0:00:15já dneska budu mluvit do otevřených datech a budu se položek by se snažili položit
0:00:19do toho big picture chtěl vyhrát popsat vlastně situace jak jsme dostávali otevřená data české
0:00:24republiky jak na jaké
0:00:27tak jak jsme jaksi jakými nástrojem jakými způsoby sme se snažili vlastně požádat o šířit
0:00:33české republice před data byly dole na marcela novinkou české republice a push věřím že
0:00:40jehož pro některé úředníky u že to současně jako systému
0:00:44a bude taky povídat o tom
0:00:47a jak
0:00:49jaká je současná situace co nás čeká řada dalších letech na čem ještě musíme zapracovat
0:00:54a dorazím také ho sice nejdůležitější se mi tady votevřený dat co bychom
0:00:59potřebovali asi není
0:01:01já když jsem si připravoval tady toto přednášku tak jsem si říkal můj devět jaks
0:01:06open a ta stovek v americe tam prostě jako funguje
0:01:10stovky firem můžeme otevřená data jak v londýně open a tady si tu vyrábí jeden
0:01:16startup za druhým který využívá ty data z veřejné správy tak v britském národním katalogy
0:01:21dva tři čtyři tisíc datových santa každý si může se vypracovat
0:01:24chtěl jsem už o tom jak evropského je vnímán že tato surová ropa nová surovina
0:01:30ale spíš se podíváme laser ty naše české zkušenosti jen do toho našeho českého prostředí
0:01:34zabil dále
0:01:35a podíváme se opravdu vy do nějakých těch maličkých samosprávy těch našich vlastně
0:01:43do našich aktivit kterém se mi fond otakara motejla jen
0:01:47já jsem teda
0:01:48spíš nějž otevřená data jako příležitost ano tak spíš jak se otevíraly data české republice
0:01:55ještě jednou já pracuje von otakara motejla by se dlouhodobě zabýváme
0:02:00otevřenou a transparentní veřejnou správu to je náš cíl
0:02:06předchozích letech sme se hodně zabývali otevřenou společností vlastně přístupu k informacím tak aby občan
0:02:11kdokoliv
0:02:12mohl fungovat měl informace mohl pracovat tom veřejném prostoru mohl komunikovat veřejnou správu model byznys
0:02:19a k tomu potřebuje asi informace potřebu společně s otevřenou a právě otevřená data
0:02:25jsou pro nás takovým logickým vyústěním jak dál posunovat tu veřejnou správu kupředu levá efektivní
0:02:31a transparentní
0:02:33tady se si přebral tady to slajdy jsem si říkal odkud začít bysme myslel asi
0:02:37ne fond otakara motejla začínali s neboť v roce dva tisíce jedenáct
0:02:42kdy se česká republika zavázala do
0:02:46mezinárodní iniciativy partnerství pro otevřené vládnutí takzvaně učí pí
0:02:54je to bylo to je to uskupení asi nějakých devadesáti zemí které zase se zavázali
0:02:59pro transparentnost otevřenost
0:03:01a rámci toho si začali spolupracovat česká republika podepsala a čím plán kdy se zavázala
0:03:09že začne zpřístupňovat informace veřejného sektoru jak open data nám se jako osinu máme neplácej
0:03:16podařilo prosadit na ralph na úroveň vlády
0:03:19open a ta zjistili jsme že vlastně úředníci nejvíc jsou to open data a museli
0:03:25sme je že proškolit museli sonda nějaké veřejné konzultace a díky tomu s nějaký nedefinovaný
0:03:31nějakých čtyři nejdůležitějším kolik které by se měly
0:03:35lepši tou které by si měli realizovat samozřejmě nějaký národní katalog kam totožná na ten
0:03:39vytipovali sme deset nejdůležitějších datových zdrojů které by se měli zpřístupnit obchodní rejstřík třeba něco
0:03:48věčně vystřídat a s adresu potom data o financování politických stran
0:03:54data ze sta těláku co se týká sčítání lidu výsledků voleb tak dále a potom
0:03:59sme chtěli aby vláda přistoupila k tomu aby definoval a nějak otevřená data jako v
0:04:03legislativě
0:04:04to bylo v roce dva tisíce jedenáct
0:04:06se vrátíme
0:04:08no dvacet dva tisíce jedenáct
0:04:10ale tam se mu dali jednu první takovou velkou chybu my sme totiž řekli nebo
0:04:15pracovali jsme s otevřenými dat jako s protikorupční nástrojem tu chvíli kdy něco kdy řeknete
0:04:21úředníků že teplíčko ruším nástroj pak začnete klepat na ty jednotlivé radnice řeknete hlavy dán
0:04:27open na této pejska
0:04:28stačí vám to pomůže a je to bajtové jako počet učí nástroje takže vlastně budete
0:04:32transparentně potom dobří
0:04:34a ne jednou ty dveře se začali zavírat že úředníci neviděli sou otevřená data a
0:04:39museli sme jako změnit tu
0:04:42ten postup protože úředníci najednou
0:04:45otevřete zjistili že otevřena no pro ně začali vnímat otevřená data jako očko učí nás
0:04:50to prostě ano on dělej open a ta otevřená data pod jako vši nastavíte něco
0:04:53co vlastně nevíme co to je takže to si když někdo něco není má strach
0:04:57zničil neznámého tak okamžitě ustupuje prchá zavírá dveře
0:05:01a to se nám stávalo takže von otakara motejla jsme se dozvěděli na red nic
0:05:04začali jsme jedna z ministerstev s úřady a najednou je oddělit open data víte proč
0:05:09kouše nástroj to není zákoně tak to radši budeme na to že vlastně mu jsem
0:05:13se trochu změnit strategie a otevřená data jsme začali leštit koule jako že to je
0:05:18nástroj transparentnosti afektivnosti
0:05:20se podíváte na náš velký vzor velké británii
