0:00:16dobré ráno
0:00:18těší mě že jste se sešli v hojném počtu na první přednášce takhle v sobotu
0:00:24ne křesťanskou hodinu
0:00:27já vás vítám na přednášce o datování ale u tý
0:00:31no ne nadarmo štětce a tady s kolegou
0:00:36dobrý den já jsem vo těch suk taky vás tady mi tam dnešní přednášce
0:00:43na podstatě na tom se reálnou drátem ale u tý které byste možná někdo z
0:00:48až mohl od nás vidět na civilizaci strávila pár týdnů zpátky
0:00:53tak nás spolupracuje trošičku více jedno jeden z nich například jako plus pack to můžete
0:00:57potkat tam dole na stánku třeba stevena tomu čtyrycet osum ale podobně
0:01:03tak
0:01:05jenom listem nějaké dotazy jak se mě zeptali tam
0:01:09a my sme
0:01:11my sme zprávy ze sydney nás krajských kolejích jako projekt vlasty že nezná
0:01:17a podstatě jde tam o nějakou elektromechanickou dílo no a já si přidám slova romové
0:01:23grantové to popsal
0:01:26vlastně sme takový malý řekl space patřící port
0:01:30studentskou unii čvut
0:01:32sídlíme na strahovské koleje chce jsou největší koje s čvut že je tam nějákej zase
0:01:38čtyři tisíce studentů
0:01:40a
0:01:42proč části vlastně představen takový zázemí aby si mohli vastly
0:01:46a krom toho tam vznikají různý projekty a nejenom jakoby čistě v dílně ale i
0:01:51různý servisní projekty pro celý koleje
0:01:54a
0:01:56díky tomu jsme se dostali do situace že
0:02:00že vlastně máme kupu různejch věcí
0:02:03a ty jako bysme chráněj aby nějak mezi sebou komunikovaly a tak dál ty věci
0:02:09nemusí bejt jenom nějaký jako elektronický udělát k a i když s těma se v
0:02:14poslední době kdy nebo poslední dva roky řekněme kdy když se objevilo s p osum
0:02:19vaše stě stack s tím že tam hraje strašně moc lidí
0:02:23takže těhletěch zařízení máme poměrně hodně
0:02:27ale můžou to bejt i různý třeba
0:02:31zařízení postavený na pí blbou cože jaká linuxová destička nebo razbery určitě znáte a podobně
0:02:39a všechny tyhle zařízení nějakým způsobem komunikují
0:02:45a typicky to vypadalo takže
0:02:48každý jako autor nějakého zařízení tak většinou řešil jak komunikovat tak aby mu to vyhovovalo
0:02:55to znamená že se vymyslel nějaký svůj proprietární protokol
0:02:59a pak vlastně nebylo moc s jakoby jednoduchý s tím jeho zařízení nebo s tím
0:03:05jeho s řešení mě dál rozvíjet nebo s ním komunikovat
0:03:13jseš jako je otázka toho jak vyřešit to že když máme těch zařízení hodně tak
0:03:19aby mohli mezi sebou komunikovat
0:03:22a
0:03:24další jako když máme vyřešenou tu komunikaci tak další problém je
0:03:29_e jak zajistit nějakému jakoby vyššího věku těch zařízení tak aby například zařízení které sbírá
0:03:40informace o klimatizaci a posílá je do monitoringu tak zároveň na to třeba moh někdo
0:03:45reagovat stylem že si
0:03:49udělá zařízení které mu rozsvítí červenou žárovku když serverovně vypadne klimatizace
0:03:56nebo
0:03:57dalším příkladem je že třeba
0:04:01to je zařízení můžou bejt i třeba jako normální server žena posílaj data takže třeba
0:04:06příklad takovýho
0:04:09příklad nějakého zdroje dat může být je třeba kontrolér vy finy a protože na strahově
0:04:15máme vlastně pokrytý skoro celý areál wifi know
0:04:19která je jak centrálně řízená tak si nepřál schopni zjistit kolik lidí je připojeno na
0:04:24péčku který je v hospodě že můžem jakoby sbírat počty lidí počty lidí v nějakých
0:04:30místnostech a na základě toho se přála rozhodovat jestli do tý hospody jít nebo nejít
0:04:34protože tam bude narváno nebo nebude
0:04:36a
0:04:38třeba chcete mít v dílně máme na zdi displej a třeba bysme chtěli tam tohle
0:04:43číslo jako zobrazovat abysme věděli když už se s dodělá nějaká práce kam vyrazit
0:04:49a
0:04:51tohle jakoby příklad toho že chceme nějak být schopný jednoduše vzít nějakou komunikaci nebo nějaký
0:04:57údaje z jednoho místa poslanci jinam
0:05:01cože taková jako v orchestraci vůbec těch zařízení a tohoto toho
0:05:07zde kódu
0:05:09a s tím souvisí další věc dyž už prostě sbíráme data o všem možném o
0:05:14teplotách a tak dál tak je zajímavý jakoby mít nějakou historii nějak archivovat ty data
0:05:21a nějakým způsobem abysme byli jak to se mohli koukat jak to vypadalo třeba před
0:05:26týdnem a tak dál a nejenom jakoby kvůli tomu aby čověk jako viděl tu historii
0:05:31ale třeba že by se do je reagovat na to jak se vyvíjí teplota to
0:05:36zařízení které s tím nějak manipuluje bylo schopni zjistit jaká ta teplota byla před týdnem
0:05:43takže to je vlastně jakoby další s těch problémů které jsme řešili
0:05:47no a
0:05:49můžem se kouknout jako by nám způsob který se nám postupně za ty za ty
0:05:54roky osvědčila který vlastně do tech používáme a postupně ho dala dozvíme
0:06:01prvnímu jako začli jsme tím že máme spoustu těch věcí
0:06:05a potřebujem aby mezi sebou byli schopni komunikovat na to se nám osvědčilo protokolem kydy
0:06:11
0:06:13když se zeptám kdo tom na protokolu slyšel
0:06:17zvednete ruku jo pár vás je
0:06:19tak za chvíli se ještě kouknem na nějaký podrobnosti
0:06:23podstatě to protokol kdy máme nějaký centrální bota ty zařízení
0:06:29tam posílají data přijímají je
0:06:31tak je se kouknem na podrobnosti
0:06:36přes den kdy ty protokol pak komunikují nemám ty zařízení samotná ale i různý to
0:06:41ženský aplikace který třeba máme na telefonu nebo webovém prohlížeči a tak dál takže vlastně
0:06:48to není jenom menším tu myším komunikace ale jsou tam taky ty lidi
