
0:33:35a mohl byste témata fotografii doporučit nějakej software na zpracování více těch expozic
0:33:44to bohužel tomhle případě ne jinak bych to dal na ty prezentace
0:33:49tady tankovat je když vám dá se nějaký typ jak naimplementovat jeden článek je to
0:33:56máme
0:33:57zčásti hotový ale že by to bylo vyloženě profesionální řešení to není teda
0:34:03jako je to
0:34:06tak tady to je zrovna tak jako výzkum nikoho teda
0:34:18tak
0:34:33zdravím já bych se chtěl zeptat ste říkal na začátku že toho teď že máte
0:34:37přednášky otevřené bez toho na veřejnost
0:34:40když jsou nebo je takže se tam dostat
0:34:43tak já jsem mluvil o dvou věcech jedna je výpočetní fotografie to je normálně předně
0:34:49tak který probíhá tady na fakultě informačních technologií
0:34:54v letním semestru
0:34:57já si mysim nevím jak je to teď oficiálně ale že na přednášku může přijít
0:35:01kdokoliv na vysokou školu bys
0:35:04tak chtěl ten předmět a co tak je dobrý
0:35:08být naším studentem ale na tyhle přednášky já nemám problém je v obchodě ty lidi
0:35:13zvenčí
0:35:14a ta druhá věc je vítěz _e ty nic jsou zvané přednášky
0:35:18takových výzkumníků ze světa které probíhají v angličtině
0:35:22a sou zhruba jednou za měsíc tady já sem dycky pozvou někoho
0:35:26třeba teďka zrovna fu který tady bude štefan ještě s mě
0:35:31a to najdete na stránce vegas mínus pět fit vutbr cz a tam
0:35:38je vždycky místnost ve které se to koná můžete přijít
0:35:41možná by ztuhlej ukázat tu stránku je zase ta litrovka za bojím toho
0:35:47těch windows zde
0:35:51_e děsně
0:35:54je hezky fit vutbr cz a
0:35:57nemáme
0:35:59tady nejsou kabely
0:36:03a
0:36:05no tak bohužel hleděl s mínus pět fit vutbr c z
0:36:09vím
0:36:10nejspíš všichni nějaký připojení na net
0:36:17nějaký další dotaz
0:36:30ste tam ukazoval nějakej foťák který jako jaksi jsem dobře pochopil už nějaký takovýdle funkce
0:36:37v sobě má nějaké ten lehla jít lajn šestnáct krát šestnáct co to co to
0:36:43umí co to stojí a tak
0:36:46no a co to přesně dělá to mi neřeknou ani ty kamarádi
0:36:52nicméně je vtom šestnáct senzoru
0:36:56to znamená když a zmáčknu to závěrku tak se mi exponent vlastně šestnáct fotek
0:37:04o tech _e je tam šestnáct objektivu každý má jinou by
0:37:09fokální vzdálenost to znamená blízkou vzdálenost to znamená že můžu potom dělat něco
0:37:14hezčí jo jako třeba můžu simulovat to hloubku ostrosti nebo něco podobného
0:37:20má to i infra senzorů my si to znamená
0:37:25že tom myslím že to měří nějakým způsobu u jednoduše
0:37:30a po
0:37:32a teď záleží na tom režim kterej se to zapnete ale určitě to umí hader
0:37:36třeba určitě to umí dělat super rozlišení to znamená využít třeba
0:37:41všechny ty senzory k tomu aby to mělo potom těch padesát omega pixlů což je
0:37:45ten každý je ten senzor nemá
0:37:48no a
0:37:49nevím jestli to nezlevní a měl to stát něco okolo devět set dolarů zhruba co
0:37:55není zas taková není zas tak
0:38:03sim že se to na najít normálně kolik to stojí na amazonu
0:38:12a znáš tom kmitočet je založené do prostoru za
0:38:18no my sme to napsali p sami
0:38:20vlastně používáme nějaké knihovny jako třeba na krok na ukládání _m načítání ty fu používámeli
0:38:28tiff
0:38:29používáme qtčko na to gui