0:05:23tak vlastně oni tam mají head of do najde pár minut transparency a nic tady
0:05:28toto je to tohoto oddělení nebo důvodu transparentnosti přidali open a ta žena jednou sme
0:05:34se snažili vlastně očišťovala to méno otevřený dat jako transparentní nástroj
0:05:39v roce tím že se vláda zavázala dino ty vím závazkům vůči open ad
0:05:44tak vlastně jediné co tady sich desetinnou s těch deseti datasetů které byly povinné by
0:05:50se zveřejnily se zveřejněný jeden
0:05:53což ten obchodní rejstřík protože tam jsou ukazoval ticho prosím vás otevřený dáte transparentnosti a
0:05:57povinnosti který sme informace zastat žáků které se hasí jediné zveřejnili který se národní katalog
0:06:03jediné co se udělalo že se napsala metodika katalogizace otevřený dat české republice to bylo
0:06:09dva tisíce třináct
0:06:11se začátek za dva roky se vůbec nic nestalo tak se přišly s tím že
0:06:14jsme vyslali české firmy
0:06:16a vyzvali jsme nebo látky vzal jsem veřejnost a řekne ano vlado plní svoje závazky
0:06:22účet čemu plánu měl jsme výzvu vládě české republiky
0:06:26aby se začali otevřela tento klíč aby se začali otevírat klíčové data se televizi konání
0:06:31katalog aby se prostě mezi veteránem české republice
0:06:35nic se nestalo nic se nestalo tak sme si řekli že musíme jinak musíme začít
0:06:39opravdu podlahy a začal jsme komunikovat s jednotlivými subjekty které začaly sedí vanad otevřená data
0:06:44stejně jako my
0:06:46vytvořil jsme fórum pro otevřená data kde začal for figurovat fond otakara motejla a v
0:06:51rámci toho sme vzali odborníky z vysoké školy ekonomické
0:06:55a z matfyzu
0:06:57v rámci vytvořil jsme platformu když sme začali dělat různé semináře školení začali jsme spolupracovat
0:07:03a začali sme vytvářet tak open data komunitou jsme pomocí mailing listů na těch pravidelný
0:07:08mít a půl snažili propojovat jednotlivé zájem se to bude střed firem z neziskové k
0:07:14ale i nějací na další dalo by se říc
0:07:17pionýři řádku úředníků kterým se otevřená data líbila
0:07:20že postupně se to fórum
0:07:23přespolní jsme začali propojovat jednotlivé skupiny lidí zájemce otevřená data a začali sme si na
0:07:30a pracovat
0:07:32co nám velmi hrálo do karet je když se vlastně vláda zavázala rámci toho
0:07:39k otevření loktem otevřeným datům tak se vlastně nic nestalo tím že vlastně o to
0:07:44žádat a tehdy měli ten nálepek
0:07:46protikorupční nástroje tak to sme prostě trvá na dva tři roky nejsme tady tenhlencten
0:07:52ten label odstranili
0:07:54ale viděli jsme že tady ještě někdo trochu silnější nejsme my uvozovka a to byl
0:07:58evropská unie která otevřená data vnímá velmi pozitivně velmi
0:08:03velmi vidí v nich potenciálem push ekonomický taky
0:08:08taky podnikatelský
0:08:09sama není ke z bývalého komisař kteří kážou to že na to trénován a
0:08:13otevřená data o zpřístupňování informací veřejnou sektoru semeno začaly projevovat postupně ve všech
0:08:19asi nás tam seš aspektech evropské unie
0:08:22a evropského nepřišla z novelizací ste směrnice pí s a je to že směrnice opakovaném
0:08:27použití informaci veřejného sektoru já to směrnice takže ta směrnice na si doporučení záleží na
0:08:33každém státu jaks implementuje ten způsob rozsah té publikace ta směrnice začala
0:08:40by se měla implementovat tomto roce
0:08:42ano jsem viděl že tu chvíli tady jak evropská unie a tam pomáhat tom abychom
0:08:47proseděl českou penalta tak s tím můžeme víc a víc pracovat
0:08:51takže to byl rok dva tisíce třináct teďka v současnosti máme nějaký národní katalog otevřený
0:08:57data kterému domluvit a push se momentálně řeší legislativa
0:09:03takže první chyba co se nám stala tu chvíli kdy budete něco prosazovat cvika úředníku
0:09:09musíte si mě dycky bavit velmi
0:09:11pozitivně musíte hledat ty způsoby jak to těm konkrétně úředníků může pomoci takže jsme začali
0:09:17dělat různé způsobem
0:09:19různé prostředky jak
0:09:21jak vlastně ty otevřená data je dostávat do té
0:09:25do těch strategických že nějakých vládních jako dokumentů já jsem s tady připraveno krátký seznam
0:09:32kromě té je sám směrnice které se nejdůležitější
0:09:36tak se spolu stlačím plánem který je v té tabulce úplně dole se nám podařilo
0:09:41prosadit otevřená data do nějak extraktivně digitální česko podařilo se nám a je pro vás
0:09:47nějak implementovat ty otevřená data na základě tlaku té evropské unie do toho strategické v
0:09:53rámci rozvoje české veřejné správy
0:09:57po že budeme těchto dokumentech voni sou to vlastně pro nás od relativně nezajímavé úřednické
0:10:00dokumenty ale potom když budete chtít třeba prosazovat nějaké téma české republice tak si musíte
0:10:05uvědomit že podle tady těchto strategických dokumentu
0:10:09se tvoří je
0:10:10výzvy z evropské unie
0:10:12dělej se na to různé kouli dělaj se má dobře ne konzultace vlasy přesto se
0:10:16naposledy spoustu věcí a vlastně pro tu vládu pro tento ve ministerstva je to je
0:10:21to velmi závazné
0:10:24takže začali jsme pracovat jako jsem mluvil hodně jsme