0:06:54a pro samotnou tu orchestraci pak používané nástroje který se jmenuje no udržet cože takový
0:07:02když to řeší řeknu zjednodušeně grafický klikátko který umožňuje nějakým způsobem zasahovat do tý komunikace
0:07:10a předávat jí dal případně komunikovat s okolním světem přes nějaký roztoví a piv nebo
0:07:18webový služby a tak dál
0:07:21no a ten ta třetí věc o které jsme se před chvílí bavili taky vlastně
0:07:26jakým způsobem si uchovala tu historii a my pak máme na co na tom _e
0:07:31kredity brokeru máme pověšený info chceš je databáze pro sběr dat
0:07:36a na ty instrukce mi pak postavená graf ona cože
0:07:41nástroj pro nějaké to hezké grafické zobrazení koukání se na průběhů na webu nějakých deset
0:07:47bodů
0:07:50tohle vlastně
0:07:52takhle vypadá teďkon to řešení té neprovozuje a teď se můžem detail nic kouknout na
0:07:58ty jednotlivý části
0:08:02začnem _e kydy tý na to předám slovo vojtovi
0:08:06také se ještě nám teta tomu předchozímu slajdu panem zeptat kdo za známky ty no
0:08:12tak půlka kdo z vás na know that
0:08:17jeden
0:08:19dobrý tak
0:08:21jeden člověk dva nevim možná info
0:08:24info kdyby
0:08:26ne o jeden tady jediný
0:08:28a telefonu k tomu eventuelně tak to škaredě tak paráda tak vám asi možná něco
0:08:34novýho neska dokonce řeknem
0:08:36takže _e ty měsíčky telemetrie transport protokol
0:08:42je to protokol který vznikl podstatě je pro komunikaci
0:08:49jako mezi stranami vším to machine komunikace
0:08:52je dost jednoduchej je to v podstatě pár bajtů v rámci toho paketu funguje na
0:08:59nějakym principu napsat
0:09:02já si řeknem co to znamená
0:09:06podstatě celej civět o tom že tam máte nějakej brokeru nějaký server který jako
0:09:11je centrální prvek a není se připoro klienti kterýmu můžou publikovat a nebo odebírat zprávy
0:09:17je to celé postavené na té c b používá to defaultně po osmnáct set osumdesát
0:09:22tři ale ten si můžete se měnit jak bude je potřebujete eventuelně potom a šifrovaná
0:09:27podoba běží někde na osmi tisíc ovce
0:09:30jako jsem říkal je velice datově nenáročných a i co se týče proto se do
0:09:35času také fakt docela dost jednoduchej
0:09:39a teď k tomu publishing carské takže říkali jsme si na začátku nějakej ten docker
0:09:44cože
0:09:45nějaký ten server který
0:09:48prostě řešíte míněno těch komunikací prostě centrální boty to v podstatě celá struktura
0:09:53a na to se můžou připadá takzvaný subscribe ty který odebírají ty zprávy který tím
0:10:00program vpodstatě projdou
0:10:02tím se dá ještě k tomu _e brokeru připojen publisher
0:10:06a to je ten který ty zprávy do toho brokeru jako posílá
0:10:10a teďka nemůžu vypadá například takové _e na nějaký top i doma lomeno teplota a
0:10:16obsahové dvacet tři stupňů máte co se stane tak papeže řekne tak já ho nechci
0:10:21do tohodletoho to piko poslat dva tři cist dvacet tři stupně
0:10:25ten na papeže to pošle na ten docker brokeru si
0:10:29s tím udělá kubíku ať už je to třeba ňáký jo jak a perzistence nebo
0:10:33něco si nastavíte
0:10:35ověří eventuelně třeba právní a tak a pak tu zprávu rozešle dál tím sem strejdou
0:10:40který sou k tomu daný mu to peklo přihlášený
0:10:44funguje to je ta že ten publisher jsem server jeden a ten samej prvek se
0:10:48jeden a ten samý hardvér takže jako máte v podstatě obousměrnou komunikaci
0:10:54jo tady je popis tý zprávě vlastně tak jak se rozdistribuje do tich jinak nejsem
0:10:58si najdu
0:10:59ten předmět topit podstatě
0:11:03když obětujete tak pokoj ke tedy nějaký jo konkrétních podstatě dá se říct adresy je
0:11:09to dost podobný adresáře jistotu že to máš operační systému
0:11:14a _e máte tam
0:11:16podstatě pár možností navíc a to je vtom a ta výhoda je vtom odebírání protože
0:11:20buď můžete vzít podstatě že chcete odebírat všechny s pravidelným tomto pikolu daný předně to
0:11:26aby si prostě vyberete to konkrétní zprávu anebo si řeknete já s prostě zajímaj všechny
0:11:31teploty
0:11:32a uplně jedno kde prostě s to bude doma práci je škole nebo prostě kde
0:11:36to máte a na to sere použitelná čárek takže
0:11:40že se třeba řeknete že chcete
0:11:42něco stopy ku vpodstatě vtom prvním lednu s ty první horní hierarchická a pak vás
0:11:47podstatě uši jedno co vtom jste jdou vtom druhým a tom třetím řádu je tady
0:11:52může bejt řadou má práce a tak podobně jako _m co jedna dva prostory ložnice
0:11:56a tak podobně a teďka ta teplota a tohle s ten modul byl tohleto to
0:12:01piku
0:12:02vám zajistí že kdykoliv příde
0:12:06jakákoli zpráva do
0:12:08mám já technická něco x y ze tak _e mi to přijme
0:12:14kde todleto s obecně ty na to že podstatě si řeknete máte to tu grafickou
0:12:19strukturou rauš vás zajímat úplně cokoliv co tam pošlete dárky kanál todle typicky ten na
0:12:26tom přístupu že tedy chcete si zvracel to co běží celý na tom jsem se
0:12:29dlouho to se může ukázat jako ukázku rozdíl mezi nima je ten hlavní
0:12:34že to pusto podstatě může používáte nebo můžete použít půlce tý ty adresy když to
0:12:41bříško dickem jako poslední protože prostě co za ní nás vedou se neřeší
0:12:47tady se nějaký příklady další jak že třea ten konkrétní a pak přáteli cokoli s
0:12:52tím místnosti jedna dva tři
0:12:54tady cokoli z budovy a tady v podstatě všechny senzory v budově a já tě
0:12:58to jakákoli místnost a chceme teploty
0:13:01a tady vpodstatě podobné příklad jako na předchozí stránce ty tradiční stopy kousl podstatě pouze
0:13:06nás nikdo vám ne vymezené definuje jako
0:13:11jak mají vypadat a je to pouze na tom jak si