0:38:32with check back na čítání že webu ne úplně všechno sme napsali pokud by vás
0:38:39zajímalo načítání třeba těch hader dat tak je jsou mě nějaké knihovny i vlastně od
0:38:45komerčních firem nepotřebovali nastěhovali ten medžik publikoval
0:38:50knihovnu open jak se na načítání tom formátu extrém
0:38:57takže nějaké knihovny používané zbytek sme si napsali sami
0:39:01s tím že to
0:39:03ten největší přínos toho projektu asi to množství těch plug in které máme na ty
0:39:07postupně a š projdou nějakou kontrolou kódu tak postupně se všechny objeví na tom githubu
0:39:15to ten projekt _e
0:39:17dost starý já jsem s tím začal
0:39:19kdysi dávno jsem byl na červen tech praze se to přes patnáct let a
0:39:24ale na tom githubu je relativně na
0:39:32další
0:39:35jsem se že to je navržený hlavně proto aby to bylo jednoduchý třeba proto studenta
0:39:40který příde a napíše si rychle nějakou metodu jak ten to něco bude dělat může
0:39:44se s tím pohrát tomu gui
0:39:46ten to
0:39:49typ je ve stůl s který vzniklýma špatně si to ty kdo já jsem zrovna
0:39:53taky byl tý době
0:39:55tak mají trošku jinou filozofii funguje to pomocí systému rouru linuxu pipu je se tam
0:40:02prostě něco z se načte potom se to pošle na tu metodu a tak jsou
0:40:06to vlastně jednotlivých prográmky který dělaj tyhle věci
0:40:11no ale na tím
0:40:13snad tím
0:40:15profese tools balíkem tady někdo napsal push nebylo reformat ju pavel někdo další napsal
0:40:21qt profese gui které se pře pak přejmenoval na mi nám spíš d a road
0:40:28qtčko a nadstavba vlastně
0:40:33takže s uživatelského hlediska to potom může být podobné jako
0:40:36vlastně ten nás
0:40:44nějaký dotaz
0:40:47nebojte se
0:40:49máme data
0:41:02mě by zajímalo nikam nějaké velké firmy které toto komerčně používají některé ty přístupy ste
0:41:08výpočetní
0:41:10vlastně fotografie třeba teďka typicky a plné mají že ty řečičky foťáku a hrajou si
0:41:16s tou hloubkou ostrosti na ty perfektní porto jak jakoby opět nepotrp a klepy
0:41:21jak daleko potřeba vývojově je ty algoritmy krku švédi ty firmy za tou akademickou sféru
0:41:27vlastně zítra něco cluster devadesátém šestém tady měli ale teď je kolem toho velký dům
0:41:31a přitom to není žádná velká věda anebo jestli tak jedou jako edge technologie a
0:41:36je to
0:41:37zajímavej zvládají i pro vás jako byl ten výzkum
0:41:40tak skvělej dotaz
0:41:43já nemůžu mluvit za teplo mám trošku nějaký inside r informace o
0:41:49jedou by třeba
0:41:51a
0:41:53a _m protože takovýho takovádle firma má vlastní vývojové oddělení třeba vyrobí research
0:42:02tak oni opravdu dělají ten výzkum na tý hranici publikují na stejný konferencích jako my
0:42:09často s námi spolupracují nebo my s nimi publikují výsledky potom na ty na tech
0:42:14nejlepší konferenci cože grafice trasy graf
0:42:17v evžen to si k jarní cc a jsi si konference
0:42:21takže oni jsou fu obraze
0:42:23ale to co se dostane do tech jejich je věcí je potom otázka tam je
0:42:27to spíš ještě o tom jestli to chtějí ty fotografové třeba případě je konkrétně teďka
0:42:34dyž menuje to foto šlapu tak pokud fotografové řeknou ano my chceme pracovat hader cam
0:42:40a takovýmhle způsobem
0:42:42tak se to tam objeví přestože plodový že sou nějaký lepší možnosti nebo
0:42:49nějaký