0:10:28spolupracovali s tou penalta komunitou udělali jsme různé open data čelem jako mezinárodními
0:10:34otevřený dáte kdy jsem si vybrali nějaké
0:10:36úkoly tématem středu co řešili nebo látky a prostě dvacátého druhého rádi byste mi známy
0:10:41otevřený dát sme prostě dali na pasu postihy dali sme
0:10:45pravidelné open a tam mít a pije
0:10:47open data piva a tak dále začali jsme
0:10:50si říkat
0:10:52příště do s tou myšlenkou dobře nedaří se nám rozjet otevřená data na úrovni těch
0:10:56ministerstev nedaří se nám pracovat daří se nám otevírat momentálně ty to víš ale datasety
0:11:03podíváme se na samosprávě samosprávy sou česku docela nezávislá ne mají docela větší manévrovací prostor
0:11:11co se podívali na města
0:11:12a rozdělit se projekt open si these
0:11:16nebo otevřená města nebo města která se zavázal zavázaný otevřený datům začal jsem spolupracovat s
0:11:21děčínem skoro zkušení a s opavou byste tady včera odpoledne jste byl partyzán
0:11:27určitě jste dostali přes se vpodstatě ste si je prostě probíhalo se s tou jeho
0:11:32pohledu
0:11:33no sem jsme za ním přišli
0:11:34řekli jsme že dělají open source o otevření jestli se nezávazná ne za nezavázali tom
0:11:39otevřeným tomu
0:11:41že se mi ne začali otevírat první data povedlo se nám to děčíně vlastně ničí
0:11:45publikoval první open a ta všichni novináři services polish jenom látky mysim oni napsali spoustu
0:11:50tiskovek
0:11:51panty vás cesta taková updatovat celebrita že začal jezdit na různé státní konference začal mluvit
0:11:56o to otevřený datech jako zástupce samosprávy takže nám jako daleko velkou službu
0:12:02ale vlasy on sám
0:12:03aby to víme
0:12:05je on sám říká že nosit open data jako pokud se nezveřejní větší množství dat
0:12:09tak tom jednom městě vtom pionýrském
0:12:12stylu nebo tom průkopnickém kdy to bylo tom roce dva tisíce třináct to není až
0:12:16tak moc
0:12:17když se ukažte moc nepomohlo tam šel asi tím jedním stylem tím prokop nízkým sme
0:12:21hledali různé způsoby otvírat data jak to zpřístupněná chyba nějak oficiální metody ta nebo způsoby
0:12:26co by zavázalo co by vytvořil nějaké pravidla protože štos jednoduše vás úředníci nefungují takže
0:12:33přijdete nějakým tématem oni začnou řešit rambajs vrátí fuk úkol kalendáře si měli schůzky domluví
0:12:39si prostě jaké připomínkování jako dokumentu přes google comment a tak dále kus nejsou tak
0:12:45jako akční ale prostě potřebu nějaký nařízení potřebou metriky potřebu standard a tram kterou bych
0:12:50jaksi byl obrovskou službu nandat děčíně
0:12:53že se mohli ukázat ano máme tady první město fond otakara motejla spolupracuje s dalším
0:12:57městem prd rozumím nabízena
0:13:00a akorát že to se nestal my jsme se zavázali se často spolupracovat s kuřimi
0:13:04a s opavou opava podepsala memorandum protože svoje data se podíváte na webu opavy tak
0:13:10je tam žádné open a tady jsou abysme neustále jako von dekom jsme stranou štrná
0:13:15mill paul vlastně nic není místo pana jako
0:13:18zareagovala dali sme různé workshop je pro ně
0:13:21to ne otvírat data řešili jsme datové schémata strukturu podmínky užití a tak dále ale
0:13:26bylo to bylo to prostě ještě trochu jste průkopnickém
0:13:30názvy s vopravdu na začátku
0:13:32tak jsem si říkal že dyž vlasně peněz ta neví a kterým napíšeme nějakou příručku
0:13:38a vlasy můj kolega
0:13:40jako mráček napsal příručku jak otvírat data
0:13:43ona byla určena pro úředníky ajťák i můžete si stáhnout z webu otevřená na to
0:13:47co je ze ale vidíte že prostě každý si tam path první stát zanimovalo má
0:13:52jako napsané jak
0:13:53jako co kdo nějaké úrovni a proto může začít otvírat data jsem si řekli dobře
0:13:58vlastně nemáme legislativou ministerstva nemají ano si ty ústřednu daný mají standardně metodiky tak to
0:14:04zkusíme při rozjezdu že víme kam to chtěli protáhnout
0:14:08a říkali jsme si že bychom že máme prostě to know how které sem zpracovali
0:14:14s jako může jsem si tady ze zahraničí je jezdil jsem hodně po konferencích hodně
0:14:19schůzku o spolupracovali s britskou ne nevlád koupenou volič foundation
0:14:24kde tam zas zastřešovaná zkus polovina z těch opravdových jako lídou open datových lídrů vlastně
0:14:30simulátor myšlenky zakladatel vlastně otevřený data se říc
0:14:34takovém a tu chvíli se měli know how to jsme řekli že těm městům budeme
0:14:37jako nějak radit
0:14:39takže jsme úsilí škole nějakou skupinu to bylo se z minula roků a nějakou open
0:14:44a ta asistentů a maso bylo to prostě zatím odborníci kdy vozidlo to přepínat umřel
0:14:49úřad to jsem sedum nějaká spolupráce s škodlivý data vytvoří se nějaké
0:14:54a chylka katalog a budeme zveřejňovat
0:14:57to je zveřejňovat data pro tu veřejnost postupy na tu komunitou pro sem si postupně
0:15:01začali budovat no ale nám se právě ukázalo záhy že i když se měli jako
0:15:06dobré odborníky tak os přicházeli velmi časté výmluvy
0:15:11úředníci přišli a řekl
0:15:13pak je prostě papír všechno vám papíru máme sme tady nahoře byl je tady jeden