0:13:15jak si nastavíte svoje vlastní pravidla o tom aby se zas to vůbec neznali
0:13:23jak je ty tý velice dobře podporuje tunelování přes websockety kdo děláte kdo znáte websockety
0:13:30jo taky polka většina pro ty ostatní vpodstatě moderní prohlížeče _e dneska dovolí
0:13:38že si dělá scap plus kontextu toho ty stroje to ty stránky u toho klienta
0:13:43můžete podstatě vytvořit dá se říct i si ty
0:13:47tunel tcp rohu podstatě kamkoli je to na přímo jako dyž si děláte nějakou korejskou
0:13:53aplikaci nebo
0:13:54něco jinýho musíte použít takzvaný websockety je to vpodstatě o tom že ta komunikace běží
0:14:00nataháte ze téčkem protokolem
0:14:02a to entity tý docela slušně podporuje a existují spousty implementací na to
0:14:09takže vy ste schopni udělat to že vezmete jednu jednoduchou knihovnu
0:14:14nějaký nový prohlížeč vystavíte to na webu a můžete se připojeném kyticí a sbírat nebo
0:14:19posílat zprávy super
0:14:23potřebujete k tomu buď proxi no s podporou to websockety co šel
0:14:29ono to proti socketech můžete tunelovat tuším že další jazyce péčko
0:14:34co tam bylo dál
0:14:36tuším že devět si nevzpomenu se znali jedna z nich a spřáv jenže nejsu byl
0:14:43podporovaná šel vod určitý verze je ten rok byla v podstatě neřeší ten protokol samotnej
0:14:49prostě stroj a ta jaký dct socket
0:14:52dneska podpora hledáte tepe docela dlouho se teta jo
0:14:56ten žádných stem posledních verzích a dokonce i nějaký mozky to a mozky to není
0:15:02neboj server ale je to přesně ten _e ty brokeru takže vy si podstatě nainstalujete
0:15:07mozky to
0:15:08server vpodstatě apod nějaký nebyl na devel a s kým ale i distribuce má
0:15:14a vidět mozky to možná tím mozky to kolem to byste měl nějaký testovací nástroje
0:15:19k tomu konzolový tak už tam jste schopný nastavit _e před je to musím komunikovat
0:15:24s prohlížeče
0:15:26nádherná implementace o _e pro ten java script ale jiný jazyky je povolenky ty client
0:15:32kterým se
0:15:33tak a dokážete k tomu připojit
0:15:38dobře říkal brokeru docela oblíbenej a používány je ten je to mozky to
0:15:45mozky to kolem jsou ten balíky com nebo balíky lodích konzoli nástrojů mozky to paprsky
0:15:51to psala
0:15:52jedním poviš jedné popište ze spravedlivý se ste schopný subscribe no tomuto piku vícero to
0:15:57piko má přímo ty zprávy podstatě do pipě konzoli
0:16:02nádherný nástroje entity ty spala je to sice napsaný java ale to
0:16:07a je to celkem intuitivní
0:16:09a na není zde používá pro velice nerad řekli kačku tak je to docela paráda
0:16:15můžete využít čelenky ty vo co že podstatě nástroj který tady a dámy vystavený na
0:16:20githubu naše na našem na vlastní skin
0:16:24nechá se použít a jo ty network tramvajenky ty tý co jsou aplikace potom androidí
0:16:30telefony
0:16:31kdy u toho dyž bodů ste spousta ti schopní si naklikat něco typu ním tady
0:16:35chci tlačítko tady chci
0:16:38graphic nebo ňákou diodu nebo něco takovýho potom do používat
0:16:42to _e a jen kritiky tuším je vpodstatě klasicky jednoduchej konec
0:16:46když obdoba to kredity spali
0:16:49no tam si můžete vpodstatě posílat je surový zprávy tady to máte jako za podzim
0:16:53tak většího
0:16:54to je spíš klient když jako vás zajímá jaká tam byla komunikace a chcete spíš
0:16:59na těch devět nebo si posílat nějaký zprávy pro vyzkoušení a ta veš to ten
0:17:04dash boty je spíš aplikace dyž máte nějaký ram
0:17:07ram použití a chcete mít nějaké jako přehled nebo jednoduchý ovládání těch zařízení
0:17:15knihovna jak jsem říkala entity ty jazz
0:17:19ten odolat všimnout že disková netušíme si de požadavku jen u klienta ne
0:17:25já celého používáme tu poho implementaci ještě java script o tom prohlížeči mám zkušenosti se
0:17:32céčku implementaci přímo to co sou ty mozky to konec
0:17:37bytík implementace docela pěkně funguje a prosím vás přes ní data třeba z domova
0:17:42a
0:17:43výhoda je ten že díky tomu jak je ten protokol jednoduchej text o podstatě nebo
0:17:47ne to je to uplně v čemkoliv smát radil jsem vojenskou něco tak je to
0:17:52uplně jedno
0:17:53a v podstatě za záda jakýkoliv hare na kterým jste schopni rozjezd _e c téčko
0:17:58takže
0:18:00bych _e se to prostě rozhýbat i na nějaký osm bitů který má řádově dcera
0:18:06kilo paměti
0:18:09tak vysoká za nějaký jeničko si že po prosím a doma
0:18:15a asi to vidím na všech jo přepnu
0:18:19k co
0:18:21no dětem
0:18:23jo jasně to co tady můžete vidět tak je nějakej to peklo pro narodí ste
0:18:28šestnáct budované sto dvanáct že tato místnost a temperature a anglie ty a tady máte
0:18:33vědět že tady něco vás je to je simulace stupňů což asi trošku kecá ale
0:18:37ta chyba měření stane se
0:18:39a low cost zhruba dvacet procent a
0:18:44mám možná nekecá vzory tom že na to svítí to světlo
0:18:47mám chyba měření kde přesně vono
0:18:50a jestli se mi to povede přepnout tak se vpodstatě můžete podívat chtěl mi to
0:18:55vlastně míří na posíláme
0:18:57tohle destička na kterého se za nej či provést pro sebe sáro šedesát šest neska
0:19:01o něm eště takže že bude na ty na přednášce
0:19:03a tady to bílý je to takový relativně
0:19:07chtěla přesnej a hlavně dost levnej či senzor teploty a vlhkosti a vpodstatě
0:19:14a tady ne každý neměří ne každý dvě vteřiny změříme teplotu a vlhkost tady po
0:19:19ti na denním světlem
0:19:21a tady přes ten šlápl většinou to posílám narážky ty brokeru
0:19:26mořský to samozřejmě který by škoda u nás na kolejích praze a ten let podstatě
