0:00:15ta cesta slyšíme do teďka dorazil tak
0:00:18takže nevím jestli to tušíte ale měli sme
0:00:20a takovou soutěž že každý padesátý registrovaný
0:00:25návštěvní konference dostane tričko tak tady mám
0:00:28protože sme měli něco málo přes pět set lidí registrovaných tak tady mám
0:00:32těch deset _m
0:00:34těch deseti šťastných lidí
0:00:36a
0:00:38a
0:00:39tady ten seznam mají na vrátnici takže když se tam stavíte
0:00:44a řeknete jim jak se jmenujete
0:00:48a nějak si masy prokážete že jste to vy
0:00:51a tak vám dají
0:00:53tričko velikosti která vám bude pasovat nebo kterou si vyberete že vám že si myslíte
0:00:58že vám bude pasovat
0:01:02připomínám že tady máme a potom
0:01:05nějakou soutěž o ceny
0:01:07ta soutěž oceli bude probíhat takže já vezmu tady seznam lidí kteří
0:01:11nám vyplnili anketou
0:01:14jo já kterým
0:01:15mám momentálně sto sedmnáct vyplněný chybí
0:01:19a
0:01:20náhodně sníh jednoho vylosujeme potom tady máme hodnocení
0:01:25přednášek
0:01:27je stejným principem bylo sujeme teď je tam tři sta lidí
0:01:32podle toho jak ste vy přednášky hodnotili
0:01:35a kde je tu anketu vyplnit
0:01:38tady na stránce konference na té úvodní
0:01:42je tady ani odkaz
0:01:45nevyhodnotit přednášky když si kliknete do programu
0:01:49najdi si nějakou tu přednášku na které ste byli já jsem celá byl tady na
0:01:53honzovy pečovali
0:01:56tak tady je taková hvězdička na to když kliknete tak ten tam je formulář
0:02:02a ta může to hodnotit oznámkovat
0:02:05a co je možná zajímavější pro nás
0:02:07přiznám nějakou připomínku
0:02:10a abysme to zlepšily nebo aby to ti přednášející prostě věděli že to bylo dobrý
0:02:15nevím prostě no to popsat slovně
0:02:17mým to samozřejmě všechno předáme
0:02:20takže tímhle způsobem
0:02:22máte šanci se dostat
0:02:24do seznamu těch lidí kteří můžou být vylosování
0:02:29a dostat nějakou zajímavou cenu
0:02:32stě chcem co tam máme tak
0:02:35ta máme nějaký nějakou taštičku vo tý chcete pro
0:02:39tuším že je tam nějaký poukaz na školení
0:02:42docela drahý mám pocit
0:02:45a máme tam nějakou taštičku nebo baťůžek od muziky
0:02:50takže to sou ty věci které můžete vyhrát
0:02:54a potom
0:02:57se přesuneme
0:03:00tady do starého pivovaru
0:03:02který kdo nevíte kde to je
0:03:05ta k a
0:03:07tady zase programu
0:03:10máme
0:03:12někde
0:03:13odkaz starý pivovar sobotní a nemáme tady odkaz
0:03:18ale je to zásadě na stejném místě jako menza ale o patro nich zná když
0:03:22se podíváte na tebe tuhle mapu
0:03:25tak my sme teďka vtom déčku což úplně nahoře
0:03:29a vy jdete ven přijdete přes silnici a pudete tady až dolů do péčka
0:03:34dá se tam dojít takhle že budete jakoby k tomu kostelu po ulici metody jo
0:03:38v a potom jakoby zpátky
0:03:42jedna s těch tras a nebo se dá projít přes vrátnici
0:03:46cesta a venkem nebo kolem kavárny venkem a cesta do menzy bude asi zamčená tudle
0:03:52chvíli
0:03:53takže tam se budeme těšit že se s náma dáte pivo že se stanou vykládáte
0:03:58že nám řeknete
0:04:00jaké úžasné věci děláte vy a
0:04:04že byste nám to celá čtyři odpřednášet příště na konferenci nebo případně ještě zítra
0:04:09a pokud máte nějaké takovédle téma tak ho samozřejmě můžeme zařadit zkus zkuste nám vyplnit
0:04:16tady na webu konference
0:04:19a
0:04:20jo tady máme nějaký graf vyplňování
0:04:24těch formulářů
0:04:26to vás asi ale netrápí já jsem chtěl ukázat
0:04:30tady máme říkáme tomu piky jedná
0:04:32neska proběhl tady ten event
0:04:35open gate a ta té nebo já nevím jak to vyslovit správně anglicky
0:04:40a
0:04:43tady na tom open gate a kafe
0:04:45si lidi říkali jo těch open data do otevřených data něco
0:04:50a vy když vyplníte tady formulář
0:04:56tak
0:04:57podíváte se do programu je mezera taky my vám tam by vás tam eště mužem
0:05:01na poslední chvíli zařadit můžete si tam sednout něco probrat
0:05:06a nakreslit si u tabule udělat prostě nějaký takový
0:05:10jak je to nebo minute je to nějaký takovýdle
0:05:12a _m konference
0:05:14sprint
0:05:16takže