0:15:19starosta který zároveň traktorista je ten úřednice open a té pro nás to řešila jedna
0:15:24dokonce jsem byl na ne jedné nejmenované
0:15:28pražské části dej nám řekla vedoucí odboru životního prostředí že vlastně všichni co si dávaj
0:15:33k nim žádost o sto šest futrál přístup k informacím nakoukneme konkrétní dotazy na tu
0:15:37rovnici tak jsou naprosto pokročilém seniorskému věku že vlastně oni nedovedu používat počítač že všechno
0:15:43musí síla vyřizovat si písemně a že teda nejlepší forma
0:15:47a že to je prostě jediné možné řešení že open a to super je naprosto
0:15:52a složitá záležitost
0:15:56takže čase sme se dozvěděli že jsou to prostě jako naše na ta české republice
0:16:00sebou budova nějaký den
0:16:02taková tady ze data se musí chránit úřednická data prostě do úřední nemá nic jiného
0:16:08než informace firmy pracuje dělat jedna a je velice těžké nějak přesvědčit že ty data
0:16:15jsou zaplacené vlastně na našich daních tak činnosti teda vyndej
0:16:19že by bylo fajn kdyby se zpřístupněné veřejnosti a někdo visí mu dala používat a
0:16:23si dát analýzy pracovat já
0:16:25na výstupu nebo příliš složité mělo to šeku tu původní null do protikorupční
0:16:30dopady končí nálepku takže toho trochu
0:16:33no to docela problém problémové postupně jsme naráželi říkám že otevřít je to sou prostě
0:16:39nová forma komunismu co tedy pánové těch dat a proč bychom měli dávat všem co
0:16:43když na tom řešení vydal byznys terč nám jako na tu někdo začne ten aplikace
0:16:47sežrat na našich datech zašel někde viděla jak je to možné
0:16:51tohle jsme slyšeli v jednadvacátém století
0:16:53takže trochu to ukazuje
0:16:55je to že vlastně jako otevřená data se dají technicky řešené a teď už otevřená
0:17:01data prodloužený dat není nějaká
0:17:04nějaké ne jo technika standarty metodika co se ukazovalo že otevřená data sou spíš
0:17:11psychologický problém prostě přesvědčete lidi je že ty data
0:17:14nebát se a rossitera to zveřejnit
0:17:17honza boček tady včera přednášel já jsem byl včera zase nám parkem bude sem přenášel
0:17:22zase otevřený datech takže jsem neslyšel honzu ale na co s čem sem se s
0:17:26honzou počtem datový novinářem shodli je že trošku je tady taková ta
0:17:31dovolím si říct jako taková ta přeposlána z těch úředníků prostě cena a ve nebát
0:17:35se zkusit to prostě jako je co se stane případě dyž
0:17:38svěřím nějaké data nikdo se ozve tak je státem ale prostě zkusíme to tedy odvážlivci
0:17:42bylo málo byl tady včera jirka volit byl tady pan hitler
0:17:47někde se to nejde to de ale prostě v tu chvíli být úředníci nemaj ty
0:17:50jasné lajny vtom zákon tak slov opravdu velice obezřetně
0:17:55a
0:17:56sami říkali že politické to nepodsadit ale je to musí tak přesto vedení že to
0:18:00musí schválit koalice musí to jít do rady u si vytvoří nějaká struktura nějaký dokument
0:18:04jsem se zaváže vodřený datům vy se vytvořili tady z děčína memorandum se kvantizovat omluvil
0:18:10zavřít a že vlastně ten jejich starost o to podepsal
0:18:14a vlastně a komu tam sám napsal je to nic nebude s na nějakou se
0:18:18mi to samozřejmě stojí
0:18:20ale vlastně nedal mu k tomu nějaké páky jaké prostředky nás ty finance trošku jakou
0:18:25člověk neví streamu slovo má aby tom ohrozit do nějaké větší míry
0:18:30takže to byly docela pravidelné nejčastější argument usaditelným to v legislativě není to povinné takže
0:18:37nás to prakticky vůbec nezajímá
0:18:39takže sme se
0:18:42ano to se vám taky stalo naši občané pracovat s počítačem to sou ti senioři
0:18:48někteří tady nebo někteří zastupitelé kruci budu žít ale že mi všechna máme na papír
0:18:54mám úřední desku tak přece funguje
0:18:55skvělé úřední deska je tady podle mě
0:18:58vzhledu marie terezie může to vlasy nejdelší komunikace mezi jako jsi ty cíle toho veřejnosti
0:19:05pokud tam ještě nebyl ten potulný trubači který říkal že
0:19:09začala třeba von válka
0:19:12rusko na trhu na konci devatenáctého století a
0:19:15tak dále takže vlasně to bude takové nejčastější argument aby se museli tou cestou že
0:19:19musíme přesvědčit
0:19:21ty úředníky aby to dávalo smysl
0:19:23jsem sem zlomit nějakou tu psychologickou bariéru tak když jsme měli nastudované všechny příklady z
0:19:28londýna z ameriky
0:19:29když tady dyž starosta boris johnson otevřel data z dopravy v roce dva tisíce jedenáct
0:19:34tak se tam stalo to že
0:19:37ne no vzniklo nějakých pět set aplikací služeb věci jde využívající data o dopravě zaměstnalo
0:19:43to potenciál nějakých pět tisíc lidí a ten ta návratnost dva jedna ku padesáti osmi
0:19:47neustále se mu ruka z hlediska tyto zahraniční příklady ale to prostě české republice nefunguje
0:19:52kteří se museli začít hledat
0:19:54příklady dobrých využití otevřených dát
0:19:58a přišli sme se to soutěží společnost vydáme data která vlastně funguje když teďka sme
0:20:05na konci tohoto měsíce listopadu budeme vyhlašovat třetí ročník
0:20:10prvním ročníku se nám přihlásil nějakých
0:20:13na ty čtyři aplikací ve druhém pětadvacet teďka máme pokud se nemýlím nějakých sedmadvacet aplikací