0:19:31kterej vy ste viděli tak i je přesně ta
0:19:36klinická aplikace využívající websockety a běží tady oromo notebooku
0:19:42a hlavně tady můžete prostě zkoumat i zprávy mimochodem
0:19:46kdo tu máte entity ty brokera nějakej čas telefonu dokud jako vy připojte se na
0:19:51a jeho tý tečka silikonu tečka cz
0:19:54a
0:19:56ani
0:19:57tak to se přepnete si tenhlecten topit o vykoupala tatíci šestnáct lomítko křížek
0:20:03když karel to jedno
0:20:05tak vpodstatě už ty hodnoty uvidíte taky
0:20:09jo nebo dyž si otevřete tu stránku ty se konal cz lomítko
0:20:14tak už tam můžete vidět zprávy který tam vpodstatě chodí
0:20:18takže ji
0:20:19roste to že todle hodnotu vezmete prostě mozky to komenskýho mi prošetřit konzoli of mezi
0:20:26můžete rovnou dá zpracovávat a třeba podle toho pro robota _e
0:20:33dobrý tak
0:20:35asi budem pokračovat dál kdyžtak nějaké dotazy klidně může tak asi průběhu
0:20:40bysme nezapomněli čtvrt
0:20:43dobrý tak já se přidám asi slovo adamovi
0:20:47aby pokračoval
0:20:49tak já budu firem mluvit o tom co vlastně ten a udržet na konci zas
0:20:53bude nějaká krátká ukázka
0:20:58no u tratě vlastně projekt který vzniknou fajn je prací nějaké
0:21:05víkendové a chce více méně jako jaké tomu nebo něčeho takového
0:21:10a
0:21:12shodou okolností to vzniká ho u lidí kteří jsou spoluautoři jen kydy tý takže voni
0:21:17jakoby node r vzniká tak aby se dal scan rtcd napojit
0:21:23je to hlas
0:21:24jako nějaký vytváří programovací jazyk kdy mi neprogramujeme tím že by sme psali chovatelé programujeme
0:21:31tím že si je taháme nějaký blok síti a propojujeme je pro pojedeme je drátem
0:21:38podstatě
0:21:40cože jako na první pohled může zdát znít nějak jako potupně že prostě je že
0:21:45je to nějaká dětská hračka nebo stě takový jako nepoužitelný koncert
0:21:52něco jako tohle co šedé aplikace na výuku programování pro děti
0:21:58já nicméně jako u těch vyzváni programovacích jazyků existuje celá řada s _e to letové
0:22:05žebříčku ví diagram jestli ste někdo programoval nějaký průmyslový automaty tak přesně tímhletím se to
0:22:10programuje
0:22:13nebo třeba něco takového tohle screenshoty s programu informatika data flow pokud neděláte někde v
0:22:21ňáký bance nebo podobných institucích tak ste to asi životě neviděli ale tohle je nástroj
0:22:27který řídí tok dat ve velkých datových skladech různých korporací a podobně
0:22:32a je to taky prostě graficky programovací jazyk kdy nám nejde vo to jakoby čistě
0:22:37naimplementovat nějakou funkcionalitu ale spíš vo nějaký high level pohled na to co se s
0:22:42tom systému děje
0:22:45na druhou stranu do grafických programovacích jazyků se dá začal nikde co existuje taková hezká
0:22:53stránka kde si autor dal tu práci že tam má screenshoty stovek různejch grafických programovacích
0:22:59jazyků vyzvání
0:23:00a řadí do toho i přál tohle někdo zná mají _m krát _e která tohle
0:23:05někdo z vás
0:23:07ropa pár lidí se hlásí já teda osobně ne ale kamarádi který sou tomu do
0:23:13toho zblázním tak mi vysvětlovali že ten irák den kdy volby vlastně
0:23:19kopá ten písek _e stavíte se různých kostiček prostě co vás napadne na autoři tam
0:23:25naimplementovali to že když vykopáváte něco co se menuje herec tou
0:23:30vedle toho dáte louč a nějak ještě těch loučí máte víc a tak se vám
0:23:36povede udělat logickou negaci a ten politickej součin
0:23:43což dyž si jako se za vzpomínáte někde na logiku ze školy tak znám de
0:23:48hradla vpodstatě ste schopni udělat cokoliv takže někdo postavil procesor
0:23:53kalkulačku a já nevím co všechno možný takže ji tohle do s
0:23:58jako s notnou dávkou
0:24:01nadsázky dá se to dá brát jako graficky programovací jazyk ale
0:24:06já jsem nic nedělali chtěli něco smysluplný ho ovládat
0:24:11když se jako vrátíme zpátky k tomu jak vypadá vlastně ten udržet tak tohle je
0:24:16tohle je tvůj hodnou threadu
0:24:19kdy vlastně tím že takhle si tady taháte z nabídky
0:24:24dostupných boxíku pro pojedete to tak tím vlastně říkáte co ten systém jako celek bude
0:24:31dělat
0:24:33je to založené na tom že vlastně řídíme tok dat mezi těmi boxing jo v
0:24:39názvosloví know threadu tohleto sou node i
0:24:43a vpodstatě stavíme nějaký orientovaný graf který říká když mně příde nějaká událost request _e
0:24:51zpráva se dá teče tím grafem tak co všechno to bude dělat a co to
0:24:56na konci udělá jako nějaký výsledek
0:25:00pokuď
0:25:01píšete někde používáte bereš různé další jako konzolový nástroje tak vám asi tohle to bude
0:25:09připadat hodně povědomí a přesně vpodstatě takhle ten node nefunguje a tohleto je z principu
0:25:15to jen pro flow based programy že vlastně řídíme tok dat mezi nějakými příp
0:25:22příkazy
0:25:24no uvedu to teda nepíšeme textem a neděláme tam pipě ale zas na druhou stranu
0:25:29můžem to různě větvit jednoduše a podobně
0:25:33jak jsem říkal je to vlastně orientované na ten tok dat trest tomhle případě představují
0:25:39zprávy které vlastně dvou mezi těmi jednotlivými uzly
0:25:43a to vám možná připomíná je to co říká vojta o tom _e kynutý tý
0:25:51a typicky pak jakoby propojení node redundantní tý vypadá tak že vlastně máme k dispozici
0:25:58boxy kde se snad trenér na nějakej to pick a ve chvíli kdy na nějaké
0:26:03zařízení nebo kdokoliv pošle zprávu tak ta zpráva se dostane do know threadu a můžeme
0:26:09si s ní dělat vlastně co chceme
0:26:11a na konci třeba to poslat do úplně jiného to piku a tím vlastně udělat
