OpenAlt - 5. až 7. listopadu 2016

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Nasazení LibreOffice ve veřejné správě v Německu

Katarina Behrens (CIB / LibreOffice)
Komunita kolem LibreOffice (dříve OpenOffice, ještě dříve StarOffice) je v německy mluvících zemích velmi početná a má dlouhou tradici. Snad i proto byla a jsou německá města jako Mnichov, Jena nebo Lipsko průkopníky v zavádění kancelářského softwaru s otevřeným zdrojovým kódem do veřejné správy (první migrace proběhly již začátkem let 2000). Při tom bylo nutno samozřejmě vyřešit mnohé problémy jako jsou např. závislost na externích aplikacích pouze pro proprietární software, nekompatibilita souborových formátů a mnohé další. Jak si s tím naši západní sousedé poradili a jak se rozhodly některá řešení společných problémů také společnými silami financovat, o tom bude tato přednáška