0:20:20které využívají
0:20:22informace veřejného sektoru open data nebo částečně zpřístupňují je
0:20:27to je ty open a tam veřejnost se dali nám užívat nechci moc do detailů
0:20:31těch aplikací ale stejně se potom jděte nové vám všechno na webu otevřená data c
0:20:36z
0:20:36vydáme tu popularizaci tu osvětu těch otevřený dát
0:20:40takže když už se měli zajímavé příklady těch aplikací potřeboval jako překlopený je
0:20:45nebo desky se mohli chodit a říkat tomu řekl dobrý den tady máme skoro aplikaci
0:20:49která funguje nadržený datech vašeho může fungovat dotažený datech vašeho města pokud zveřejní tak open
0:20:56a ta řekl jako fajn dobré ale my potřebujeme
0:20:59třeba nějakou legislativu potřeby eště lepší příklady otřese přesvědčovat úředníky jinak
0:21:05tak sme přišli s
0:21:07první pražským
0:21:09vidělo data jaké tónem kdy čem víte co je to vykecal přišli sme záviset plánování
0:21:15a plánování a vozve hlavně města prahy
0:21:18a oni mají celé dodat a veškeré kdo data praze
0:21:23mají veškeré jo no praze řekli jsme že sme s tímto modelem zpřístupnit na jeden
0:21:28víkend vaše data jakou vývojářů programátorů
0:21:34a diskusi vymyslet co by se snad dalo udělat
0:21:38tady pokud tato fotka vlastně pokrývá asi počet těch účastníků to malého pražského jak je
0:21:45to bylo tam asi dohromady deset
0:21:47tam ještě moje kolegyně víš jedničková která si nejvíc pečovat open data komunitu a vlastně
0:21:54procházel věc ale musel jsem se dostat přes to jako jednání že na tom i
0:21:57pro nechtěl pustit jako surovina ta to co sme řešeného se čtrnáct dní před tím
0:22:02než že ta si pro řekl neměla nenavazuje data byla na nějakou službu tráva zastrašen
0:22:06a to pustí a době všechno že jsme komu se dá jako řešit
0:22:10když tedy pro se do toho pustil tak měl takové obavy prostě při centos tak
0:22:13instituce má nějaké pravidla takže bylo velmi těžké trochu jak je přesvědčit
0:22:18nakonec ale vyšlo protože vznikl nějakých šest aplikací neděli prostě přišli zástupci proutek situace nějaký
0:22:26lepší menenžment
0:22:27a tu chvíli tam nějakým účetnický jeden z jak z největších odborníků na geodata tam
0:22:31ukázal vizualizaci dětských hřišť na jižním městě a ten moment kdy ste si mohli je
0:22:38třeba ve dvanáct chodili kliknout na technické hřiště lanko ukázali se tam kde stín nebo
0:22:42není s tím
0:22:43nebo popřípadě vizualizace
0:22:45cenových map bitů ve vzdálenosti od metra a dopravních line
0:22:51tak asi nevim prvé sme částečně přesvědčili žalovat open data jim dává smysl lenosti funguje
0:22:58a vlasně tohoto si půl roku ale vydal směrnice
0:23:03někdy v dubnu
0:23:05směrnice jsou závazné že vlastně
0:23:08zpřístupnil svoje data veškerého část vídat video dat po praze
0:23:13a ještě předtím udělal veřejně konzultace aby mu vlastně vývojáři ti jako bys a řeči
0:23:18pracuješ co procesního datech
0:23:20flashes připomínka lidem způsob jakým
0:23:23jaký formátech jakým způsobem ten princip si na ty data
0:23:26publikovat že ten model jak je to
0:23:30dejte nám vaše data kdy zkusíme vymyslet co s těma co s tím co se
0:23:35dá dělat jaké jsou s tím nápady se nám začíná kód zač ukázali velmi efektivní
0:23:41a řekli jsme si dobře je to sou nějakou střední orgány a zkusil pokračovat s
0:23:45těmi městech tak se loudale několik workshopů
0:23:49když jsme oslovili teď trošku osvícenější města řekli jsme pojďme hledat vaše problémy které by
0:23:56se dali řešil otevřenými datech a začali sme pod rezervy začali jsme hledat nějakou killer
0:24:01prostě aplikace která by jako přesvědčovat lidi úředníky že ano pro tohlencto aplikaci stojí o
0:24:06tebe stojí to za to bychom otvírali s ty data
0:24:10tak sem pozvali je ajťák i z měst zastupitelé vedoucí těch jednotlivých oborů
0:24:16a začali sme různě přes nějaký novější kde zájmy jaký metodami prostě hledat open data
0:24:22ve vašem městě nebo co řešíte za problémy kriminalitu parkoviště c holínkách sou odvoz odpadu
0:24:29asi často sprostě hledat nějaký způsob jak by to otevřená data ty městu mohli pomoci
0:24:32abychom přes to nějak
0:24:34rozlitou a den otevřených dát
0:24:37vybrali jsme asi šest nápadu a ty nápady jsme předložili dášo jak je to nutný
0:24:44jsme dali a té prádelny
0:24:46si vlasy největší jako tony který se dávaly ta na otevřenými datech české republice a
0:24:53hlasy je když ten první katovna i pro byl takový menší tak do toho práva
0:24:58kdy se nám třásla s nějakých sto padesát účastníků dvanáctý a vzniklo třináct projektu aplikací
0:25:04nebudu mluvit třetina ale pokud se podíváte na project cz tak tam jsou jednotlivé aplikace
0:25:10prototyp některé zikova těmto ženy datech zase se nám ukázalo že
0:25:15ty městské části mají ty data úplně von dyž ve formě praha sedum dala mapu
0:25:21mapu nebo dali seznam nebo na to se to školkách školách
0:25:25dave čistě pdf cool takže jsem souhlasil docela podobně jako přepisovat tác toho
0:25:30praha osum tom na nějakém tak s nějakým stretch ten formát kdežto u všech náš
0:25:35vole
0:25:36když sou to by mě sketch asi tak každá ta městská část každém úřad s