0:26:15logiku nad nějakými dvěma zařízeními které ty nebo tím samým zařízení a podobně stě klientem
0:26:22který je socka jednu tý na ten den to pick
0:26:27no threadu každý ten nout který tam je může mít
0:26:32nula naší jeden vstup typicky ten nějaký vstupního
0:26:37třeba zpráva sem těch dětí a podobně
0:26:40tak
0:26:41je vstupní uzel takže žádné jakoby vstup do ni neexistuje a má jenom jeden výstup
0:26:49stejně tak
0:26:52jak by se dalo čekat výstupní no by pak zas nemají žádný samotný výstup ona
0:26:56jenom jeden s tou
0:26:58tak se můžem v a kouknout na nějakou praktickou ukázku
0:27:03node write jako takový celý funguje vpodstatě na tom že máme nějaký toto pro server
0:27:10kterej pro nás představuje to gui jste se všemi asi tak to byl s klíčem
0:27:16z nějakého webové prohlížeče
0:27:17takže celé to gui ve kterém vlastně ten node neprogramujeme je webová aplikace
0:27:25a k tomu serveru je pak nějaký endžílu což vlastně vyhodnocuje ty pravidla které my
0:27:31si naprogramujeme vona to říkáme
0:27:35a ještě co tady je vidět že to obousměrná šipka protože při vývoji typicky chceme
0:27:41vědět co se tam děje
0:27:43ano to je to umožňuje jakoby sbírat data o těch jednotlivejch uzlech vypisovat si nějaký
0:27:49kontrolní víš výpisy a podobně přímo k tomu gui
0:27:55co eště stojí za zmínku je možná to že pro node red existuje
0:28:01poměrně hodně různých rozšíření také nejsou jenom typu že vám umožní připojit se na nějaký
0:28:09jiný protokol stáhnout
0:28:12přál připojit se nejak erstovej mapy a podobně ale jsou tam je rozšíření které pak
0:28:18zasahují do tohoto pro server u
0:28:21a
0:28:22můžem se tady
0:28:24podívat na
0:28:27jedna z nich
0:28:33co šije nám to teplota klesla
0:28:38možná
0:28:40jedna z nich
0:28:42když je podezřelý že tady mám teplotu a vlhkost stejnou možná jsem to zadrátovala špatný
0:28:48rána špatný zobrazování
0:28:50každopádně jedna s těch zajímavý se do šíření je možnost definovat si ne je jednoduché
0:28:57grafické rozhraní tak je to tady vidíte můžete si tam dal yum jako
0:29:03asi to farbe špatně
0:29:06můžete si tam dávat nějaký ukazatele nebo třeba tlačítko který něco dělá a podobně a
0:29:12reálu to pak vypadá vtom nouze do ta že
0:29:17já to zkusím trochu
0:29:19zvětšit jestli na to vidíte
0:29:24vlastně tady mám vstupní hnout který reaguje na tu zprávu kterou jsme viděli tady dole
0:29:35té jeden ukazatel a jo tady je vidět kde je ta chyba
0:29:43terezku sem zkopíroval
0:29:46tady je přesně na neměli je to že když byste to nesleze drátové přímo do
0:29:50tý desky
0:29:52a zjistil ste to třeba já nevím někde kde zkuste nechali tady v brně a
0:29:55volili jste nikam
0:29:57a slovensko
0:29:58tak tam zjistíte že se můžete vrátit zpátky opravy tu chybu
0:30:01no a nebo se prostě připojíte do nebyla přepíšete tam
0:30:05řešilo ukazuje na do toho
0:30:08ty orchestrace tich ten
0:30:10že vám vlastně dva nudy jeden přímá teplotu na druhou vlhkost s entirety ti brokeru
0:30:17kam to posílá právě tahle destička posílám to do
0:30:20druhého node u který
0:30:22který představuje
0:30:25a představuje ten když bod který jsme viděli před chvílí tady je vidět ještě že
0:30:29ten že tady je modrá tečka t kvůli tomu že já jsem vlastně teďkon změnil
0:30:33tu konfiguraci takže když tady dám deploy
0:30:37je to řekne že se všechno povedlo a najednou s tady vidím správně teplotu je
0:30:42vlhkost
0:30:43tak teplota vzrostla
0:30:45dobře
0:30:46než byla před chvílí
0:30:49asi jsou trošku ještě tady je vidět příklad toho tlačítka který je dole takže já
0:30:54tady mám
0:30:56že na kliknutí na to tlačítko mi tady vlastně vznikne zpráva která putuje až do
0:31:01putuje do ventil tý
0:31:02a vy se tady kouknu tak tady je
0:31:06dva kanál concept pošle zpráva případě že zmáčknul to tlačítko
0:31:12takže když tady na něj kliknu tak si můžem všimnout že ten text to tý
0:31:17zprávě furt stejnej ale tady je aspoň vidět že přišla dalším že před chvílí tam
0:31:22byly dvě
0:31:24že tohle je taková jednoduchá ukázka entit jít entity tý a no threadu jinak se
0:31:31tady tak můžem kouknout třeba i
0:31:34na to že nějakej složitější příklad je tom že tady ten mnou aha přes on
0:31:41ono to za wifi kontrolorů který máme na strahově informace o tom kolik lidí je
0:31:46připojených právě z tý hospodě kterou tam máme na bloku jedna
0:31:52cože takové jako
0:31:54případ je toho že je tenhleten uzel vlastně spouští nějaký příkaz přímo s konzole
0:32:01to je s konzole pro čtení dat přiveze jsem natropil
0:32:11s na to pro
0:32:14z jenom o tom to byl
0:32:17jestli máte nějaké otázky k tomu threadu
0:32:21jestli ne tak můžeme přejít k tomu
0:32:25ano
0:32:37no tetě sally
0:32:40mám tě s
0:32:41a
0:32:43co vše co se týče náročnosti tak jako třeba doma provozu na razbery a to
0:32:49podstatě jako nemá žádnej
0:32:52jako viditelný že by to nějak zatížil
0:32:57já bych a sem dodal ještě k tomu první kdo to z ono hodil hodně
0:33:00bude záležet kole ti správci tomle generovat
0:33:03když tu bude to ještě druhá věc se mnou bude tečkou jestli tenhle nebo minulej
0:33:08tejden s ne jako se začlenil do děje s foundation
0:33:12což vypadá že budou mít plánu hodně intenzivně to rozvíjet a jeden se otevře nehty
0:33:17ke tu kterým _e v jejich víš je to jakým systém už hodně dlouhou dobu
0:33:20je
0:33:22tadyhle toho
0:33:24teďko ne jeden proces jak ten server proto půjčkou tak ten džin kterej to vyhodnocuje
