OpenAlt - 5. až 7. listopadu 2016

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

GPUEngine: GPU-oriented rendering architecture

Jan Pečiva (Fakulta informačních technologií VUT / GPUEngine)
GPUEngine je vizualizační engine navržený pro dnešní moderní GPU architektury. Mnoho z dnešních vizualizačních knihoven stále velmi intenzivně využívá práce CPU a tím limituje některé své výkonnostní parametry. GPUEngine přenáší většinu těchto činností na GPU a tak nabízí lepší výkonnostní potenciál nejen pro současné herní scény, ale také pro obecné 3D scény a komplikované CAD modely.