0:25:39těmi daty má nějaké jiné formě
0:25:41takže s toho prášek si nevybrali tři aplikace které bychom chtěli jako rozvinout na víno
0:25:48město dva říc
0:25:50chce to cvik tady máte vynikající službu pro občana tady na pegasu naší školky kdo
0:25:55si můžete zjistit
0:25:56kde
0:25:57jaké kapacita falloff konkrétní školce
0:26:00jak je tam jeřáb řekněte jestli tam aids a zahradu jaké tam naplněno z jaké
0:26:03jsou tam kroužky když se to si dát dítě do školky a školy se můžete
0:26:07podívat na té aplikace
0:26:09pak tam aplikaci desky takový signály za to že si vyberete agendu toho města pořád
0:26:13životní prostředí nebo územní plán
0:26:15a tu chvíli by se něco projednává na hradě nebo na zastupitelstvu tak vám přinese
0:26:19dneska prohlášení nejel vám řekne ano tady se projednává ten jsem dokumenty se týká vás
0:26:25a vaší agendy popřípadě se to by mi za kreslíte na mapě když někdo kopl
0:26:28vaší ulici tak vám přeji nemusíte se to bude kopat
0:26:31takže to bychom chtěli na změnou momentálně ty aplikace sou té fázi vývoje a chtěl
0:26:35bych ve dokončit do konce tohoto roku
0:26:38tak byli jsme začali pracovat ještě ve městě tak sem se podívali zpátky na ty
0:26:42ministerstva a stal se nám že ministerstvo spravedlnosti je ještě před
0:26:49ještě nedávno otevřel měl svůj první katalog ministr to správnosti zas to byl ministrem panikám
0:26:55vydal tiskovku mi otevřel jsme svoje data máme tam smlouvy a faktury
0:27:00co se stalo vlastně tohoto roku úvod od začátku roku dva tisíce patnác je že
0:27:06asi ministerstvo financí rozhoz nějaký
0:27:09katalog otevřený dát přidal se ministerstvo spravedlnosti ministerstvo kultury začal zveřejňovat smlouvě faktory a ty
0:27:16taky ten velký trend naložte ministerstva ty úřady snažili transparentní tak zveřejnil u smlouvy faktory
0:27:22což jako fajn ale to ministerstvo financí kultura a životní prostředí maji
0:27:29oni několikanásobně zajímavější data přínosnější pro tu společnost pro tu veřejnost pro ty vývojáře nevšimneš
0:27:36nějaké smlouvy a faktory takže sem přišli za ministrem spravedlnosti a řekli jsme dobře vy
0:27:42ste otevřená data o to mozek oni jsou úplně na takže tam chybí spoustu nějakých
0:27:46těch
0:27:47podmínek užití chybí tam nějaká struktura vlastně nejsou tam přímo do smlouvy sou tam dva
0:27:51seznamy smluv je tam spousta informace chybí ale dobře mi tady máme skupinu odborníku a
0:27:58byli bychom rádi kdybyste se kdybyste s námi začali spolupracovat a my bychom vám se
0:28:03snažil vytipovat datové oblasti
0:28:05s oblasti exekuce soudnictví vězeňské služby které byste mohli zveřejňovat protože jsou tak nějak open
0:28:12a teď music router pracovní skupinu odborníků se kteří mají na starosti jednotlivé oblasti jsou
0:28:17s firemního sektoru jsou zde vlády jsou to prostě lidi z akademické sféry kteří prostě
0:28:22budou sedět
0:28:23este pracovní skupině a ta pracemi skůtra bude pracovat s lidmi sta ministerstva který pro
0:28:28ně budou zpřístupňovat nějaké konkrétní data našim cílem je teda ta bistro nečitelná a ta
0:28:33pracovní skupina bude vytipovávat jednotlivé oblasti o které by jako mohlo jít tady tuto pracovní
0:28:37skupinu jsme rozjeli někdy na první zkus nás ministrem love na konci června
0:28:43aha a začalo se asi mistr to dostal seznam nějaké pověřen provizorák o sobě by
0:28:49se začal otvírat data a ukázalo se ale
0:28:53potřeby to se nám ukazuje že i když vlastně ministr jako bouchat do stolu nějak
0:28:57to bude tak se rozeslali dotazy dolů vlasy
0:29:01do toho vnějšího menežmentu nebo do spodku těch jako ministerstev a těch jednotlivých to ministerstva
0:29:06tím kterýho dál
0:29:07třeba by se zpřístupňoval informace počtů vězňů kvalita fyzické slíbil tak dále
0:29:12a ty ministr s jako bouchne do stolu pověřená ke svoje lidi ale když tam
0:29:16neustále probíhá ta komunikace
0:29:18momentálně nemáme žádný jako data set venku je na základě tady tetou pin a ten
0:29:23zimu jsem sme se že dyž dám nějakou entitou nějakou skupinu odborníků tržbu rady tomu
0:29:29ministerstvo který bude mít zájem zveřejnil ty data do kolína jako že duše a lépe
0:29:33a zatim ty výsledky jako nejsou vidět ukazuje se že počtem je strana takové páky
0:29:37nebo že ta že ta česká státní správa to ministerstvem na to natolik složité
0:29:43to prostě je to nereálné
0:29:46a zase se vracím k tomu k tématu té legislativě světu finito nejsou za kontakt
0:29:51úřední sám se dívají na
0:29:53takže to byl letošní rok
0:29:55současným trendem je že nebo předchozím roce bylo ještě
0:30:01štíhlost byly no a co by komunální volby spousta nových politiků nových
0:30:07lokáních
0:30:08politických hnutí šlo ven defi pochlubil i se svou transparentnosti otevřeností a tady vidíte že
0:30:16hitler libereckého kraje v roce dva tisíce čtrnáct na konferencí esesáci dostávat cenu za otevřená
0:30:21data
0:30:22tu chvíli jste se podívali na tenhleten by se s tím že liberecký kraj žádné
0:30:25open a ta nemá vůbec se stát sem z auto data otevřená data
0:30:29o to pana ovládacího tedy vedoucí