0:33:29a voni tam a jich plánu to tady roztrhnout
0:33:32to uplně to oddělit co znamená že ten džin bude ještě mnohem míň náročný než
0:33:37to jak je to teďko takže do budoucna to vypadá že to s náročností bude
0:33:41lepší naše to trať
0:33:44někdo měl to zas tady pojte
0:33:50více vstupů do tý protiproudů ono
0:33:55to by no to je neumožňuje to mít těch vstupů víc ale to jsou tam
0:34:00putuje si ty zprávy jsou vlastně že jsi že není problém jakoby do tom že
0:34:05jsme si přidávat další nějaký vlastnosti a na základě toho řídit ten tok dat a
0:34:11to co bylo vidět
0:34:14já jsem si dobrý styl jízdy
0:34:18tady mysim na tom nezdá nebo jaký ty branch máme právě řešený to že
0:34:23typicky když o to že to vpodstatě data v rámci jednoho jinou to v rámci
0:34:29jedný události jedný zprávy tak si dej tak o škole tím že jsme nádherně a
0:34:32je to celkem jednoduchý ale může bejt situaci kdy nám chodí ty data je to
0:34:36asi jich rovněž celý takže na ty data chodí prostě ze dvou desek renomé potřeba
0:34:40reagovat
0:34:41tam kuše trošku problém ale řešení je takový že no nepodporuje kontexty
0:34:47že tam se nechá udělat javaskriptu je pokřik eventuelně na to bylo doplňky hotový tady
0:34:53jsem přece nezkoumá čeho dořešen přímo javaskriptu
0:34:56a přes ty jednotlivý záložky které bylo nahoře tak si čověk může říc tak asi
0:35:00teďkon texty záložky a tam se udělám a _e globální proměnnou do kterých se to
0:35:06dost hodnotu podstatě dočasně uložit to jedna možnost ten koutek zde udělat přes celej ten
0:35:11na přes celej tejden že jim takže se nechá podstatě zdila tři všechny ty záložky
0:35:16a jedna s poslední možnosti třeba při jak je tý
0:35:19by možná byla pracovat tam nějak s nějakými let je příznakem
0:35:23cože o to uschovávání zpráv na tom serveru nicméně ten com tak se na to
0:35:28docela dobře použitého zrovna ten displej co máme dílně tak funguje tak že se každou
0:35:32podstatě půl vteřiny obnovuje je nevěsta na to čas a zhruba po deseti vteřinách se
0:35:37tam prostřídá víte potom místnosti vlhkost místnosti a počet lidí s ty hospodě
0:35:42a to sou přesně tři naprosto asynchronní věci který si musíme kde nachýlil takže tady
0:35:47čistotě kontextem
0:35:49takže takle se nechá řešit podstatě to trvání těch vstupů těch víc asynchronních stopu dohromady
0:35:54no ta synchronnost vychází s toho jak je vpodstatě
0:35:57celý no jazz naložený to že tam
0:36:01to všechno je sposta tím tam
0:36:05krádež nějaký dotaz k ledu
0:36:09se kouknem ještě na info zlíbí
0:36:13potom se mysim hlásil nejmíň lidí že někde slyšeli
0:36:17info z dyby je speciální databáze podstatě databázový server tady je navržený na uchovávání
0:36:25jiných tajnosti jistě znamená data který vznikají včas _e
0:36:30a potřebujete ukládat jako by to chtěli dát nebo tok nějakých událostí s tím že
0:36:36u každé sebou chováte časový razítko a nějaký jako hodnoty nebo meta data o tom
0:36:41co to vlastně za
0:36:45údaje je to něco jako rendered úterý možná znáte ale je to něco jako srovnávat
0:36:52se ozve soubor s nějakým databázovým serverem typu postgres nebo něco takového
0:36:58ten info zlíbí toho umí mnohem více a mnohem příjemněji se to konfiguruje a ovládá
0:37:07primární komunikační kanál pro info lux je to toto po nějaké mapy nicméně pokud tam
0:37:13těch dat chcete tlačit vopravdu hodně tak mají užitkový konektor a pár dalších
0:37:23ta databáze jako taková možná znáte relační databáze jako mysql nebo o z wires a
0:37:29tak dál info zlíbí není relační databáze dokonce nemá ani schema takže vy do ní
0:37:35ty vzorky jenže dát můžete
0:37:38_e jako jednu libovolně včas změnit strukturu a tak dál a řadí se to spíš
0:37:44veřejnou lesklého databáze to nové skoro možná trochu zavádějící týče za chvíli vám řekne že
0:37:50se tam používá dialekte skel
0:37:52pro dotazování ale
0:37:54jako není to prostě klasická relační databáze tak jak je znáte
0:38:00jsem mluvil o tom že to primárně navržen na uchovávání nějakých jako časových záznamů tak
0:38:07asi nepřekvapí že každý záznam tím databázi má políčko se časem co šéf podstatě něco
0:38:14jako primární klíč těch záznamů
0:38:17navíc u každého záznamu můžete uchovávat nějaké meta data tomu se říká jí tady _e
0:38:24tady je vpodstatě jiná věc krom toho času a letem jako je dost specificky která
0:38:30je indexována té databázi takže když se pak chcete dotazovat
0:38:34na to ovšem a teplota na třebas téhle místnosti tak na to musí ten záznam
0:38:39mít tak kterej říká že to je teplota stejné místnosti protože jinak podstatě udělat f
0:38:44úzkém celý databáze byste to bude schopný spočítat
0:38:48no a krom těch taktů vás asi pak budou zajímat nějaké ty samotné hodnoty takže
0:38:54k tomu tam máte
0:38:57další jakoby informace o těch hodnota
0:39:01info kdyby je sice spiny jako že nemá schéma ale
0:39:06on si pamatuje
0:39:08nějaký datový typ ta hodnota měla když ten záznam přišel poprvé právě podle těch tahů
0:39:15a pokuď jako dalším poprvý tam příde číslo a dalších jakoby navazující záznamech vám tam
0:39:22příde text nebo něco co nejde převést na číslo tak se vám to nepovede uložit
0:39:27takže ne definujete to schéma takže byste si dopředu řekli jakou ta databáze bude mít
0:39:33strukturu ale ten info stejně nějaký informace o těch datových typech si pak pamatuje podle
0:39:39toho co mu tam vlastně posílá se
0:39:43no a abyste pak byli schopní na s tím nějak rozumně pracovat tak info zlíbí
