OpenAlt - 5. až 7. listopadu 2016

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Kontajnerizačný workshop

Tomáš Tomeček (Red Hat), Peter Schiffer (Red Hat)
Workshop na ktorom sa budeme venovať kontajnerizácii služieb. Konkrétne vytváraniu obrazov pre kontajnery, ich spúšťaniu a orchestrácii. Účastníci si môžu priniesť vlastné projekty, na ktorých chcú pracovať. Okrem toho sa pozrieme na zaužívané postupy z praxe a ukážeme si aj niekoľko tipov a trikov.