0:30:33co buď elementu
0:30:34na ministerstvu vnitra liberec se tím chlubil ministerstvo taky jo sežene sport open data nemusíte
0:30:39že někdo dostat cenu za něco co oslnivě dělán asi nemá
0:30:43takže je to byl takový ten trend když ho s open data se najednou začali
0:30:46používat push trvat apriko uši nálepka u toho u toho otevřela na to byli všechno
0:30:50byla otevřena na tady se zeptáte ministra walshe tak vám řekne jo si můžete mi
0:30:54dát open a tato jsou smlouvy a faktory takže to sou asi ta naše open
0:30:57up
0:30:59takže některé města začali jako pracovat s termínem open a ta zastoupena tako takové nemají
0:31:04takže se nám to nějak jako
0:31:06ní já jsem tady vybral úplně trochu tak ku telefonický seznam ministerstev a centrálních orgánů
0:31:13které publikují svoje na reprezentaci byly ne na slajd že a které posílali první průkopník
0:31:19jako s tak já kypr česká obchodní inspekce tam a dokonce a dívkách o propojit
0:31:23a na
0:31:24takže první brokovnici ještě s českým telekomunikační úřad
0:31:28a ten máme ty ministerstva ve většině případů koni financí a vnitra si na smlouvy
0:31:33faktury
0:31:34pak tady máme něčí ne na každý se čas jako první pokusy lotr černě kauzy
0:31:40oni na to no tak jako pirátské pan kole ale ne jako jsou tam jako
0:31:44rozjíždíme to myslím že natahat na natahují jo to tady jenže parchante mluvil o praze
0:31:49open a ta praha tečka ú takže
0:31:53a co teda jako snaží a právě to že ty města k tomu přistupují tvůrčím
0:31:57způsobem a vezmu nějakou informaci dynamové bejt na štítek open a tak
0:32:02no to jako vyvolá nějakou pozornost to vlastně je sto si trošku k ne ale
0:32:05nic se nestane už to nejsou ten a ta nejsou zajímavé data takže s tím
0:32:09trochu jako bojem
0:32:11takže pokud on jak se mnou tak vlastně chybí legislativa potřeba legislativu která by asi
0:32:17řekla ano tohlensto s open data jsou tak to jasně definované html třeba na slovensku
0:32:22vy máte pěti bezdičkou strukturu a řekne se první struktura po jedna hvězdička prostě pdfko
0:32:29to je key nějaké cz škol json pětka prostě ňáká dívka takže to je prostě
0:32:35základ je to dané nějaké metodice standardů a proto se města musí řídit
0:32:41dalším faktorem
0:32:44tak to je to by se mělo nějak jako předat legislativy
0:32:47a se tam díky tomu se nějak rozdílné přístupy k publikaci otevřený dát zveřejní se
0:32:52svou je faktory
0:32:54ale současně si ty metriky nějakou tvoří a vzít nějaký národní katalog
0:33:00já sem tady eště vybral
0:33:02příklad
0:33:04vlastně to co by to jako
0:33:06hrozilo ministerstvo vnitra
0:33:08protože je pro uši tím že na ně spadne do nějaké ty strategické dokumenty ale
0:33:13i je tak je sami směrnice museli se nějak jako
0:33:17ministr to se musí nějak vyrovnat s tou
0:33:20ne s tou směrnicí nemusim vytvoří nějaké legislativní podkladech prosím open na ty
0:33:25tak vznikl projekt
0:33:27který se týká vás implementace otevřený dat do veřejné správy a když se podíváte na
0:33:32tento web open a tak v cz
0:33:34tak tam najdete současného si metodiky a způsobuje
0:33:37jak jako typy dat i ty i ty data tohleto se prosím stálo za posledních
0:33:43při deset měsíců
0:33:45já si tu chvíli kdy nebyly open data různě se používali byly nějaké pokusné trendy
0:33:50kde za deset měsíců v rámci toho projektu jsou nějaké metriky standarty a rozjel se
0:33:55i národní katalog
0:34:00tady se na vidět obdržených dát je to prosím jsi použil termín stáž ale
0:34:07není to příliš uživatelsky příjemné
0:34:11je to na portálu veřejné správy lítá teda takov cz tak vám to jako přímo
0:34:16tak nákupy hodní
0:34:18je to vlastně
0:34:20portál veřejné správy spravuje česká pošta
0:34:23ta jako spolupráce s ministerstvem vnitra
0:34:26což nech bych nechtěl nějak jako komentovat ale
0:34:29má to drobné nedostatky prověříme že se to jako hodně změní
0:34:33zahraničí
0:34:35se používají technologie sítě dítě na slovensku běží sítě no perfektně
0:34:41české národní katalogu máme dejte nějakých osmdesát pět datových sahat podotýkám že tam ta dobrovolnost
0:34:47na slovensku je tam nějakých
0:34:49šestce
0:34:50slováci tam dostane jako přímo rozkazem že měli začít publikova nějaké datové sady
0:34:56ale se tam ne všechny
0:34:57některé data do sedmi set řádku stretch ta nemaj to nějak jako
0:35:01chyběl zase prostě nadešel hýbe
0:35:03pokud bychom to měli celá srovnat znamínko toho němce vy vidíte že tam nějakých sto
0:35:07že dvanácet datových sám
0:35:09tak aby ta nemá nějaký dvacet čtyři tisíce
0:35:12u britové prostě na tom postavili na transparent asi otevřenosti svojí
0:35:16svůj veřejnou správou teďka tlačí mají takže to dalo ven service a
0:35:21si pro byly tech
0:35:24jak se rozjížděla strany revoluce na konci je byla splněna vlastnost platí von velké británii
0:35:31tak britové ztíží dokud digitální
0:35:33revoluci co víte o tom že vlastně transparentnosti
0:35:36a byl open data jako vývozní artikl jsou
0:35:38včetně toho partnerství protože na vládnutí
0:35:42takže tam britové to je ta čím se tady