0:39:49implementuje nějaký dialekt sql tak jak podstatě znáte nějaké základy haskell a navíc tam máte
0:39:57speciální věci právě pro práci s tím časem sám že teda daleko
0:40:02grupová záznamy a počítat nějaké informace nad tím že řeknete že vás zajímá průměrná teplota
0:40:09za posledních pět minut za poslední rok nebo prostě podobné dotazy
0:40:15které jsou právě optimalizované na to abys si jakoby efektivně pracovali s tím časem
0:40:23krom toho
0:40:24jako za zmínku stojí třeba na to že vy tam ste schopný napsat nějaký ne
0:40:30skokový dotaz který řeknete té databázi že ho má vy vykonávat periodický sama vo sobě
0:40:37a tím ste schopni řešit to že vás třeba
0:40:41teďkom den téma přednášky by na zcela zajímá teplota tady ste místností každých pět minut
0:40:49a
0:40:50ty a informace si chceme uchovávat týden a po týdnu uši jako nechce mít tak
0:40:55detailní informace a zajímá nás třeba průměrná teplota za den
0:40:59tohle to umí i rd toola je to poměrně krkolomné to tam nastavit a hlavně
0:41:04ve chvíli dyž to jednou takhle nastavíte tak je dost ještě složitější to cíle toho
0:41:10nastavení
0:41:12jen float tomhle problému přistupuje takže každý ten záznam má nastavenou nějakou takzvanou retenční politiku
0:41:20kterou říkáte jak dlouho si ten záznam a ta databáze pamatovat
0:41:24a druhá věc sou právě ty
0:41:27periodický dotazy co znamená že vy vlastně ste schopni napsat dotaz který vám
0:41:33spočítá průměrnou teplotu za den a uloží z nějakýma jinejma metoda tam a do té
0:41:39samé databáze ale s jinou retenční politikou takže řeknete že ten průměr za ten den
0:41:44chcete uložit na ne jako do nekonečna do skonání věků nebo spíš toho serveru a
0:41:52ty informace každých pět minut řeknete že vás zajímaj jenom tejden a pak to ta
0:41:57databáze začne zahazovat to že u vše to nastane
0:42:00takže tímhle stylem ste pak schopni nějak jako efektivně třeba pracovat s místem který ta
0:42:05databáze obsadí
0:42:08to je info
0:42:10samozřejmě tak ve vlastní dáte uznej záznamy ale kdo to jako zobrazovací je pomocí jestli
0:42:18není moc uživatelsky přívětivé takže existuje druhým druhá aplikace
0:42:25co š graf a na a je to vlastně webová aplikace která vám umožňuje vizualizovat
0:42:31data v nějaké databázi není to
0:42:36takové kukátko nad na tam
0:42:38je to
0:42:40projekty je navržený právě na práci s různými time si z databáze mi chtěj že
0:42:47existuje celá řada lajnu s kterou podporují řekněme jako primárně právě info zlíbí takže pak
0:42:54můžete
0:42:56těch podstatě
0:42:59graf a ně vytvořit nějaký váš pohled na data který vás zajímá když tam jsou
0:43:05nějaké grafy nebo statické hodnoty přála průměr za poslední den a podobně
0:43:11tohleto uložit a zpřístupnit to vpodstatě komukoliv pro ukládání toho nastavení zprávy uživatelů a tak
0:43:19dál standardně používá sqlite protože ukládat to do té tak si z databáze by nebo
0:43:25moc efektivní
0:43:28a příklad toho jak třeba vypadá takový dyž bot vytvoření graf a ně tohleto
0:43:35_e vidíte různé typy grafů ohledu a tak dál vlastně za každým tím a tím
0:43:41grafem je nějaký esko jo dotaz do toho info chcu
0:43:45ne který v a vytáhne ty záznamy které vás zajímají
0:43:49takže například se můžem kouknout
0:43:53ram
0:43:55na nějaké informace já začnu tím _e té průběh počtu lidí k té hospodě jsem
0:44:01zmiňoval můžem se tady kouknu cena za nějakou delší dobu
0:44:06třeba na průběh tenle týden
0:44:11je vidět
0:44:14že prvního tam byla nějaká velká chce asi
0:44:18někdy kolem desáté večer
0:44:23můžete tady vlastně když vytváříte ten dotaz tak tady je takové
0:44:28celkem příjemné prostředí kdy vy můžete
0:44:34ten dotaz samotný hezky velký kulový máte dvě možnosti buď si ho
0:44:39jako vpodstatě naklikáte takovýmhle průvodcem a nebo
0:44:45můžete
0:44:47mohou psát vyloženě jako tak jak znáte shořel tady je přál vidět že tady budu
0:44:52byte a jim což znamená že to že tady já si můžu říct jaký časový
0:44:59záznam mě zajímá takže pokud to bude měsíc a budou mít záznamy každou vteřinu tak
0:45:04těch za jako
0:45:06bodů vtom grafu by byl strašný jako strašný počet což by ten prohlížeč že ten
0:45:13graf vykresluje ten prohlížeč ne renderuje se na server se možná nezmínil tak by to
0:45:18pro ten pro můžeš bylo poměrně na jako náročné takže třeba tak graf ona dělá
0:45:23to že pokuď
0:45:24vy použijete nějakou konstantu interval tak ste schopni říct info co že vás zajímá já
0:45:31po data za tenhle časový úsek ale spojů aby vám to splnilo vás za takový
0:45:38interval který ještě smysluplný zobrazit na tom grafu takže
0:45:43graf ona vlastně zajistí to že ty v záznamu nedostane nebo dostane přesně takový počet
0:45:49který je schopná efektivně zobrazit váma nemusí zbytečně
0:45:54zbytečně vykreslovat velký počet záznam
0:45:58a tohle příklad jedno grafu ale můžete tam mít ty různé složitější tohle spíš okomentuje
0:46:05asi volit a
0:46:08no a já se ze šumavy pojídáním to máte tak když větev praze ale pocházíte
0:46:12šumavě máte tam rodiče
0:46:14tohle prosím vás monitoring vytápění baráku
0:46:20ne o to že
0:46:22je tam nějaký kotel na dřevo a je to nějaká komu _e celá ta řeší
0:46:27se jestli to vede nejde a tak podobně
0:46:31a šlo to si nějaký způsobem jednoduše a rychle vyvolat hodnoty a vypadalo to asi
0:46:37takže sem prostě ve čtvrtek třeba na šumavu večer
0:46:40a sobotu ráno prostě už to začlo kde se také graf jenom s tý veteše
0:46:44to sem doma našel eště tam nějaká historie byl
