OpenAlt - 5. až 7. listopadu 2016

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

CFEngine3 prakticky

Michal Švamberg (Západočeská univerzita v Plzni), Jan Krčmář (Západočeská univerzita v Plzni)
Automatizace se vyplatí pokud spravujete více než jeden stroj. Vyzkoušíme si praktické použití hromadné správy operačního systému s CFEngine3. Základní použití CFEngine pro nastavení systému, úpravu souborů nebo další věci, které vyplynou z diskuse.