0:35:45jako ztrácíme tak čtyři roky a jaké jsou trochu pomohl
0:35:50co sme jak sme se snažili potom čelit těm jednotlivým jako problémům s tou odlišným
0:35:56přístupem s britského open data jsem to sme si pučili je lokalizovali no pracujeme na
0:36:03lokalizaci open data certifikátu
0:36:05cože je jako vás hezké a majetku nízká nástrojů a nemám
0:36:11pokud třeba vašim situace
0:36:13nebo váš úřad vaše město kde bydlíte kde pracujete zveřejnil nějak open data nedělejte dobře
0:36:18ty můžete si vlastně si tu datovou sadu
0:36:22přihlásit se do certifikát to můžete teda to museli by verifikovat můžete si vyzkoušet jaké
0:36:27kvality je
0:36:28publikovaná si ten certifikát vám vyhodí že
0:36:32že otevřený do takové úrovně a abyste se mohli dostat dál tak to musíte přidat
0:36:37třeba meta data si tam předat informace bodů tak použitím si tam před spoustu dáš
0:36:41dalších informací
0:36:43že pomoc to certifikát se dálnice
0:36:45tak šlo ta kvalita těch certifikovaný
0:36:51tak co bude dál
0:36:53vlastně za
0:36:55jak jsem říkal
0:36:57tomto roce se podařilo vytvořit ten adept dodržený dát což byl závazek která vlády
0:37:05co se podařilo se vytvoří nějaké metody krásná metriky a standarty které
0:37:10se může řídit a veřejná správa
0:37:13co se teďka tvoří je ta legislativa které opravdu klíčová protože čeští úředníci potřebu legislativu
0:37:19bez prostě pracovní
0:37:20já jsem byl
0:37:21před třemi týdny na jaké to
0:37:25bratislavě
0:37:26no tam zástupce za rakouska sou jenom rizik yum že to jsou teda ta rizika
0:37:30dvacet dva tisíce jedenáct u nás těm úředníkům cokoli bylo to že na dobrovolné bázi
0:37:35dá se seznam datový s a co mají dál se jako dveře na konzultace sme
0:37:39se zaplatil znáš rozpočtu
0:37:40přišli vývojáři řekl bych se metoda to tyto data
0:37:43já jsem ti seznam dobře publikovali abys tam seděli s těma slovákama co se podívali
0:37:48to jsem se dobrovolně úředníci tak jako změří data
0:37:53prostředku nefunguje tak česku jako ti rakušané show terč šli touto cestou
0:37:59mají se týká řekněme na nějakých
0:38:03přesně sedmdesát to
0:38:04skoro tři sta tvoří jak datových sám
0:38:06že tam nějaký chce patnáct dvacet aplikací
0:38:09obr na to tam fungujou dokonce rakousko restaurace
0:38:13nacisty dvanáct třináct nějakou cenu lesem za otevřeno za transparentnost takže prostě u rakušanů to
0:38:18šlo nedostanu do těch bitech v tich američanech sou stejný těch open na tech ale
0:38:22prostě mě to i jako u nás jako za humny tam se to musí nějak
0:38:26vzít
0:38:27takže to bylo jako skvěle no cvika snažíme monitorovat a připomínkovat tu legislativu aby se
0:38:32nestalo že se udělá nějaký zákon a ta hlavní pointa sem prostě stovek jako když
0:38:37karavel se provizorium lidi klíčové data a by to bylo by to byl funkční aby
0:38:42to ty úřady nemohli o by že v česku se udělá zákon proč
0:38:45velice ku precizně by se z něho nebo ho jako
0:38:48si manévrovat usoudila velice
0:38:50obecně co šimon případě ruby otevřený dát si řekne použít je to že ne formát
0:38:55věci je třeba příklad pro ty jízdní řády nebo tupě sem směrnici
0:38:58a pak se s tak jako se stane že třeba
0:39:01ministerstvo dopravy popřípadě přestat publikuje data
0:39:05ano nějakém nějakých jako balíčkama kde sice jaký xmlko rohu jaké stretch telefonát ale to
0:39:11zas typované a část dokumentace pdfko
0:39:13a máme zkušenosti s tu chvíli kdy to nebo jestli dané třea teda to schéma
0:39:17to provede to klíčové datasety tak ty ministerstva to procházet autobusy to proste kina ne
0:39:22ušli být zkonzultovali veřejnosti muset jako vyjádřit
0:39:25jakou ti uživatelé těch dat říct prostě tady tak to bude přesně definované
0:39:30přesto finito ministerstev naposled a bude to nepoužitelné
0:39:33takže ty data se ty nějaké klíčové výbory dáte chceme prostě
0:39:38pomoc nějaký veřejných konzultací definovat při si přímo jasno strukturu obsah a potom dotlačit nějakou
0:39:45nařízení vlády kterou dopravu povinné
0:39:48tak tady pořád meleš jak je tady plánuje do třech je to ne na protože
0:39:51nimi na ty na příští rok a co děláme snažíme se podporovat situace
0:39:57města ministerstva
0:39:59ta publikací otevřený dadistovým momentálně ste legislativě tam byli jako první krok že to prostě
0:40:04bude
0:40:05takže nabízíme podporu mám nějaký open a ta certifikát
0:40:09se opět pomocí soutěže hledáme příklady dobrých aplikaci postavená otevřený datech
0:40:15může to vidíme
0:40:16proti potenciál jako jak přelom je tak u tu myšlenkovou bariéru těch
0:40:21čest
0:40:23tak já už se pomalu chýlí
0:40:26ke konci
0:40:28vy byste měli potom zájem doporučuje votevřená dotace ze já jsem jednat větu pokud byla
0:40:34stem otevřených dat zajímalo tak používána klidně ješte koupena ta c z
0:40:41myslím že to je ta komu ta komunita docela funguje
0:40:44dobu pořádná nepravidelné mít a pětek problémy vyhlášení soutěže šestadvacátého
0:40:48listopadu ve čtvrtek
0:40:50a
0:40:52to mně se postaví s těmi open na ty jak
0:40:55tlačit
0:40:58takže díky za pozornost a pokud budete mít dotazy