0:46:48jde o to že může můžete si prostě jestli graf o ně pokládat tady je
0:46:53to asi po deseti vteřinách jednotlivý teploty hodnoty nějakých jednotlivých
0:46:58prvků dělat na tím agregace a tak podobně a o dokážete jednak s tou dokážete
0:47:04prostě rozpoznat nějaký chování
0:47:07toho jak se to je jak se to řeší tady pře nádherně vidět což se
0:47:11zase tři roky provozu toho kotle vůbec nevěděl že
0:47:16ta dnes ta zelená hodnota to se tady má regulovat kolem šedesáti vstupního no a
0:47:20ten regulátor úplně dobře naladěný není protože na nevím že tady kmitá
0:47:24a
0:47:26to řešení prostě fakt nikoho za čtrnáct set hodin ale čtrnáct hodin a teďko můžu
0:47:30prostě nádherně hovor hodnoty
0:47:32a
0:47:35je to celkem přehledný hezký a navíc ještě může celoru malátově dáme na slunko to
0:47:39vědět jestli s tím něco udělat
0:47:51takže té příklad se
0:47:54graf ony ve spojení sem kydy tý protože ty hodnoty se tam posily právě přes
0:47:59ty děti
0:48:01byla ukázka
0:48:05to naše řešení nám celkem teďkom funguje nicméně mohlo by to být ještě lepší teďkom
0:48:13co vlastně vám ukazoval vojta tak touž nejsou data která by pocházela přímo ze strahova
0:48:18vpodstatě s tím nemají nic společného a využívá a prostě infrastrukturu kterou jsme se tam
0:48:22postavili
0:48:24a
0:48:25takže jedna z věcí kterou by bylo psát hezký umožnit je aby si tam lidi
0:48:29mohli vytvářet účty a vlastně to infrastrukturu používat znamená zajistit tam nějakou
0:48:35můžete rámci těch uživatelů protože nepřál zbytečná by
0:48:41v někdo koho zajímají údaje o strahově tak když se kouknete schválně tady můžu
0:48:50tom brokeru říct že mě zajímají všechny informace který tam proudí
0:48:54a když tady budem koukat tak tady je prostě
0:48:58kupa různých dat ze všeho možného
0:49:02_e informace ze serverové no teplotě tak tady mám nějaký informace tady posílám já nějaký
0:49:09vojta různý další třeba členové vlastními se tam posílají
0:49:15takže vyvoláte s tím nic tohleto nějak rozdělený tak aby ty lidi s měli účet
0:49:20jeden který budou používat nájem čím ty tý jeden na no udržet a jeden na
0:49:25infuzi graf a nova budou to mít jakoby úplně oddělené a můžou si tam dělat
0:49:29co chtějí
0:49:31s tím souvisí je třeba nějaký jako lepší zabezpečení s tím aby se daly generovat
0:49:36třeba když se tam člověk přihlásí tak si mohli věnovat klientský certifikát které nahraje do
0:49:41toho svého zařízení a bude to mít nejenom ověřený nějakým jménem a heslem ale opravdu
0:49:47certifikát ten ve mít zaručený že komunikuje s tím správným zařízením
0:49:53další třeba problém jakoby _e kritický jako takového je vtom že on vám vlastně neříká
0:49:59jak jaký ty zprávy si budete posílat ste čistě na vás takže tady jsme viděli
0:50:05že si posíláme vlastně teplotu a vlhkost jenom jako číslo ale s když se kouknu
0:50:09na tu zprávu která mi přišla
0:50:12vidím jenom čísla vůbec nevím že to jedno je počet jako stupně chce stupně celsia
0:50:17druhý je relativní vlhkost procentech to sto nepozná že třeba vymyslet nějaký způsob jak ty
0:50:24jak chtěný inform těm zprávám doplní nějaká meta data třeba platforma ty ptal které tady
0:50:32mysim dneska bude taky nějaká přednáška tak _e posílat že jsi
0:50:37někdo a různé další příklady využití _e k d používají různé jiné se realizačnímu protokoly
0:50:46nebo způsoby serializace těch dat
0:50:50takže třás najít nějaký optimální způsob který nám bude vyhovovat
0:50:55no a samozřejmě rozšiřovat ten počet zařízení
0:51:00a tím se dostáváme ji k tomu jakoby co můžete teďko dělat vy ta destička
0:51:08která tady jde o které mluvil vojta tak ta používá tady ten modul s p
0:51:13osumdesát dva šedesát šest soše nějaké jí
0:51:16malý mikropočítač který má na jedné straně wifi a na druhé straně má nějaké volné
0:51:22piny ke kterým můžete přikovat různá zařízení a my dnes vlastně odpoledne mysli moc tří
0:51:28máme workshopů kde vás bude mučit na takovej ladem obor ne
0:51:32nějak se to dá programovat
0:51:36jo tý místnosti nás to dvanáct už teda ještě nevím kde je ale snad to
0:51:40nejde
0:51:41do ten do té doby
0:51:43jo
0:51:44tak _e
0:51:45pokud vás teda ten workshop zaujala vede si to chtít vyzkoušet vpodstatě to co tady
0:51:49máme teďkon jako to ukázku tak přesně to a ještě trochu rozšířený se tam zkusíte
0:51:55naprogramovat tak akorát upozorňuju že
0:51:58skoč skočte tady na ten odkaz kde postup jaksi nainstalovat notebooku software který bene používat
0:52:05ve svém používat platforma io seš je nějaká platforma pro nebo
0:52:11balík softwaru pro vývoj různých andradit zařízeních a jedna z nich i podpora pro _e
0:52:17zprávu suma šest
0:52:19tak ano tomu dodám tomu šoku vše tě se zastavte
0:52:23který instalaci dybyste potřeboval nějakou moc nebo to tak se zastavte ten _e stánku budeme
0:52:27tam
0:52:29a
0:52:31není s tím problém a windowsech není s tím problém na linuxu možná měli problém
0:52:35bude sme cam protože poslední verze miku mají úplně
0:52:41trošičku jinak ovladače na ty desky po že je celkem tak exoticky převodník na semilsku
0:52:46tak
0:52:47ale ty se to nechá řešit takže kdo máte zájem tak asi ty na ten
0:52:51workshop tak sionistově toto platforma dřív anebo se zastavte kterak když má dopředu
0:52:58tak jo já děkuji s vojtou za pozornost
0:53:03dotazy já si necháme tady někde na chodbu nebo sestavte stavte za náma na stánek
0:53:10necháme čas dalším přednášejícím aby se připravil
0:53:14a já děkuji za pozornost
0:53:18jako