OpenAlt - 5. až 7. listopadu 2016

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Novinky v moderním programovacím jazyce Dao

Jan Pacner
Zkráceně představím moderní programovací jazyk Dao (podrobněji jsem ho představil na OpenAlt 2015) a zaměřím se na novinky oproti loňskému roku. Důraz bude kladen na vybrané problémy ze světa zápisu algoritmů programovacími jazyky, problémy z praxe používání programovacích jazyků, ukázky možných řešení v Dao a samozřejmě diskuze. Dotkneme se mj. paralelismu, abstraktních a konkrétních rozhraní, sémantiky defer, interoperability (embedding, FFI, atd.) s okolním prostředím, atd. Mimochodem se tento (r)evoluční jazyk Dao nyní po necelých 10 letech aktivního vývoje dostal do stavu "release candidate" pro verzi 2.0 a aspiruje na konkurenta Java, Python, Scala, Ruby, C++, Go apod.