0:42:50skvělý věci algoritmy třeba tady nějakých čadit a spol s brna
0:42:56tak samozřejmě oni za implementoval pokud jsem to vyplatit taky komerčně potom ale ano
0:43:04obvykle ty firmy vědět co je state obíhat a implementují to
0:43:10co funguje dobře se až další věci že to musí být neprůstřelné a
0:43:15vy se dost často nestaráme o to
0:43:18co se stane když třeba ten model nebude moc přesnými prostě řekne vám to model
0:43:23přesně bude
0:43:24ale pak se stane že třeba nějaká část digitálního kterému
0:43:29řeknu třeba kanadě nebo je dostatečně přesná to střední pak nebude fungovat dobře push jako
0:43:35proto komerčních problém
0:43:39takže obecně větší nás tady těch firem velice bedlivě sleduje co se děje na těch
0:43:46nejlepších konferencích dobře opomíjí je to co implementují potom je druhá
0:43:52po chtěli by chtěl říct když jsem narazil na to hader tak
0:43:56velice často je implementováno něco jiného
0:44:00chtěj foťák a to tomu se říká expo už fee už _e neboli expozice
0:44:05nebo fúze expozic
0:44:07kde my nejdeme tou cestou přes ten h d r mezivýsledek přes ten leader a
0:44:13negativ
0:44:14ale my rovnou s těch expozice stihnul expozic vytváříme výsledný obrázek
0:44:19tehoto rychlejší ale má to tu nevýhodu že to není tak univerzálně jako to hader
0:44:25a tom lese velice často potom stejně říká hader přestože to
0:44:29hader vlastně není ve skutečnosti je text fúze expozic
0:44:35ale je to rychlé a jednoduché na implementaci
0:44:38a výsledky sou přál dobré z vás zvlášť pro nějaký mobilní
0:44:42pottera
0:44:49tak ještě nějaký dotaz
0:44:50sem ještě jeden jsme za
0:44:56tam
0:45:04výstupem
0:45:07příde
0:45:08ty tři je malinkatý jsou dostupné pro celý svět ibere
0:45:12no a no tak
0:45:14taky výbornej dotaz například pro severní ameriku exist jezdí este geografická společnost americká která to
0:45:23má zadarmo dispozici
0:45:25velice pěkným rozlišení takže třeba celou severní ameriku máme
0:45:30pro evropu
0:45:32to můžete najít našich článcích ten odkaz se to dá taky stáhnout zadarmo legálně
0:45:38slovensko sme si koupili
0:45:41a česko sme si taky ně stát my
0:45:44o jeden
0:45:47legálně
0:45:48_e
0:45:51nemáme třea afriku a to je právě ten rozdíl mezi námi výzkumem a potom tím
0:45:57reálným světem který by jako měl fungovat třeba
0:46:02když si koupil aplikaci já jsem s kapské město jak jsem je to tam fungovalo
0:46:06že to
0:46:07ale
0:46:08nicméně jsou aplikace které dělají něco podobného jako jsem vám ukazoval ale jenom pomocí hygroskopický
0:46:14senzoru třeba tety pak nejsou tak přesné to znamená
0:46:18proto abyste s nimi nedokázali získat
0:46:21ale oni zase sou jednodušší vtom že víceméně ten model jenom vemou podívali se kam
0:46:26jim ukazuje magnetický kompas nebo gyroskopicky senzor a zobrazí ty meta data potom na nějaký
0:46:32spoj
0:46:33a tady ty aplikace které já znám typicky funguje no fall pak takže to třeba
0:46:38my máme taky jo jakoby ten
0:46:40ty digitální terén jsou poměrně velké takže co oni prostě řeknou tohle funguje doufal tak
0:46:47a
0:46:48stáhni nebo nestahuj tu aplikaci
0:46:54takže
0:46:56takže
0:46:58a vypršel
0:47:01tak _e protože jednou děkuji uděláme teď přestávku ulice mají
0:47:06takže občas přesná případně takže děkuji za pozornost je za pozornost je