OpenAlt - 5. až 7. listopadu 2016

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Qt5: Build once, deploy anywhere

Petr Hodina
Qt je zajímavý framework nejen pro tvorbu GUI aplikací. Umožnuje napsat jednu aplikaci a spustit ji na GNU/Linux, Windows, Android... Přesto je tento framework opomíjen. Běhěm přednášky bych rád představil, jak jednoduše a rychle lze s Qt vyvinout téměř jakoukoliv aplikaci.