OpenAlt - 5. až 7. listopadu 2016

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Jak se (ne)vzděláváme při hraní her.

Václav Müller (OpenFun)
Dostávají do nás hry nějaké vzdělání? Jakým způsobem? Co je učelem? Má to opravdu nějaký přínos pro všechny generace?