OpenAlt - 5. až 7. listopadu 2016

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Open-source nástroje pro práci s FPGA

Marek Vašut (DENX Software Engineering GmbH)
Přednáška představí dostupné open-source nástroje pro vývoj, simulaci, a práci s programovatelnou logikou (FPGA, PLD, ...), jako jsou "icestorm", "vtr", "ghdl" a "iverilog". V průběhu celé přednášky bude vysvětleno proč dostupných nástrojů ubývá, čím větší znalost o daném fyzickém hardwaru potřebují. Přednáška bude uzavřena praktickou ukázkou syntézy i simulace designu.